Clash of Clans Statistics

Season 06/2021

749,563 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. إسكندر الكبير #GVY0RQCL SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 237 6,655 221 0
2. 望月✨彤彤 #2GL2GLRY8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 224 6,580 223 2
3. NGT Bernaul #9U2VU0L2 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 240 6,521 223 2
4. BLACK ZERO #2U8J828RP SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 232 6,491 223 2
5. N.Y Lp #LCCUV2QJU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 181 6,453 223 1
6. ZERO #V82R8YQU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 243 6,452 223 1
7. BuMm #Y08CJV8V AE AK #2L2VUV0GG 245 6,373 223 1
8. 积雪浮云端 #28QCC0LGV YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 233 6,363 244 1
9. 戰至终章 #89J9PUC8R YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 224 6,354 223 1
10. STARs #V9P9LCLP YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 240 6,344 222 3
11. Klaus #LR82GYQJ SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 241 6,342 222 1
12. Holey Moley #QPCPYU89 GB Kings Family #9G08VPPG 232 6,304 223 1
13. Lei #8JPG0LQJU YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 245 6,281 223 1
14. 无涯 浪子 #8QY9VJ8LC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 241 6,276 223 1
15. pCastro #JUQ00YYY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 6,266 223 2
16. N.Y Dragon #2VQQUGRG9 AE AK #2L2VUV0GG 226 6,266 223 2
17. ¥CaptainPlanet¥ #2QR2PP909 AE AK #2L2VUV0GG 241 6,257 223 0
18. Jojo23 #Y0GPGPRP AE AK #2L2VUV0GG 235 6,255 223 1
19. Bigode #2LL88GPY SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 218 6,240 222 4
20. 创世丶酸奶 #89CUG8PYC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 223 6,229 223 2
21. ❤️Vô Tình❤️ #2809VYPP8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 234 6,218 223 1
22. ☆★☆★☆★☆★☆ #8CVLGPPUC YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 220 6,216 221 0
23. Yolo23 #VGP8QQUL AE AK #2L2VUV0GG 175 6,215 223 2
24. ♥Tokyo.H0T✨热心网友 #PQ2RUYUY SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 237 6,212 197 1
25. 北凉❤✨二爷✨ #9CUUR8RV AE AK #2L2VUV0GG 236 6,210 223 1
26. ☆★☆★☆★☆★☆★ #88PJPQU AE AK #2L2VUV0GG 222 6,208 222 0
27. 麦克接客猪 #JPQJU899 AE AK #2L2VUV0GG 249 6,192 223 1
28. ༇༂ 天夜叉 ジョーカーཧ༻࿐ #QUJRUCYC YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 235 6,179 215 0
29. 【忍】Kazuma #ULJY9LV9 YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 226 6,163 223 0
30. Mask #2CGJYVCP AE AK #2L2VUV0GG 220 6,160 248 1
31. BlackHole #20PQY9QP2 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 241 6,159 215 1
32. ☆★☆★☆★☆★ #90P22YQU YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 217 6,157 222 1
33. LANSLOTA #280LUJQJV US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 249 6,139 223 1
34. Kneesox #280Q0CQVV - 227 6,135 207 1
35. [W.T.K] Beige #PGLYLU82 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 246 6,131 223 1
36. ✨失意煽る演奏✨ #LQP8G8CRY AE AK #2L2VUV0GG 218 6,131 259 3
37. Kisara #99R8ULV8 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 223 6,129 223 0
38. Bob Lee Swagger #2PLPL809R SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 211 6,124 223 0
39. Grandpa’s Skidz #U8022UCU GB Kings Family #9G08VPPG 241 6,123 199 0
40. Kaddiel #Y8JCRRYC ES DANGERFLOW #Y0C0V0CG 229 6,111 223 0
41. INQ⚡️Lou #Y2CGQ08L SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 234 6,109 223 0
42. Bernardo #R2G8902V SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 223 6,102 223 1
43. 落幕 #8YPUPVVRR CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 228 6,100 174 5
44. iTzo #CY8UL0R9 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 234 6,100 222 0
45. yuta14 #Q0JUVQL9 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 220 6,098 222 0
46. iTzu #92GJJ99L US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 241 6,089 223 1
47. ❄️杀手❄️侠义帅气非凡逍遥 #QUQL8J2U YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 258 6,071 208 2
48. *davidoff* #QCC28GCQ CN 鬥門 #8C9P0VR8 248 6,069 223 0
49. TeeDeeEich #9GGL092P US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 235 6,067 223 3
50. MSJ❤️Quantum #2CRGGRRQV IN Quantum Family #2PVJVRL8P 232 6,067 191 0
51. Lalo23 #2Y2L9YGL2 AE AK #2L2VUV0GG 243 6,066 223 0
52. TheGreatFotini™ #QRLQVJJL YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 266 6,065 223 1
53. o0o #2LPUY2L20 AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 221 6,062 210 3
54. Mega⭐️Clayton #PRQLYLRY0 YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 221 6,061 223 1
55. JungHun #C02JR80V US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 225 6,060 223 1
56. komakun #PL8VQLGL IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 237 6,056 223 0
57. 闲鱼、 #L2R990U9 AE AK #2L2VUV0GG 241 6,056 204 1
58. KARTiK #Y220CRV9 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 229 6,047 223 0
59. Lucas #2RGQ22L0 CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 238 6,046 223 1
60. CBW nhựt lày #LL0JJPVG VN Ngũ hổ Sài Gòn #9U8UPV9Y 237 6,043 198 2
61. Zanga Zanga 69 #82R90PR2G FR A.R.M.E. #R02J99U 242 6,041 222 0
62. 遇见你、✨jia1 #20RVVL2U2 CN 刚好遇见你 #J900LYLP 259 6,039 199 3
63. King Jaig #2U8VC8LJR GB Kings Family #9G08VPPG 235 6,031 223 0
64. ♦♠♣❤ #LP2GLPQG AE AK #2L2VUV0GG 247 6,023 223 0
65. Best·Bin·M✨ #9JY8Q0UQ BD Bangladesh ® #89LQGY9C 235 6,021 207 2
66. ⭐ PG⭐ #VQJ822UL LK SL Alpha Heroes #RYC92J2G 370 6,020 223 1
67. 孤星⭐浅言 #LCYVU89V CN 黑色地帶 #2QL0CURV 221 6,020 206 1
68. 冰之初Frosty⚛ #9R09GGQJ8 CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 223 6,018 215 1
69. GAKU #PPCRRR0 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 241 6,016 223 2
70. NLX Reeen #20GU82CY SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 230 6,015 222 1
71. ✨最后的战役。 #2Y0RVV9RR CN 长沙 壹零壹部落 #2L2QCLPJ 249 6,015 213 0
72. MCES Synthe #8J2YCG008 YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 237 6,014 224 1
73. ☠️the plague66☠ #8RR2JJ92 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 238 6,011 223 1
74. 吃最甜的糖,睡最软的床。 #CC0GVV8P CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 228 6,011 215 6
75. ﹌♨️l’zwiebel﹏ #VPJCC090 ES DANGERFLOW #Y0C0V0CG 227 6,009 223 2
76. NGT PATOLINO #RLU99P89 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 241 6,009 288 4
77. Emperor丶晨曦 #QUYJUV98 CN 勇敢的心 #QPL0YUCY 247 6,006 223 1
78. ✨༄風༒切࿑✨³ #YV9LVUYYR CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 199 6,005 223 3
79. 雷 神 #9R0Y0J0P8 BD Mr $ Mrs Sultan #2LCU8CCQJ 226 6,004 207 1
80. tdh #8QG28V2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 248 6,002 223 0
81. Sander #2 #YPLLGRGP AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 239 6,002 223 0
82. 啵啵小西瓜 #8JUL892P BD Bangladesh ® #89LQGY9C 211 6,002 210 1
83. 国魂✨Q #98GRLU09L BD Bangladesh ® #89LQGY9C 228 6,001 199 1
84. RS #8CYQYLR8 JP 猿ROOM #2LJVJ0GJ2 227 6,000 223 3
85. 翻斗男神帅子 #Y8J9PG8Y CN 自由天堂 #8PV02Y9L 221 5,999 237 2
86. ⭕️阿娜说他死啊⭕️ #LC2CVUP8 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 250 5,998 223 0
87. 大西瓜啊 #8PUCLC2JP CN cn.烟雨之战盟 #Q09C 217 5,998 189 2
88. 末了。madoter #9C9Y28CGU CN 刚好遇见你 #J900LYLP 253 5,997 223 0
89. LansLota #UUVQ89J2 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 248 5,997 223 2
90. Lv.20 ☆GAKU☆ #CPLUCQ8 AE AK #2L2VUV0GG 228 5,996 223 0
91. aquaria #2L2QUG02 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 224 5,995 223 2
92. Khalsa #98PCUJVQ AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 221 5,994 223 0
93. 鲨王❤✨阿龙✨ #8QY8LYRUG CN 黑色地帶 #2QL0CURV 225 5,993 224 8
94. 侵略如火.風林火山 #2P2Y2JY0 CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 245 5,993 221 2
95. 鲨王❤️✨老龚✨ #200JCPCQ0 CN 黑色地帶 #2QL0CURV 268 5,991 222 3
96. リリオpCastro LEAO #8VVCG9LUU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 197 5,991 223 1
97. Riqirez #RYL89PVR US Goblin Hut #YQQ8CL90 245 5,990 223 0
98. Pingu #L9C0YQG BD Bangladesh ® #89LQGY9C 227 5,989 223 2
99. eVe Marc #9QJ02PYY DE eleVen Original #2RYR8V2P 226 5,989 222 3
100. 卡塔之洲 #CV98JUQJ CN ⚛⚛⚛K.O.N⚛⚛⚛ #LP8C0QY2 230 5,989 223 1
101. iTzi #RCUGPJPC US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 215 5,988 223 0
102. Deepak #TH14 #U2LU0LQG IN INDIA #8GVLJYRR 232 5,987 256 8
103. 呜呜Wu⚛ #928G2UUQQ CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 228 5,986 222 0
104. 雷神Bill⚛️ #88G0PVUJ CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 226 5,986 221 3
105. MCES Eryam #202UG9208 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 247 5,986 223 0
106. 木の葉 Velame #V0V2RL0Y IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 5,984 223 0
107. ASHIQ❤️HARRY #8G9Q2282Y AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 229 5,984 199 1
108. Docko #2R0UG2GU8 SV BLOODY APOPA #PCLY8RQY 238 5,983 223 2
109. TiTo #RCQUV82L BD Bangladesh ® #89LQGY9C 241 5,982 223 1
110. 战争VELAME #Q9U22YVY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 240 5,981 221 2
111. 北凉❤️✨麻糖✨ #YRG809C BD Bangladesh ® #89LQGY9C 232 5,980 304 5
112. HOPE #2R22VV2JP VN Vietnam War #8C8U0LP0 258 5,978 199 1
113. hanzo #2CPRPLYJ SA وناسة #G92J2J0 243 5,974 215 2
114. ❎Shaon Madbor❎ #PJV9C8JLR AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 255 5,974 207 3
115. 七度✨ Klein #2L8JJ8J2R CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 226 5,974 196 2
116. 早安夏天 #8U8PJ28V CN 我想养一盆山茶花 #YUQP9V0J 234 5,972 193 1
117. A s t #8QRVC0V8 AE AK #2L2VUV0GG 230 5,971 223 0
118. 盗心贼_MK #Y2CG89J CN 九天揽月 #QLYLCJV0 224 5,970 223 1
119. 本来樂☪️ #88JJVPV9G MM kNiGht-ERRaNt #22U0V80C 234 5,970 223 1
120. Ghania Queen ❤ #890LGUJCG ID 爱LIRANG FC♥ #28RQ20L92 236 5,969 196 2
121. ☆★☆★☆★☆ #Y0QJR2VJ AE AK #2L2VUV0GG 234 5,968 222 2
122. BLANK.H KR #8QRJQG0Q8 BD Bangladesh ® #89LQGY9C 223 5,968 205 1
123. Bernaul 2.0 #C8CR80CQ SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 195 5,968 223 1
124. ✨✨✨风铃✨✨✨ #YGYGRPGL9 CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 215 5,968 202 4
125. Bumblebee #8PPYQ82Y0 CN 愿爱无忧 #9Y8828PP 222 5,968 223 1
126. Katsumi #28YLR8GQG JP TOP OF SKY #LYGRRC9 255 5,967 184 6
127. ✨雨墨✨ #2LP2LP8R8 CN one丶piece #9L8J8GQG 252 5,967 193 3
128. Cy #88GURPYY9 AE AK #2L2VUV0GG 312 5,967 225 3
129. ☠️the plague69☠ #2QQVQPVPR SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 248 5,966 223 1
130. TrungHieu-Isme #UYQU90VC VN ANH HUNG VIET #RGCQLG00 253 5,965 222 3
131. Longlife #CG98RYRQ IN Quantum Family #2PVJVRL8P 247 5,965 191 1
132. ༄ཉPARTIGIANOཉ༄ #2P20UV99 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 204 5,964 223 1
133. PP3⭐»✝️Lan✝️« #2QVLQPCQV PH ⭐️⭐️⭐️ AND A ☀️ #2RYPUVYP 240 5,962 191 0
134. D.D.雪泪寒 #99R0LLL9R BD Bangladesh ® #89LQGY9C 240 5,962 207 3
135. D.C✨海皇一号小迷弟太阳神⚛ #2G0QJYUJ0 CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 254 5,962 206 3
136. itne #CGVRJQU SY الأتحاد السوري #2LPCQV0CJ 241 5,962 223 2
137. Lv.19 ☆GAKU☆ #2UR90LR2J AE AK #2L2VUV0GG 238 5,959 219 2
138. BDWH❣KingBOB™ #8J988R2PL AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 231 5,957 196 4
139. Miracle™️ #920JYCPRC MX Mèxico Elite #CVRYV00V 234 5,956 215 2
140. 鲨王❤✨画雅人✨ #PQVQJQQYU CN 君临天下-九州 #QG2CCLGR 237 5,955 222 1
141. 遇见你、✨笑笑 #80YJLGR8L CN 刚好遇见你 #J900LYLP 231 5,955 215 12
142. 一条小鲨鱼 #22UYL9Y28 CN 君临江山之巅峰对决 #229LVR99R 243 5,955 198 2
143. Pro Nhất Lớp #8QVYY8RL9 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 248 5,955 223 1
144. ‼️NOOB‼️™ #2QGJ8Y0YQ KR UXO #Q9V29JCG 228 5,954 223 3
145. ✨挽歌渡临舟✨ #YCVJ0L9P 星宇星霸 #PCR2UCG2 241 5,953 214 1
146. 猛犸Mammuth #2980VUC9J IT I PEKKA TORI #298080G0V 241 5,953 223 2
147. Ast #GR9V9YU AE AK #2L2VUV0GG 231 5,953 223 1
148. JD9 #2PYP28UVJ ES DANGERFLOW #Y0C0V0CG 233 5,952 223 1
149. linhsan31052012 #8YQCP89R0 GB Kings Family #9G08VPPG 218 5,952 191 0
150. 望月✨繁星 #2Y8PCRRC8 CN 孤星 · 战魂 #89QURLRR 273 5,952 219 2
151. 逗比中的小公鸡 #JCYV92YL CN 0574 #R222QPQC 251 5,951 196 2
152. Mega❤️Clayton #CGY2G90V SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 242 5,951 223 3
153. Lv.99 ☆GAKU☆ #GYQ9CPRP YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 238 5,949 223 1
154. 落雪飞霜 #22VVQCPRU AE Last Edition ❌ #2L20CCG2L 300 5,949 180 6
155. RKØ⚡RÄBBY™⭐⭐⭐ #8CQJPPJQU MX Mèxico Elite #CVRYV00V 238 5,949 155 6
156. SHADOWW ™️ #8CLQULLQG ID LACOS A-R #2Q8RPCQ9 241 5,949 142 7
157. INQ⚡️IamGreen #8GUCRRGP DE INQUISITION #9PJC92YL 234 5,948 223 2
158. Jack 0️⃣3️⃣ #29CRQG892 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 240 5,947 223 1
159. Crazy Ryan #8880VC00Y IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 220 5,947 222 2
160. Mega Sinderella #2ULLRQ9LG YE ISKANDER HKH #Y28C8YCU 267 5,947 222 0
161. 七小柒 #8JUP2Q99C BD Mr $ Mrs Sultan #2LCU8CCQJ 223 5,947 223 1
162. 乌托邦 #QYQPVPRQ CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 247 5,947 213 2
163. ✎༅Marco༨Polo࿐ོཽ #2QRYVGJUC US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 219 5,947 222 0
164. GK.Youzi Pi #C2PCVL0 BD Bangladesh ® #89LQGY9C 243 5,946 223 0
165. emofeed #Q0QRCR0Q GB Kings Family #9G08VPPG 227 5,946 207 1
166. Rigotorres23 #GJGQ0JG0 ES DANGERFLOW #Y0C0V0CG 241 5,945 223 2
167. dP #9LCULRUY IN INDIA #8GVLJYRR 231 5,945 223 0
168. 虎牙直播间号:17599850 #8V80GL2VJ CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 234 5,944 222 1
169. KISARA #P80L2PR8 US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 225 5,944 223 0
170. Urek #JGQJUJ2R US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 234 5,943 223 2
171. Ciscobylinksys #Q9VRGR9L - 237 5,943 223 1
172. UREK #8LGR2JY US Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 241 5,943 223 0
173. ExoDani #LLVCG200 AX ES EU #PCRYR8P0 210 5,943 223 1
174. NG❣HARI OM BABA #22JCQURJG BD Mr $ Mrs Sultan #2LCU8CCQJ 265 5,942 215 1
175. ☆★☆★☆★ #2GYYUU8RV AE AK #2L2VUV0GG 226 5,942 222 2
176. Romeo iA^ #222QRCL2V ES LEGENDARY EXU #2Y28UC02C 250 5,941 222 1
177. : Wado : #JPGV2C2L IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 220 5,940 223 1
178. SG丶Angel #VUPLPL9P CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 256 5,938 217 1
179. รɑɛԲuʆ ɑɗɑɱ #JCURGJ22 ID HBD ❤LeLa❤ #2LLVC228R 240 5,937 216 3
180. 鲨王❤️✨大侠✨ #GURQCUCU CN ⚛⚛⚛K.O.N⚛⚛⚛ #LP8C0QY2 228 5,937 223 3
181. 阿可喏斯 #80CPQJRV CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 246 5,936 194 1
182. ƙԹʍՎԹՐ #2PUY8YR80 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 268 5,935 204 5
183. 北凉❤️✨天蝎✨ #8JL88YVLJ CN 蓝竹-故渊 #VLQUQQL 251 5,934 203 1
184. 萌新 #PPVRJUY2V CN B.G.Team #2Y9VY0YYQ 244 5,934 223 1
185. 帕特洛克洛斯Ptroclus⚛ #8JUP8Q9PP CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 246 5,933 219 2
186. Matt #J8PRG88V - 219 5,933 223 1
187. Minas #929P9P0 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 221 5,933 223 1
188. ♠️♥️Dr.khaldon♣ #89LGYYGYP C O C ZOE #9ULQCP2C 225 5,933 166 3
189. 大看板 火災のキング #Q99UL2CR JP LEGEND OF JAPAN #2YURVLUR9 231 5,932 215 4
190. Yunus Efendi #80GVU9CR0 ID LACOS A-R #2Q8RPCQ9 261 5,932 223 0
191. M.A☘️两铨的一号小迷妹❤️ #2908LLVQJ BD Bangladesh ® #89LQGY9C 236 5,932 221 2
192. ❄️杀手❄️好猫猫 #YVQJ222L CN 凌晨杀手 #9V90YRLL 250 5,932 202 0
193. 顾里寻梦丨HeRo.❤ #2YVQC8QU2 CN B.G.Team #2Y9VY0YYQ 247 5,931 223 3
194. ✨GØDFÄTHER⚡HÎMU #PQURQU0JJ IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 237 5,931 215 1
195. k!rito #VUQGJGCL JP CL★PRIMUS #28L099U8V 226 5,931 223 3
196. ASHIQ ™ #8CVGJCCJ8 IR CLANE BEST LEVE #VJPJUCQ 231 5,931 198 2
197. dinhluan141190 #U29CGL9J GB Kings Family #9G08VPPG 220 5,930 212 1
198. ✨菁菁不太想三星鸭✨ #U0RUPRCQ CN 0Wolfman0 #P89VJ2P8 248 5,930 207 0
199. 顾里寻梦|✨顾里小迷弟✨ #80PY0V0JU CN B.G.Team #2Y9VY0YYQ 222 5,930 220 1
200. ULTRON #2GY89GYGU IN war heros #GQJY8JQP 232 5,929 207 2