Clash of Clans Statistics

Season 08/2020

634,884 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. 雷神 yoke #9RU29Q9G IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 224 7,001 278 4
2. 星颖 #Y0R2RPPG US Cupaholics™ #22PLJUPJ 242 6,966 279 0
3. إسكندرالكبير77 #YL89YJ8L SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 241 6,849 279 3
4. 雷神 Octontis #PR08898Y2 US Cupaholics™ #22PLJUPJ 216 6,713 276 4
5. 雷神 Polaris #L0JLLGVQ8 US Cupaholics™ #22PLJUPJ 209 6,673 276 4
6. ☆★☆★☆★ #2GYYUU8RV IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 215 6,647 279 1
7. ☆★☆★☆★☆★☆ #8CVLGPPUC IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 204 6,627 279 0
8. ☆★☆★☆★☆★ #90P22YQU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 202 6,559 279 0
9. A s t #8QRVC0V8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 221 6,547 279 1
10. BuMm #Y08CJV8V SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 233 6,546 279 0
11. 雷神 Alex #Y9QQJJJQ9 US Cupaholics™ #22PLJUPJ 215 6,542 279 4
12. Lv.99 ☆GAKU☆ #GYQ9CPRP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 232 6,485 255 0
13. ☆★☆★☆★☆ #Y0QJR2VJ IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 225 6,478 279 1
14. 奥格瑞玛⭐️星颖 #8J8CUG0UJ US Cupaholics™ #22PLJUPJ 205 6,463 278 2
15. コマkun #PL8VQLGL IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 225 6,425 279 0
16. Dragon #8QRY0UPLR - 211 6,394 270 0
17. 看我对地永王 #YRJRQCV9 - 228 6,389 255 5
18. 翩若惊鸿,婉若游龙 #Y2QYRUJUQ US Cupaholics™ #22PLJUPJ 212 6,384 276 1
19. 鲨王❤️✨Leo✨ #888LCG22L CN 鲨王 #QQ2CYQU 224 6,383 277 2
20. Lenaide #8C0VU8YY SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 235 6,370 279 3
21. 阿胜小盆友 #GYY99JG2 - 235 6,368 279 0
22. ☆★☆★☆★☆★☆★ #88PJPQU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 209 6,367 279 2
23. Ast #GR9V9YU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 220 6,346 279 1
24. 幻神Phoenix⚛️ #LJCVVLYC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 225 6,329 279 0
25. 奥格瑞玛⭐️星小兮 #U89RJLC9 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 218 6,303 278 2
26. Val ™ #2LRR8Y0YY SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 230 6,301 278 1
27. Vodkapullo #28LYVYG8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 219 6,288 279 0
28. Saad♥️3moORi #2888JP99V - 229 6,283 278 1
29. 仿若岁月. #2L00PL9GC EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 227 6,248 279 1
30. 十亿少女的醉梦 #80Y2QJU80 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 214 6,245 277 0
31. SƠN KA #CYCCC0Y SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 217 6,229 271 1
32. ✨Ariel✨ #92JG9QUC US Little Blue Box #PYP8RPUR 231 6,227 279 1
33. 星小兮 #J2UVY2L0 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 275 6,220 279 4
34. 》Lalo23《 #2Y2L9YGL2 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 232 6,210 283 5
35. SL✨️LISHAN™️ #8JGVVLCYY IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 226 6,206 279 1
36. 光神Hyperion⚛️ #9JUCR2GYP SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 215 6,199 263 3
37. ༻༤Công❤️Chúa༤༺ #C2QUPGU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 240 6,198 279 0
38. STARs #V9P9LCLP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 6,194 279 0
39. Carrie #90GVVGRG IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 234 6,193 279 3
40. Val #2LQCUJ8P2 EG clash kings #9PY2PVLJ 229 6,191 279 1
41. 百事可乐 #QVJLYPJU CN 芝士星球 #YY2C0V2 229 6,178 237 2
42. 3moORi♥️jack #8UCRL2RJ8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 226 6,161 278 2
43. ☆GAKU☆ #9U9V80U2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 204 6,157 253 3
44. 海神波塞冬Poseidon⚛ #8CJPL8PVU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 223 6,154 279 5
45. Ahmed Magdy #2CRCQC2G - 224 6,153 267 1
46. 胜利者⚡️叁仟⚡️ #P898URGR0 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 221 6,139 255 0
47. 潜行者 #20QVPLVLJ SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 240 6,136 255 1
48. RAFIQUL ™ #8CU8PGQCG IR shanin mc #2YY2Y80CU 225 6,110 276 1
49. إسكندرالكبير44 #2UPJPYGJ2 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 233 6,108 279 0
50. ❤️Belle❤️ #88JJVPV9G IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 228 6,099 279 0
51. ❤️Yan❤️ #J8GCURGR EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 230 6,099 255 0
52. IU❤️李知恩✨ #2Q2J828YG ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 232 6,088 154 8
53. إسكندرالكبير30 #2JRLL90Y8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 231 6,083 279 2
54. -GakuHive- #2JPJR9QG2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 225 6,063 254 0
55. Storm❣️Cindy #9YCYRRGYC IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 242 6,060 278 0
56. tdh #8QG28V2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 229 6,053 279 1
57. KHAN❣️1708 #G28JPPCP ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 233 6,052 271 1
58. JungHun #C02JR80V SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 216 6,050 279 1
59. Mr.Tobar #V9QRUVR9 IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 236 6,045 278 0
60. 呜呜Wu⚛ #928G2UUQQ SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 219 6,044 263 1
61. GAKU #PPCRRR0 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 230 6,040 255 2
62. 源之星✨№灯火灬无上天书℡ #8PYVUJ9PY SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 216 6,038 263 0
63. ULTRON #2GY89GYGU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 224 6,038 271 2
64. 心好累的白荔枝 #9QRRR0P2L CN CC部落 #PGGVGUPR 219 6,037 255 0
65. nikita 2 #2P8QUQGU9 FR ODISHA AVENGERS #9G22P8L2 227 6,033 276 1
66. ༄巅ི峰ིༀ永恒ི࿐ོ #CLPGUJVP SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 231 6,031 268 0
67. Lv.20 ☆GAKU☆ #CPLUCQ8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 221 6,029 255 2
68. 幻神Unicorn⚛️ #99LYPGVVC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 204 6,022 275 0
69. _Hurricane_ #8QJJRUU ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 221 6,019 255 0
70. Rosmaninho #28CJQ0YJQ EG EGY #922QUPQQ 237 6,019 255 3
71. 排子SZ⚛ #2P2LPY9UY EG clash kings #9PY2PVLJ 223 6,016 263 3
72. 华人❤此生无悔入华夏❤ #9CL9VJPUP CN 华人 总部 #8R022V8G 237 6,014 279 3
73. ZERO #YCVUG0RQR CO LOS CHUNGUITOS #P0CJRRQ 228 6,012 278 0
74. ♦♠♣❤ #LP2GLPQG SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 240 6,005 279 3
75. ZeNiTH CN #LJJ9RP88 IR fury Pirnce #2YQ8VLLLV 231 6,005 271 2
76. ༀ༆Hoàng࿇Tử༆ༀ #2C000JVV8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 260 6,005 279 0
77. Ⓜ️ kaddiel Ⓜ️ #Y8JCRRYC MX ❤DULCE QUEEN❤M❤ #2PYUPQP08 216 6,004 278 1
78. ɴστ ᴊᴏᴊᴏ23 #8L9JQUYP SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 243 6,004 286 3
79. IU大迷妹李知恩✨ #JUPQYUGL ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 225 6,004 240 3
80. 望月✨亚麻 #9UR8080Q EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 218 6,003 255 1
81. CRZY YASH #8R9JG9YVU SA Black Eagle #QCQ2CL9V 236 6,002 279 1
82. JANDA MUDA ❤️❤️ #20YQYJG0C ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 227 6,002 238 7
83. 狼族V黑三侠 #8P8PJ0QY2 CN 残月战盟 #2L9QRULP 216 6,001 270 7
84. MASTER PT #V0Q8LP8J EG EGY #922QUPQQ 232 6,001 247 0
85. 黄宗泽 #9P99UPPV EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 219 5,998 279 5
86. Unholy Gremlin #99V8V9UU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 238 5,995 208 11
87. Kapten Nicholas #CCGRJR8G ID Special ID #L0RPQVJ 247 5,993 252 1
88. 跨越时空的思念 #8U08YY0GL - 220 5,991 278 0
89. TuanTran #VQJJPQLJ MV Netflix & Chill #G8GVGG 236 5,991 270 0
90. Supra2 #CCQPCQ80 FR ODISHA AVENGERS #9G22P8L2 228 5,991 278 2
91. Maleficent #2QQLJGG8U IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 229 5,989 279 1
92. Kaddiel #8P2R9URPQ MX ❤DULCE QUEEN❤M❤ #2PYUPQP08 236 5,987 278 0
93. 幻神Wyvern⚛️ #9YUP8QLJ8 EG clash kings #9PY2PVLJ 218 5,982 279 0
94. Harshiit #2Q28PQRQR SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 222 5,981 273 1
95. Mr.Tobar #GQCU2LCV MX ❤DULCE QUEEN❤M❤ #2PYUPQP08 243 5,979 278 3
96. ☠️Hawk⚡️PTM⚡️☠️ #VL0V0Q9 - 225 5,978 279 2
97. ༆༺Bé Mèo༻༆ #VVU2UG9Y SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 213 5,977 259 0
98. DR. J -- TALHA #YUQ0P22Q BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 220 5,976 258 2
99. JungHun #298QYJRGU SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 212 5,975 278 0
100. إسكندرالكبير16 #2VR0QG2JP SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 239 5,973 270 2
101. Ren #R2090P8U IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 199 5,969 279 0
102. 奥格瑞玛⭐遇见初心 #PQ8VV0CJP EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 215 5,969 279 1
103. 小天 #LYGLCRUC BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 225 5,968 279 2
104. Jojo23 #Y0GPGPRP SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 215 5,966 279 0
105. 竹苑✨✨✨桃夭✨✨✨ #2CRVQ8LV2 - 235 5,965 279 0
106. ☆☆T.A.FAHIM☆☆ #U8VUJGQC IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 238 5,963 276 1
107. 你可以永远相信飞飞 #8UC2YQ2JC EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 265 5,963 279 4
108. ISTRI MUDA ❤️❤️ #82VU0V98C ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 230 5,962 240 6
109. 澹 台 #8J09YJCUJ EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 218 5,959 276 1
110. ❤️MuLan❤️ #G098J2LU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 5,959 279 1
111. iTzu #92GJJ99L SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 228 5,957 279 3
112. Yin ☯️ Yang #RJGJ29CU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 238 5,956 279 0
113. 鲨王❤️✨亚洲哥✨ #CLP29VCJ EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 244 5,954 277 1
114. 雷鸣Thunder⚛ #8V0L9G8G SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 230 5,954 278 3
115. DaeneRys¹¹™ #P2029L82 ID SUNDA #JU0QLQ 244 5,953 278 1
116. Rango #CLJ9PL8 IR اهورا #8GQLP0UY 259 5,952 279 1
117. ༄༼TÜRK༽༄ #P8QL8QYR TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 232 5,951 269 1
118. DARK ZERO #290Q9Y0UY MX Legion Divina #2JPVRVYR 227 5,950 279 3
119. Lou's Surprise™ #Y2CGQ08L DE Hammer #289PQP9GJ 226 5,948 278 1
120. Lv.99 Klaus #80PVUUUY9 JP Hagure MetaL #JYUGCQUY 231 5,948 266 1
121. 静海浩哥 #VYQGQY2G 泓峥萧瑟乌托邦 #CGJYYR0U 244 5,947 278 1
122. 青弦墨韵丶小笙 #JC0VGL8C EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 241 5,946 278 1
123. 辣条在手、跟我走 #YGL0UURC CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 316 5,945 271 0
124. KR: Han Molo #UPGU2L98 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 227 5,943 263 1
125. Tiger-✨人间巨炮星颖✨ #2289C9LU CN 上山打老虎✨ #CQQJC9J 210 5,942 279 2
126. إسكندرالكبير #8CGGLP2U0 EG clash kings #9PY2PVLJ 226 5,942 261 1
127. Hoàng #2VU0YURUG SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 224 5,941 233 0
128. Gamadon #22YR989GU IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 233 5,938 207 9
129. Mister Razyy #P08YCV9G IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 245 5,937 231 1
130. ⭐⭐⭐ #RGGLPGP0 AE UAE Heroes #22RJRQ8GL 232 5,937 279 1
131. Mrs. Jenny #YLG9JPCP ID Special ID #L0RPQVJ 241 5,936 252 1
132. 海绵宝宝的幽默Sponge⚛ #8GLY2VJ9G SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 222 5,934 271 2
133. Jack 0️⃣3️⃣ #29CRQG892 VN Trungok #2C9VUCY0 231 5,934 271 1
134. 3moORi♥️Saad #2YYJ2VGYC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 233 5,932 279 2
135. ✨❤️Shehzadi❤️✨ #CQYGVPRC IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 232 5,931 279 2
136. Toxic9.0☠Crafty #8PYJ9QR0R IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 252 5,930 271 2
137. RAFIQUL ™ 7 #99QGPC99 IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 226 5,928 279 1
138. Abdullah♥️3mORi #2V22LU89L - 221 5,928 270 0
139. MasriMerry #LGYJ09Y ID Special ID #L0RPQVJ 242 5,927 268 3
140. [VAD] Hawk #Y8JR0PCR IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 224 5,925 279 1
141. 倾国倾城 #2Y089PCL9 泓峥萧瑟乌托邦 #CGJYYR0U 237 5,924 279 2
142. S.Soltan™️ #CCPP2RCY soltane clan #2VJ82QR8 222 5,921 273 1
143. Jack 1️⃣0️⃣ #UJRYQYRU - 221 5,921 263 4
144. Mister Anubias #2Y2UU8J2J IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 237 5,920 271 2
145. 〽️Hammer⚡ #9GJ908ULQ DE Hammer #289PQP9GJ 231 5,919 271 2
146. 战盟 #2RLU890RV CN 君赴杀场 #8LP2RURY 203 5,918 271 1
147. 8 JN 8 #RCJ9PYP ID ❤️chaturanga❤️ #JYJPJQLV 209 5,918 260 3
148. Mahamudunnabi #VQ8298JR SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 226 5,917 255 0
149. SH❤️TAMIM™️ #P20PC0QPL IR fury Pirnce #2YQ8VLLLV 231 5,917 278 1
150. ❤DULCE QUEEN❤M❤ #PV99RQQ MX ❤DULCE QUEEN❤M❤ #2PYUPQP08 236 5,915 179 4
151. 俺卢本伟ないません開༙く༙挂༙ #2L20L0YC2 CN 姑娘们接客吧 #9R2CGJP 208 5,914 277 3
152. riki coco8 #9U2Q8CGU8 ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 213 5,914 276 1
153. 大吉大利⭐️⭐️⭐️ #P0Y9YQR2 CN C.N部落 #PRPQQ9VP 229 5,913 279 1
154. Cindy❤️Storm #8VGU8PCVJ IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 239 5,912 279 1
155. ✨Zero✨ #PGV8VQ0QL CN 鹤岗小香槟 #LLQPVUVJ 204 5,912 279 0
156. ⭐️ÄBÖ⭐️FÄHÄD.12 #8P22LVRRR IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 213 5,910 254 0
157. CHiNa✨夜曲 #22CUVYY8R EG EGYPT 2015 #80QG0QPQ 233 5,909 277 1
158. 福州之家~❄️雪儿❄️~ #8J0Q22GP9 CN 福州长乐雪儿 #UY88QQRY 224 5,909 278 0
159. Orcinus Koma #9PP9JPUY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 221 5,909 279 1
160. THUNDER #8JY8U9VY9 KH Cambodia 100% #QPP88QQY 234 5,909 240 10
161. Subham the boss #V229VUV8 IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 208 5,908 267 0
162. KR♨️Tayyab #89CUUL9PG YE اسكندر الكبير #V0QRLJ2 236 5,908 262 1
163. 谁能懂我~宇智波 #8C08GR00Y CN 福州长乐雪儿 #UY88QQRY 222 5,907 260 2
164. 小尾巴狼 #PYV8Y9YL9 CN ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ #C90GJCV0 193 5,907 277 0
165. Mega✨Chandni #2LLJLL8V9 SA Black Eagle #QCQ2CL9V 248 5,907 263 0
166. The Bluesbiker #29LG8P8UJ ID SUNDA #JU0QLQ 218 5,906 261 3
167. 狼族V✨Csp✨ #898JURJVQ CN 残月战盟 #2L9QRULP 239 5,906 271 3
168. 东山 虎牙强人 #2PCPYCJ9L CN 东山再起 #PLG2Y9UC 248 5,906 278 2
169. 月神菲碧Phoebe⚛️ #80C02LR0C CN 荆轲刺秦王 #9UCLV0P8 232 5,905 279 0
170. China✨沉睡中的小饕餮 #9GV99VQYQ CN Legend*战盟 #QCLG2UG0 210 5,905 279 3
171. 鲨王❤️✨啦啦啦✨ #22U8G08VG CN 鲨王 #QQ2CYQU 242 5,905 279 2
172. NILOY #2YJ09C9V IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 233 5,904 255 1
173. TST GLOBAL 15 #8VC9PR9V SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 221 5,904 252 3
174. ❤Princess❤ #8UJPCRGY IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 218 5,902 273 0
175. MR.BEAN #2Y28JJCQ9 ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 214 5,900 279 3
176. 太阳神阿波罗Apollo⚛ #2G0QJYUJ0 CN 荆轲刺秦王 #9UCLV0P8 247 5,900 272 0
177. MASHSATI™2 #8JJ9QUR2 FR MCES~Co #2PJPVCGYU 229 5,898 264 1
178. 3moORi ✨ #82RC90GGP EG clash kings #9PY2PVLJ 213 5,896 269 0
179. 卡塔之叶 #9GU9PRJ20 CN 卡塔塔尼 #9PL2Q0R0 219 5,896 276 0
180. China✨天才导演狙击手 #PUCUJLJQ0 BD DR. SqUaD_PUSH™ #29RGQ0JPV 236 5,896 278 0
181. TigreMX⚔️HEM #CV8LLLLP MX ❤DULCE QUEEN❤M❤ #2PYUPQP08 248 5,895 279 1
182. ⭐⭐⭐ #GLG2082Y AE UAE Heroes #22RJRQ8GL 215 5,895 279 1
183. Mr. Thọ #V00YP89 SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 230 5,895 230 7
184. ITD.GucciWop #9QL0U029 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 226 5,894 271 0
185. Ⓜ️ Big M9 Ⓜ️ #VR208P0U MX ❤DULCE QUEEN❤M❤ #2PYUPQP08 239 5,893 279 5
186. DaeneRys⁴™ #89CRLP9 ID SUNDA #JU0QLQ 237 5,893 252 2
187. إسكندرالكبير9 #C2PYLRLG EG clash kings #9PY2PVLJ 233 5,893 276 0
188. ✨YåRü✨ #QQQG9UY ID # NOMERCY #92CR29Y2 248 5,892 253 0
189. ☜₳ɌɈɄ₦ ԞƗ₦₲☞ #PGRL0R8Q FR ODISHA AVENGERS #9G22P8L2 229 5,891 270 4
190. Fj®♨Sayan007™ #2GR29JCYG IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 221 5,891 271 1
191. 痕迹Canserp⚛️ #8R9RR0PQQ CN 残月战盟 #2L9QRULP 224 5,891 278 3
192. DAVANN SBR #9P0QRJPQ2 - 273 5,890 279 0
193. A.P > 3 #PQURU80UR YE اسكندر الكبير #V0QRLJ2 229 5,890 278 1
194. SK:HoleyMoley #82QUJQLLL GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 232 5,889 271 1
195. Subham the boss #8UURRQY28 IQ ابطال العراق #Y9JPJ9LU 205 5,888 265 2
196. ⚡️ Dr.M7MD ⚡️ #JC0Q2YJC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 237 5,888 279 1
197. KHAN ALI #G9QPJLP2 ID # NOMERCY #92CR29Y2 219 5,888 241 3
198. Clayton #9CYPC0YL MEGA EMPIRE #2JGYRJVL 223 5,888 271 2
199. 鼎剑阁 #LR0JV8Q0 CN Allurelove. #Q9CVPPQ2 226 5,887 217 5
200. Piscesの柠栀 #8YR8LJLQ2 CN 西楚系列总部 #R229UUJL 216 5,887 276 1