Clash of Clans Statistics

Season 09/2020

638,771 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. Saad♥️3moORi #2888JP99V ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 229 6,435 223 1
2. @KING AKALANKA@ #YQUULU2Y US Cupaholics™ #22PLJUPJ 242 6,401 223 1
3. ❤️Kelley❤️ #8YVQ8L02 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 242 6,390 223 3
4. 雷神 Alex #Y9QQJJJQ9 霓裳舞 #28L9CVQVV 216 6,377 217 6
5. ☆★☆★☆★☆ #Y0QJR2VJ US Cupaholics™ #22PLJUPJ 225 6,339 223 0
6. 今天没带棍 #UVJC9P2U CN 葬神 #Y990QYYU 237 6,285 222 4
7. TigreMX⚔️HEM #CV8LLLLP Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 248 6,247 223 2
8. 条神 #P080PPJG Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 223 6,231 219 5
9. STARs #V9P9LCLP US Cupaholics™ #22PLJUPJ 231 6,225 223 1
10. Fernando Yau #20Y9PRQR IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 218 6,225 215 2
11. Ⓜ️ kaddiel Ⓜ️ #Y8JCRRYC Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 216 6,182 223 1
12. ☆★☆★☆★☆★ #90P22YQU US Cupaholics™ #22PLJUPJ 203 6,166 223 1
13. JungHun #C02JR80V ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 216 6,164 223 2
14. 梦❤️✨可爱迷人肉夹苏✨ #280LYG8G9 BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 214 6,160 225 4
15. insomnia #9PQULPL98 TRANSFORMER #2P9Q8G2VQ 215 6,159 223 1
16. 战盟 #2RLU890RV CN 君赴杀场 #8LP2RURY 205 6,153 222 5
17. tdh #8QG28V2 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 6,144 223 0
18. 拉风的日落 #2YQGRU9J2 BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 208 6,143 221 6
19. PP✨Sumit™✨ #29UR988RY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 240 6,135 211 0
20. Harshiit #2Q28PQRQR IN INDIA #8GVLJYRR 223 6,114 223 1
21. SAAD #8G0UQ8L9Q SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 234 6,112 223 0
22. LARRA #2LLJ2PJ9 BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 207 6,095 222 0
23. 肯德基上校 #200V8P9U9 IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 240 6,087 216 2
24. 幻神Unicorn⚛️ #99LYPGVVC GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 205 6,087 222 2
25. Lv.88 Klaus #UQV9982J IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 228 6,082 223 1
26. SƠN KA #CYCCC0Y US Cupaholics™ #22PLJUPJ 218 6,075 215 2
27. 北凉❤️✨三月✨ #PR08898Y2 BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 218 6,071 222 4
28. JungHun #298QYJRGU ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 212 6,068 222 1
29. Mister Madness #PYJ2G2G2 IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 225 6,063 223 0
30. 华人❤️Shie年华 #YLUU2UV92 IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 215 6,062 223 3
31. ❤DULCE QUEEN❤M❤ #PV99RQQ CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 236 6,061 223 0
32. Vodkapullo #28LYVYG8 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 220 6,054 223 0
33. BuMm #Y08CJV8V ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 234 6,051 223 2
34. k1ko #RQ9V9JC0 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 233 6,043 223 1
35. コマkun #PL8VQLGL IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 226 6,036 223 3
36. ☆★☆★☆★☆★☆ #8CVLGPPUC IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 205 6,031 223 0
37. 3rAbB❤️CaRriE✅ #8J9CJVLQL IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 224 6,026 220 2
38. ⭐️ العراب—1 ⭐️ #8PGGP80JC IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 240 6,016 214 0
39. ☆★☆★☆★ #2GYYUU8RV IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 216 6,012 223 2
40. ☆★☆★☆★☆★☆★ #88PJPQU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 210 6,010 223 0
41. 火力✨白菜 #8UVJG980C BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 228 6,000 214 1
42. -GakuHive- #2JPJR9QG2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 226 5,992 222 2
43. Ast #GR9V9YU ATN.aTTaX #JCVP9C90 221 5,991 223 2
44. Mr.Tobar #V9QRUVR9 CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 236 5,984 222 1
45. ⚜日月星辰⚡️裁决⚜ #QCJLRP9J BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 220 5,981 209 1
46. ZERO #YCVUG0RQR MX Legion Divina #2JPVRVYR 228 5,968 221 2
47. sweet lies #2JJRV9PU TRANSFORMER #2P9Q8G2VQ 232 5,968 222 0
48. ༀ༆Hoàng࿇Tử༆ༀ #2C000JVV8 ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ #2YL9GGYR2 261 5,959 222 0
49. Momo #QJVPPGCQ ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 221 5,958 215 0
50. ☆☆T.A.FAHIM☆☆ #U8VUJGQC BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 238 5,956 223 1
51. Clayton #8GC8QCPQR BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 242 5,954 223 2
52. ZERO BOY #2GJP092PL MX Legion Divina #2JPVRVYR 226 5,950 223 0
53. Tiger-✨人间巨炮星颖✨ #2289C9LU BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 210 5,949 223 2
54. 秋蝉 #RC8GVVLP BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 221 5,948 207 5
55. Lv.99 ☆GAKU☆ #GYQ9CPRP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 232 5,948 223 1
56. Jack 0️⃣1️⃣ #29V2VLP9G Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 227 5,945 215 1
57. 辣条在手、跟我走 #YGL0UURC IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 316 5,944 207 0
58. skater boy #YU0U9GCU - 243 5,940 213 1
59. RAFIQUL™ 5 #98UYV9QQ8 BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 231 5,935 222 1
60. Orcinus Koma #9PP9JPUY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 223 5,933 223 2
61. 幻神Phoenix⚛️ #LJCVVLYC GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 225 5,933 222 1
62. Riqirez #RYL89PVR EG Egy Soldiers #98CL09V2 233 5,930 223 0
63. ⚜️Vô Tình⚜️ #PLPL00R99 VN BATTLE RAGE #2YU22YY 211 5,928 215 3
64. Yin ☯️ Yang #RJGJ29CU ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ #2YL9GGYR2 238 5,927 223 0
65. Mr.Tobar #CCY92GC SV La Nueva 503 #P8VQJQPJ 231 5,926 223 1
66. RAFIQUL™ 3 #8JJULRCVQ BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 226 5,925 221 2
67. 小岗村 #900CVU000 CN C.N部落 #PRPQQ9VP 228 5,914 215 2
68. RAFIQUL™ #22P8RPGG2 BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 229 5,911 222 2
69. 翩若惊鸿,婉若游龙 #Y2QYRUJUQ CN 只能打出99%一星 #8PRJJGLL 213 5,910 222 0
70. OPTIMUS PRIME #2LGQ0880V IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 228 5,909 223 3
71. Sowpnil™ #R2L0UCPG PH Clasher's Pride #28RPG0Y2U 246 5,906 215 1
72. SAAD #8YGU880G VN Trungok2 #28VRCVV00 220 5,904 223 1
73. 呜呜Wu⚛ #928G2UUQQ IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 220 5,903 223 0
74. ⚡HËÅ RÛÑ⚡ #8JY8U9VY9 KH CAM DYNASTY #29V8VLRJR 235 5,903 188 5
75. ♦♠♣❤ #LP2GLPQG ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 240 5,902 223 1
76. Hama_Urek❤️ #2GP9QPCCV KR 꽃하마 : 2기 #282PG8U98 222 5,902 223 1
77. Lv.99 Klaus #80PVUUUY9 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 5,901 222 1
78. ♨️Fj ReFaT™️ #9UJYYY0RP MARO #8QGVJQ80 222 5,899 222 1
79. 逍遥海上.Yan #UJYYQR08 PH Clasher's Pride #28RPG0Y2U 278 5,896 223 1
80. Mister Dreamer #PYGPG9GC EG Egy Soldiers #98CL09V2 227 5,895 223 0
81. ༄༼TÜRK༽༄ #P8QL8QYR TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 232 5,895 221 2
82. DARK ZERO #290Q9Y0UY MX Legion Divina #2JPVRVYR 228 5,893 223 2
83. A s t #8QRVC0V8 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 222 5,892 223 0
84. ☆GAKU☆ #9U9V80U2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 206 5,890 222 1
85. Ⓜ️ Big M1 Ⓜ️ #LVQUL9QC CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 236 5,887 224 2
86. Urek #JGQJUJ2R KR 꽃하마 : 2기 #282PG8U98 225 5,887 223 1
87. 可爱小柠檬 #GC8CUVRR BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 220 5,887 198 2
88. Thành Biên Hoà #2JLGYJ0L VN BATTLE RAGE #2YU22YY 259 5,887 215 3
89. ✨君临天下✨木兰是男孩 #2Y08Q2UG2 CN 时光小栈 #9QL000VG 223 5,886 221 2
90. Srmman✨ #RULJQQY8 CN 东山再起 #PLG2Y9UC 221 5,886 138 3
91. ❤️Viên Ngọc❤️ #8VGU8PCVJ ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ #2YL9GGYR2 239 5,883 223 1
92. [W.T.K] Beige #PGLYLU82 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 233 5,881 221 2
93. TST GLOBAL 12 #JG9JRU88 VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 229 5,878 167 1
94. 喵喵 #PLJ0QY2U IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 237 5,872 214 2
95. Mr.Tobar #GQCU2LCV CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 243 5,864 222 1
96. KHAN ZA #2008GR99Q ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 220 5,863 223 1
97. KHAN❣️محمد علي #80R0UP928 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 227 5,862 193 1
98. The Bluesfather #PLLVCC889 ID Indonesia Clan #9LPC2YQR 238 5,862 195 0
99. ..小十.. #28CR8RUJ CN 莫失莫忘 #RRVGYJ8V 216 5,859 225 2
100. AL_HAMDANI_T, #80JC02YQY IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 253 5,858 205 1
101. ❤DULCE QUEEN❤M❤ #9YPRVP2LU CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 218 5,858 223 1
102. Unholy Gremlin #99V8V9UU IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 239 5,853 166 2
103. INDIA *SHREE* #PR0CYYG90 IN INDIA #8GVLJYRR 197 5,853 223 2
104. Trungok1 #9QGPCUQV VN Trungok #2C9VUCY0 269 5,853 214 4
105. Shree #82Y98PPJQ IN INDIA #8GVLJYRR 241 5,853 215 1
106. riki coco10 #89VR8UJ0Q ID Indonesia Clan #9LPC2YQR 241 5,852 196 2
107. Pro Nhất Hẻm #UJRYQYRU VN Trungok #2C9VUCY0 222 5,852 215 3
108. nikita 2 #2P8QUQGU9 FR ODISHA AVENGERS #9G22P8L2 227 5,851 193 3
109. dP #9LCULRUY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 222 5,850 211 0
110. the king 4 #29P29QULU CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 229 5,850 222 1
111. 秋风浪子 #U9PQ9YLJ IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 244 5,850 223 1
112. Mister Anubias #2Y2UU8J2J EG Egy Soldiers #98CL09V2 238 5,848 221 2
113. Khan_XortX #GQL9YJV9 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 215 5,847 223 3
114. ❤️Vô Tình❤️ #2809VYPP8 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 225 5,845 215 2
115. lekker bezig #2G8CGVLRQ TRANSFORMER #2P9Q8G2VQ 236 5,843 223 0
116. A.P > 2 #22LYYLG0R MARO #8QGVJQ80 214 5,842 220 0
117. 鲨王❤️✨虎牙强人✨ #GYRQRYY CN 天亮请睁眼 #YCQP0UP2 216 5,840 221 1
118. west knight #2YQRC0JVV IR overdose #92C0LRUY 237 5,840 215 2
119. Saeed Soltan™2 #RLRLQCGC - 230 5,839 223 1
120. Bayangan #2UULVYQPP ID JB ELITE #22U8YRG2Q 243 5,837 206 1
121. 青弦墨韵丶小笙 #JC0VGL8C PH Clasher's Pride #28RPG0Y2U 242 5,837 222 1
122. ➿⚜karar max⚜➿ #89CY8280C SA DR DARK #P0RL028U 264 5,837 220 2
123. 全心 #LQGPPGY9 IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 192 5,836 223 5
124. west Terrorist #22YY80Y2Y IR western kings #2Y8PP2URU 219 5,836 215 0
125. ❤️MuLan❤️ #G098J2LU ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ #2YL9GGYR2 231 5,834 223 0
126. Mega✨Chandni #2LLJLL8V9 MEGA EMPIRE #2JGYRJVL 248 5,834 206 0
127. S E M A 17 #CLLP9VRY BR Fúria Topteam #2YCRY2QC0 234 5,834 195 2
128. 随风Wind⚛️ #YRQV88Q0 CN 西楚系列总部 #R229UUJL 269 5,834 223 0
129. DaeneRys¹¹™ #P2029L82 ID Indonesia Clan #9LPC2YQR 244 5,834 203 0
130. 全世界女人的梦想✨凤梨✨ #2YPPUJU9Y CN 上山打老虎✨ #CQQJC9J 222 5,832 220 1
131. Superman #88YYY0JR9 MV Netflix & Chill #G8GVGG 227 5,831 194 3
132. صياد الأسود١ #8Q9P9QGPJ IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 216 5,829 218 1
133. Mister Razyy #20P889U0P EG Egy Soldiers #98CL09V2 224 5,828 191 0
134. RAM RANCH #2UPQQPRVY TRANSFORMER #2P9Q8G2VQ 219 5,828 222 1
135. 华人❤此生无悔入华夏❤ #9CL9VJPUP CN 华人 总部 #8R022V8G 238 5,825 222 0
136. 排子SZ⚛ #2P2LPY9UY CN D.C Ranger #LUJGRVJ2 223 5,825 222 2
137. Kinnara #2G082RQCP 暮战 #22YJCQ22Y 251 5,825 199 0
138. west mr&mrs #VU0Q009R IR western kings #2Y8PP2URU 232 5,825 214 2
139. west lady #2JQVQU9UC IR overdose #92C0LRUY 222 5,823 223 2
140. ⚡σρ вυιℓ∂єя⚡ #QU2882YL BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 222 5,822 199 6
141. ⚡️Đầu Bòi⚡️ #28Q890JVQ VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 247 5,822 177 1
142. 潜行者 #20QVPLVLJ PH Clasher's Pride #28RPG0Y2U 240 5,822 219 1
143. 大本营 #2LRQCR0C CN 将心比心 #RC00LPU9 240 5,822 211 1
144. West endly #2PLP0V9QV IR overdose #92C0LRUY 242 5,822 223 4
145. ༆༺Bé Mèo༻༆ #VVU2UG9Y VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 214 5,821 178 2
146. ꧁༺REY༻꧂ #LQG90CCC VN VIỆT NAM LEGEND #29PCRPUYV 238 5,820 198 0
147. SK: ManBear #2GV2QLJJ8 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 222 5,819 223 2
148. ☀️☀️巅峰王者☀️☀️ #JV82L0UV CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 225 5,818 222 2
149. ༺石͈̎头͈̎༻ #29P9VY2VG CN 超级部落s(青龙营) #208QPCLCC 259 5,817 223 1
150. Khalsa #98PCUJVQ MARO #8QGVJQ80 210 5,816 214 1
151. 侵略如火.風林火山 #2P2Y2JY0 CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 240 5,816 222 4
152. 王Wang #QQQGVPVY IR IRAN TAK 2020 #2PG9CQ2 235 5,815 223 0
153. 遇见你、✨鸠叶 #9CCJLC9C9 CN 刚好遇见你 #J900LYLP 233 5,815 170 0
154. 3moORi ✨ #8C9UGLUYG ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 226 5,815 199 0
155. Rakibul #YPYJV9G8C BD Bhairab Clasher #JPGQLJVU 223 5,814 214 1
156. 深爱我者久伴我身 #9QRV8U92Q CN 这个部落没意思 #28GJRGRYC 229 5,814 190 1
157. LORD ZERO #CGGQ99UU MX Legion Divina #2JPVRVYR 225 5,814 223 1
158. 黑本营 #8LYULRYG CN 将心比心 #RC00LPU9 228 5,814 212 0
159. ⭐Cuban_HCM⭐ #2G8PYQJ89 CR los verdugos #LY0UQJJ2 245 5,812 223 1
160. POPOTE #9LCYJY2P Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 226 5,812 161 4
161. western kings'' #PCPRCPG2 IR western kings #2Y8PP2URU 219 5,812 169 1
162. Fabi #LRU8C90G DE INQUISITION #9PJC92YL 215 5,811 220 0
163. 澹 台 #8J09YJCUJ PH Clasher's Pride #28RPG0Y2U 218 5,811 222 1
164. ™...tiến yd no1 #PQ2VPY20 VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 220 5,811 163 0
165. shakh shaddam #2GC98QQG2 BD HUNTERS #QU8G88GG 241 5,811 215 2
166. 鼎剑阁 #LR0JV8Q0 CN Allurelove. #Q9CVPPQ2 227 5,810 142 2
167. S.Soltan™️ #CCPP2RCY soltane clan #2VJ82QR8 223 5,810 223 3
168. ✨妞儿的浪漫✨ #2P2GRLU0J CN Never QQ #9YPRU0V0 249 5,810 223 2
169. Subham the boss #8UURRQY28 IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 206 5,809 219 2
170. 皓腕凝霜雪 #L98GVJ2R 泓峥萧瑟乌托邦 #CGJYYR0U 227 5,809 222 1
171. KHAN❣️0109 #CGGQL8JR ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 237 5,808 196 0
172. ITD.GucciWop #9QL0U029 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 226 5,806 215 3
173. ❣İSA❣GAMZE❣ #228RVY2J IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 202 5,806 213 0
174. SL✨LISHAN™ #2VRUQG89U CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 241 5,806 223 2
175. GAKU #PPCRRR0 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 5,806 223 0
176. 望月✨亚麻 #9UR8080Q CN 望月之城 #YR8YQYG0 219 5,806 212 0
177. POPOTE #8LVUQ9CYJ CU POPOTE #L0VYPYUG 267 5,805 160 2
178. DaeneRys™︎ #CL20009J ID Indonesia Clan #9LPC2YQR 233 5,805 223 0
179. Ⓜ️ Big M9 Ⓜ️ #VR208P0U CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 240 5,805 215 3
180. ♥Legend of war♥ #800J82YJG VN BECAMEX VS BMT #92J092VG 224 5,804 228 1
181. ⭐️ العراب—1 ⭐️ #9GQ9JU0U IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 218 5,803 214 0
182. 联盟SuperMiche✨ #GP92CC0C IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 233 5,802 186 3
183. 〽️CHONRATH #2L9RUG9V9 VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 218 5,802 172 1
184. KHAN♥️ #YPYPYYRJ ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 215 5,801 209 2
185. 幻神Wyvern⚛️ #9YUP8QLJ8 Kings Rock #2VR2YY0G 218 5,801 222 3
186. Mega✨NNK #20LC8C9VV MEGA EMPIRE #2JGYRJVL 232 5,801 215 0
187. KHAN ALVARO #2Q2028CGV ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 210 5,800 223 0
188. Lv.66 Klaus #P0PYPP8P0 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 206 5,799 226 1
189. Ĺų30FęŘ #V0LJJYUV IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 238 5,799 215 0
190. 虎牙直播间号:17599850 #8V80GL2VJ CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 227 5,798 223 2
191. ¥CaptainPlanet¥ #2QR2PP909 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 233 5,798 223 0
192. A.P #P9GV8RY0C MARO #8QGVJQ80 208 5,797 219 1
193. Mr. Thọ #V00YP89 MV Netflix & Chill #G8GVGG 230 5,796 168 3
194. Gamadon #22YR989GU IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 234 5,796 221 2
195. A3-VN❤️Cường Cá #JY0Y2UVG CR Ⓜ️ Big City Ⓜ️ #2PQRUJPJJ 218 5,795 218 1
196. الدكتور #8L80J90VV ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 239 5,795 215 3
197. Klaus #LR82GYQJ IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 5,794 223 1
198. ⚡️صياد الأسود⚡️ #PYJP8GQQ SA DR DARK #P0RL028U 234 5,793 210 0
199. KHAN❣️1807 #2L8Y0CU9Y VN Trungok2 #28VRCVV00 247 5,793 218 2
200. Royz Preetish #P8CYRYR0L MARO #8QGVJQ80 208 5,792 222 2