Clash of Clans Statistics

Season 07/2020

620,781 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. ✨苏苏给你来一刀✨ #280V00QC9 CN 葬爱家族 #U9JL2UGL 217 6,886 216 2
2. 雷神 yoke #9RU29Q9G CN 葬爱家族 #U9JL2UGL 223 6,802 225 3
3. Lv.99 Klaus #80PVUUUY9 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 6,647 222 2
4. 十二月 #L0JLLGVQ8 CN 葬爱家族 #U9JL2UGL 208 6,405 223 3
5. ★☆★☆★ #V9P9LCLP Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 6,329 223 2
6. ☆★☆★☆★☆ #Y0QJR2VJ Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 224 6,323 223 1
7. ☆★☆★☆★☆★☆★ #88PJPQU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 208 6,302 223 1
8. SƠN KA #CYCCC0Y US Cupaholics™ #22PLJUPJ 216 6,282 223 0
9. 翩若惊鸿,婉若游龙 #Y2QYRUJUQ Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 212 6,256 223 3
10. Yin ☯️ Yang #RJGJ29CU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 237 6,244 223 3
11. 开心❤️星空不问赶路人 #8PGLYCCLG CN 葬爱家族 #U9JL2UGL 236 6,229 223 0
12. ༀ༆Hoàng࿇Tử༆ༀ #2C000JVV8 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 260 6,217 223 2
13. إسكندرالكبير77 #YL89YJ8L SA 2030 VISION #29GG0YCJP 241 6,202 223 3
14. ŞPÌĐÈŘ♡HÃMDÃN #20PU0YQV0 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 215 6,196 223 0
15. Klaus #LR82GYQJ Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 6,193 222 1
16. 3moORi ✨ #JQ22YCGQ NP iraniam #2PJUCRG2 251 6,193 212 0
17. ☆★☆★☆★☆★☆ #8CVLGPPUC Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 202 6,154 223 0
18. Rosmaninho #28CJQ0YJQ SA # WAR # #P22Y8JJV 236 6,151 223 3
19. JungHun #C02JR80V SA 2030 VISION #29GG0YCJP 216 6,144 223 1
20. BIJOY MOLLICK 5 #J9GGG900 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 226 6,132 223 0
21. Cindy❤️Storm #8VGU8PCVJ Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 238 6,127 223 1
22. 中华战神@火小俊 #8P8LPQ8JQ NP iraniam #2PJUCRG2 237 6,112 223 2
23. BUMBLEBEE #28C02L8R8 NP iraniam #2PJUCRG2 215 6,105 223 1
24. Carrie #90GVVGRG Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 234 6,091 223 2
25. Jack 1️⃣0️⃣ #UJRYQYRU US Cupaholics™ #22PLJUPJ 220 6,090 222 0
26. JungHun #298QYJRGU SA 2030 VISION #29GG0YCJP 212 6,073 223 2
27. Jack 0️⃣1️⃣ #29V2VLP9G US Cupaholics™ #22PLJUPJ 225 6,068 210 3
28. Lv.88 Klaus #UQV9982J Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 227 6,065 222 1
29. Lv.99 ☆GAKU☆ #GYQ9CPRP Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 232 6,062 222 1
30. A s t #8QRVC0V8 - 220 6,050 223 1
31. Storm❤️Cindy #2U2RURJ9Q US Cupaholics™ #22PLJUPJ 216 6,042 223 1
32. ༻༤Công❤️Chúa༤༺ #C2QUPGU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 239 6,041 223 0
33. 雷 神 #9R0Y0J0P8 NP iraniam #2PJUCRG2 218 6,039 215 0
34. إسكندرالكبير44 #2UPJPYGJ2 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 233 6,036 223 0
35. ❤️Vô Tình❤️ #2809VYPP8 US Cupaholics™ #22PLJUPJ 223 6,030 223 1
36. 条神 #P080PPJG NP iraniam #2PJUCRG2 221 6,025 198 2
37. @KING AKALANKA@ #YQUULU2Y LK CR Sri Lanka #C2GLUYUR 241 6,006 222 0
38. Excosist #8LYY08YR Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 205 6,006 220 3
39. Dinamyte™ #RLJ8298L NP iraniam #2PJUCRG2 233 5,998 223 0
40. 鲨王❤️✨子夜✨ #LP0LYLGC soltane clan #2VJ82QR8 242 5,995 204 0
41. Lv.20 ☆GAKU☆ #CPLUCQ8 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 221 5,986 223 3
42. Maleficent #2QQLJGG8U US Cupaholics™ #22PLJUPJ 228 5,984 223 2
43. aquaria #L09GJ0V0 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 229 5,980 222 0
44. S.Soltan™️ #CCPP2RCY soltane clan #2VJ82QR8 221 5,977 217 1
45. SL✨LISHAN™ #2880LCRUY LK CR Sri Lanka #C2GLUYUR 235 5,977 223 1
46. ZERO #YCVUG0RQR EC Ecuador unido #P8Q98Y8 227 5,976 223 1
47. 随风Aeolos⚛ #VLL29J99 CN 海神阁 #GQ8Y92U 219 5,974 215 2
48. 奥格瑞玛⭐遇见初心 #PQ8VV0CJP soltane clan #2VJ82QR8 214 5,968 223 0
49. komakun #PL8VQLGL Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 223 5,966 223 1
50. Trungok1 #9QGPCUQV US Cupaholics™ #22PLJUPJ 268 5,966 215 1
51. إسكندرالكبير30 #2JRLL90Y8 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 231 5,965 223 1
52. Mighty KingAlex #QCJ8VPVU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 272 5,963 222 1
53. ☀️☀️巅峰王者☀️☀️ #JV82L0UV soltane clan #2VJ82QR8 225 5,961 223 1
54. 鲨王❤✨画雅人✨ #PQVQJQQYU CN 鲨王 #QQ2CYQU 229 5,960 222 4
55. ✨Ariel✨ #92JG9QUC MartialWARLORDS #V0Q0L2P 230 5,954 223 1
56. ☆★☆★☆★ #2GYYUU8RV Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 213 5,949 223 1
57. Deniz & Elçin #9GJ908ULQ NP iraniam #2PJUCRG2 231 5,947 223 0
58. Dr Bhanuka #2L80GPU89 LK CR Sri Lanka #C2GLUYUR 226 5,940 215 2
59. Ast #GR9V9YU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 220 5,936 223 0
60. 小侠Zeus⚛ #2JYC9GVRL CN 海神阁 #GQ8Y92U 221 5,933 223 2
61. 千杯不醉 #UCRL8C9Q CN 清江帝国 #P90R9QPP 227 5,926 209 1
62. Subham the boss #8UURRQY28 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 203 5,923 223 1
63. Saad♥️3moORi #2888JP99V SA 2030 VISION #29GG0YCJP 228 5,921 222 1
64. 弧光Arclight⚛️ #LJCVVLYC CN 海神阁 #GQ8Y92U 224 5,919 215 0
65. Deniz & Elçin #2G0VLVV9U NP iraniam #2PJUCRG2 243 5,917 223 1
66. ☆★☆★☆★☆★ #90P22YQU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 199 5,915 223 0
67. 鯊王❤️✨季渊✨ #UY8YQGCU soltane clan #2VJ82QR8 240 5,911 231 1
68. MCES TryHard #8CVGGPJY FR MCES~Co #2PJPVCGYU 226 5,910 216 2
69. Puzzle #808GCL2VC CN 菜鸟小分队 #L9U08YJ2 228 5,906 223 0
70. KHAN♋ #99QPY2RG8 ID Hippocrates New #P28VPC22 231 5,904 199 3
71. 九天玄女 #LJ98U909 CN 海神阁 #GQ8Y92U 252 5,900 223 1
72. riki coco10 #89VR8UJ0Q ID ❤️chaturanga❤️ #JYJPJQLV 240 5,895 206 2
73. ☠️Hawk⚡️PTM⚡️☠️ #VL0V0Q9 soltane clan #2VJ82QR8 224 5,890 196 6
74. QF_JOSH R. #8G2JG0PRR PH NIEVA CLAN #9VCVGJRU 239 5,887 275 26
75. ❤️MuLan❤️ #G098J2LU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 5,887 223 0
76. Super Killer #2JVVY2Q CN 福州之家 #Y2PCRY2C 259 5,885 223 0
77. Tomas95 #8R9Q0J0V ES Buenagente clan #P8QGYGYG 249 5,882 223 1
78. Fed #889VUP2RC MX BAD BOYS #9V8JLPJ9 228 5,880 223 3
79. 3moORi♥️Saad #2YYJ2VGYC NP iraniam #2PJUCRG2 232 5,880 216 2
80. Dragon #8QRY0UPLR Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 208 5,878 198 1
81. Al Zamal #8PJ8RJV2J soltane clan #2VJ82QR8 221 5,878 199 1
82. ⚕️cHÄPPyDrSÄP™⚕ #89C88QR2V soltane clan #2VJ82QR8 236 5,876 215 2
83. DaeneRys¹¹™ #P2029L82 ID Hippocrates New #P28VPC22 243 5,874 215 1
84. ⚡️ Dr.M7MD ⚡️ #P2UJQCY8 SA # WAR # #P22Y8JJV 240 5,873 223 1
85. TAREK #Y0R02CRP VN BATTLE RAGE #2YU22YY 225 5,873 223 0
86. Jose #G2CPVULQ ES Buenagente clan #P8QGYGYG 255 5,870 223 0
87. 一本万利 #2YR0GL22 SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 251 5,870 221 0
88. SueMegaChin #880Q8QQJ8 FR ODISHA AVENGERS #9G22P8L2 231 5,868 215 0
89. ❤️我还是充钱那个少年 #J0QQ8CVV Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 237 5,864 223 1
90. LORD ZERO #CGGQ99UU EC Ecuador unido #P8Q98Y8 223 5,863 223 1
91. CHiNa✨夜曲 #22CUVYY8R CN 清江帝国 #P90R9QPP 233 5,862 223 3
92. Saad♥️Baraa #98U2920YR - 242 5,861 214 0
93. tdh #8QG28V2 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 226 5,861 223 3
94. 3moORi ✨ #2VVUJQVYU SA 2030 VISION #29GG0YCJP 235 5,861 215 0
95. 海神波塞冬Poseidon⚛ #8CJPL8PVU CN 海神阁 #GQ8Y92U 222 5,860 223 0
96. 百事可乐 #QVJLYPJU 霓裳舞 #28L9CVQVV 228 5,857 206 1
97. ༒࿇漫漫࿇༒ #CRYLPQPU CN 超级部落S(白虎营) #P8QYY999 241 5,856 199 2
98. 兄弟盟:章鱼 #9PYGL080C CN China XDM #29828LY8U 225 5,855 223 0
99. 甜心 #8Y98GGY0L CN 清江帝国 #P90R9QPP 225 5,852 214 0
100. ⚡️Vô Tình⚡️ #8L29VQVRP NP iraniam #2PJUCRG2 229 5,851 223 1
101. ULTRON #2GY89GYGU MV Netflix & Chill #G8GVGG 223 5,851 215 0
102. الدكتور #8L80J90VV SA 2030 VISION #29GG0YCJP 238 5,848 214 0
103. 排子SZ⚛ #2P2LPY9UY CN 海神阁 #GQ8Y92U 222 5,848 223 0
104. 南叙 北凉的退休生活 #CVJ9UCPV SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 238 5,846 211 3
105. thanhjina #2JLGYJ0L VN BATTLE RAGE #2YU22YY 258 5,845 216 1
106. 拜泪Immortal⚛️ #9YUP8QLJ8 CN 海神阁 #GQ8Y92U 217 5,844 223 1
107. Mono #82UJ8QY SA 2030 VISION #29GG0YCJP 238 5,843 223 1
108. إسكندرالكبير #8CGGLP2U0 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 225 5,842 176 1
109. ManBear #L2CLQLU GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 218 5,841 251 1
110. Chewybacca #2CYL0QCUQ NP iraniam #2PJUCRG2 225 5,841 223 0
111. Jack 0️⃣3️⃣ #29CRQG892 VN Trungok #2C9VUCY0 230 5,839 202 4
112. Rit #29ULU8RQP Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 5,838 222 0
113. Vợ Yêu #9R29C2RR VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 239 5,837 207 1
114. 3moORi♥️jack #8UCRL2RJ8 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 226 5,835 206 0
115. Khan #LQ0C9YV TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 232 5,835 223 2
116. Sakura #9GU9PRJ20 CN 清江帝国 #P90R9QPP 218 5,834 221 1
117. 百草仙MagicHerb⚛ #2CLU92URJ CN 海神阁 #GQ8Y92U 254 5,832 223 1
118. Healer丶苏小白 #2VG2PQ82U soltane clan #2VJ82QR8 224 5,832 223 1
119. ᴏɴɪᴢᴜᴋᴀ #28G9JG00P FR MCES~Co #2PJPVCGYU 218 5,832 213 1
120. Clayton #2Y0L98GRV MEGA EMPIRE #2JGYRJVL 220 5,830 223 0
121. 狼族V云起 #28Y88P2QP CN 残月战盟 #2L9QRULP 211 5,827 214 2
122. KHAN ALI #G9QPJLP2 ID Hippocrates New #P28VPC22 219 5,825 191 1
123. Saad♥️3moORi #988VGY8VU SA 2030 VISION #29GG0YCJP 216 5,823 207 0
124. 海绵宝宝的幽默Sponge⚛ #8GLY2VJ9G CN 海神阁 #GQ8Y92U 222 5,822 223 0
125. 3moORi ✨ #82RC90GGP SA 2030 VISION #29GG0YCJP 211 5,822 215 1
126. PP✨Sumit™✨ #29UR988RY Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 238 5,822 223 0
127. 遇见你、✨鸠叶 #9CCJLC9C9 CN 刚好遇见你 #J900LYLP 231 5,820 211 1
128. Jack 0️⃣2️⃣ #Q2VQ80Y0 VN Trungok #2C9VUCY0 223 5,820 193 0
129. 一叶知秋 #9RRQVLU28 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 221 5,819 214 3
130. tomkun™️blaze #220VY9JR IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 210 5,817 223 2
131. Makiaveliko #LLCLY8JY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 248 5,817 222 0
132. إسكندرالكبير99 #8Y82RRP2C SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 238 5,816 220 1
133. CHina✨战狼 #QLGR8UG CN 清江帝国 #P90R9QPP 231 5,816 223 0
134. Spectre࿐␀ #2LPURYGQV soltane clan #2VJ82QR8 218 5,815 191 0
135. 鲨王❤️✨独爱伦✨ #2L9CL09YR CN 鲨王 #QQ2CYQU 226 5,815 207 1
136. Vodkapullo #28LYVYG8 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 218 5,814 222 0
137. A-Undefeatable #920YLLPVL SA 2030 VISION #29GG0YCJP 225 5,813 182 0
138. DJ喜羊羊 #89QUPCLUC CN 淡墨流年 #QQU2P2UV 224 5,811 222 0
139. 岁月静好 #PUUCY8UJY CN 清江帝国 #P90R9QPP 219 5,810 222 1
140. Forrest #L8LY8QPY IN Jammu Clashers #LU22U80R 217 5,809 175 2
141. Srmman✨ #RULJQQY8 CN 刚好遇见你 #J900LYLP 220 5,809 179 2
142. 鲨王❤️✨亚洲哥✨ #CLP29VCJ CN 清江帝国 #P90R9QPP 244 5,809 215 2
143. 遇见你、✨one knife #98P8J2P9J CN 刚好遇见你 #J900LYLP 229 5,808 214 0
144. OPTIMUS PRIME #2LGQ0880V IR IRAN persian #90UJUPVG 227 5,808 223 0
145. ๛ DULAN ツ SW™️ #8RQPYPP2C LK CR Sri Lanka #C2GLUYUR 222 5,807 223 1
146. ༆FARHAD࿐ #2L00U9U20 NP iraniam #2PJUCRG2 211 5,806 215 0
147. S.Soltan™️ #2L2CLURG9 soltane clan #2VJ82QR8 234 5,806 219 1
148. 搁浅丶夜曲 #2908LLVQJ CN 清江帝国 #P90R9QPP 228 5,806 223 0
149. SL ISHAN™︎ #8G2PR0UJJ LK CR Sri Lanka #C2GLUYUR 237 5,805 221 0
150. إسكندرالكبير16 #2VR0QG2JP SA 2030 VISION #29GG0YCJP 239 5,805 218 1
151. 狼族V黑三侠 #8P8PJ0QY2 CN 残月战盟 #2L9QRULP 215 5,805 220 2
152. MASTER PT #V0Q8LP8J BR abc 123 def 456 #9RJ2VRL8 232 5,805 215 0
153. Lokze #J2JV8J9R VN Trungok #2C9VUCY0 236 5,805 222 0
154. SAAD #8G0UQ8L9Q SA 2030 VISION #29GG0YCJP 233 5,805 220 1
155. HEL༨࿐༒ #8R9ULLJL SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 219 5,805 206 1
156. 鲨王❤️✨大侠✨ #GURQCUCU CN 鲨王 #QQ2CYQU 219 5,803 222 2
157. 失落的神庙 #2RVJ0RG9U CN 清江帝国 #P90R9QPP 219 5,802 215 2
158. 熏染゛樱花落 #92UVL9GUY SA 2030 VISION #29GG0YCJP 233 5,802 185 8
159. 3moORi ✨ #9RV0VGJG SA 2030 VISION #29GG0YCJP 218 5,802 213 0
160. ࿐ིུS.Soltan #PRG0P02Q soltane clan #2VJ82QR8 247 5,799 216 2
161. riki coco9 #8Y2GCJ80R ID LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 222 5,798 199 0
162. ❤️QUEENAMY3❤️ #RVUVQCJR SA # WAR # #P22Y8JJV 223 5,798 222 0
163. Clayton #9CYPC0YL MEGA EMPIRE #2JGYRJVL 222 5,798 215 2
164. 九天苍穹 #920LL0LJJ CN 领导全世界 #8CL0RCG8 216 5,797 214 2
165. ❤Dear_LELA❤ #2PJ8YJP9L ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 237 5,797 198 1
166. 小野菊Margerites⚛️ #U8822CJJ CN 海神阁 #GQ8Y92U 219 5,796 223 0
167. Kapten Nicholas #CCGRJR8G ID Hippocrates New #P28VPC22 246 5,796 223 2
168. Saeed Soltan™️9 #YQVQYQ9R soltane clan #2VJ82QR8 240 5,796 217 0
169. Abdullah♥️3mORi #2V22LU89L SA 2030 VISION #29GG0YCJP 221 5,794 214 0
170. @KING AKALANKA@ #28VVC8GLG LK CR Sri Lanka #C2GLUYUR 243 5,794 222 2
171. k1ko #RQ9V9JC0 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 232 5,794 223 1
172. 九天酒❤️七九一 #8YVQPPV8P CN 海神阁 #GQ8Y92U 229 5,793 223 3
173. ❤DHL❤ #8V8VGCJVY VN VIỆT NAM LEGEND #29PCRPUYV 244 5,793 223 0
174. 随风Wind⚛️ #YRQV88Q0 CN 海神阁 #GQ8Y92U 268 5,793 223 0
175. Z-BOY #2Y2PV9LRR EC Ecuador unido #P8Q98Y8 235 5,793 222 1
176. 月色Moonlight⚛ #2G0QJYUJ0 CN 海神阁 #GQ8Y92U 244 5,792 223 2
177. Mono #998Y0PLR0 IN INDIA #8GVLJYRR 199 5,792 223 1
178. NAHID✨HASSAN™️⭐ #9UP088YCQ GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 232 5,792 184 5
179. KHAN 525 #2R8LLCJ9 ID Hippocrates New #P28VPC22 245 5,792 202 0
180. Hoàng #2VU0YURUG soltane clan #2VJ82QR8 223 5,792 214 0
181. viking #2CVRRGP9 ID Hippocrates New #P28VPC22 263 5,791 207 0
182. Saeed soltan™️ #LQYQL2RY soltane clan #2VJ82QR8 238 5,791 215 2
183. iTzu #92GJJ99L Tribe Gaming #8QJY9V8P 226 5,790 238 1
184. 狼族V女瓦 #C9VQCRQ2 CN 残月战盟 #2L9QRULP 235 5,790 221 0
185. MCES Synthé #QPCLULGC FR MCES~Co #2PJPVCGYU 227 5,789 223 1
186. FROSTY #GGQPUJJ8 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 226 5,788 223 0
187. 竹苑✨✨✨桃夭✨✨✨ #2CRVQ8LV2 青青竹苑 #VUGCPG20 234 5,788 223 1
188. CÔNG CHÍNH #PQGCGY02 VN BATTLE RAGE #2YU22YY 247 5,788 214 1
189. KR: Han Molo #UPGU2L98 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 226 5,788 217 1
190. ⚡️AYSU⚡️ #2RUCJQVJC TR THIS IS TURK #8L2UPV8L 240 5,788 223 0
191. 静海浩哥 #VYQGQY2G CN 清江帝国 #P90R9QPP 243 5,787 242 2
192. 忧郁的小三 #8Y8GR2QV9 CN 开心游戏快乐生活 #90V8Q00G 257 5,787 223 0
193. ☞❤此生无悔入华夏❤☜ #9CL9VJPUP CN China No.1 #Y22VY2RY 237 5,787 222 3
194. Mega✨NNK #20LC8C9VV MEGA EMPIRE #2JGYRJVL 231 5,786 223 0
195. ITD.GucciWop #9QL0U029 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 224 5,785 223 1
196. eMPeROR波波 #90L9V0U8Y CN 中国缘 #CP89GQ9 216 5,785 214 2
197. VN༶NARUTO #PLGYLLLQ VN BAC SAI GON #LPRGL8Y 227 5,785 221 0
198. 俺卢本伟ないません開༙く༙挂༙ #2L20L0YC2 CN 姑娘们接客吧 #9R2CGJP 207 5,785 223 1
199. سأكتفي بك حلمآ❤ #8UQLPC22Q SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 235 5,784 222 2
200. anda MARINOH #2C8QQ9L00 - 224 5,784 222 1