Clash of Clans Statistics

Season 05/2020

584,758 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. Stephanie #RCYC80L8 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 220 6,864 217 0
2. Stephanie #9UVY29GYC US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 234 6,715 223 0
3. Stephanie #2QCLJ0CJ US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 222 6,714 223 0
4. Stephanie #JLUQ2V0Y US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 220 6,671 223 2
5. Stephanie #UVVRP8RL US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 230 6,623 223 1
6. Stephanie #G8VURJRR US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 226 6,571 222 4
7. Stephanie #2LRR8Y0YY US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 6,553 223 4
8. Stephanie #PULPR2L2 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 236 6,461 223 1
9. Stephanie #9YCJVRV2P US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 230 6,443 223 0
10. Stephanie #QY989VRJ US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 198 6,413 220 0
11. إسكندرالكبير9 #C2PYLRLG SA 2030 VISION #29GG0YCJP 232 6,409 223 1
12. 孤星⭐小奶西 #8JQL0LJ2G CN 清江帝国 #P90R9QPP 229 6,408 223 3
13. CHina✨战狼 #QLGR8UG CN 清江帝国 #P90R9QPP 230 6,371 215 1
14. Clayton #2Y0L98GRV IN Bharat #9LP0CUG8 217 6,287 223 2
15. Dr Bhanuka #2L80GPU89 IN Bharat #9LP0CUG8 223 6,248 223 0
16. Ast #GR9V9YU YE Arrow #YJRVPRCJ 217 6,220 223 0
17. Lv.99 ☆GAKU☆ #GYQ9CPRP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 230 6,201 223 3
18. Maleficent #2QQLJGG8U IQ الزعيم #LP2QQGCJ 226 6,193 220 4
19. Harshiit #QP209QG9 IN Bharat #9LP0CUG8 227 6,184 223 2
20. A s t #8QRVC0V8 YE Arrow #YJRVPRCJ 217 6,178 223 2
21. Karaj City #9GLQCCCU - 231 6,174 223 3
22. -GakuHive- #2JPJR9QG2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 223 6,174 223 0
23. JungHun #C02JR80V IQ الزعيم #LP2QQGCJ 214 6,147 223 3
24. ❤️NAYA❤️3 #2RVVP0PC8 IQ الزعيم #LP2QQGCJ 226 6,120 223 0
25. BuMm #Y08CJV8V YE Arrow #YJRVPRCJ 228 6,112 223 4
26. ❤️QUEENAMY3❤️ #RVUVQCJR YE Arrow #YJRVPRCJ 221 6,095 207 2
27. Hulk❤️Bia #882VJJC8C KP Hulk❤️Bia #9LGR28P9 227 6,089 220 7
28. إسكندرالكبير77 #YL89YJ8L SA ADALAN #J8QRV8L 239 6,078 223 0
29. ࿐ོ⭐️MAURICE⭐️࿐ོ #99Q920RRP EG clash kings #9PY2PVLJ 242 6,061 223 1
30. Bernardo #R2G8902V SA ADALAN #J8QRV8L 214 6,059 223 6
31. Stephanie #2GLPUG9J9 YE Arrow #YJRVPRCJ 212 6,059 223 2
32. Stephanie #22CLLL8G0 YE Arrow #YJRVPRCJ 228 6,053 215 1
33. αʆ-5Ƒσσσɡ #PC2GRVGY SA ..,.. #2Y0UCL2QQ 247 6,048 220 0
34. Stephanie #22VUVYPYR IN Bharat #9LP0CUG8 227 6,044 199 3
35. ❤️我还是充钱那个少年 #J0QQ8CVV CN 战斗民族--撸撸撸 #28RY0V29 236 6,040 223 2
36. ༄巅ི峰ིༀ永恒ི࿐ོ #CLPGUJVP CN 清江帝国 #P90R9QPP 229 6,036 198 1
37. MGNOOOON #V2UQ89U9 VI Arcane Citadel #LYCRVPU 243 6,036 219 1
38. Mosi #P8VJPCQ0 IQ الزعيم #LP2QQGCJ 248 6,034 223 2
39. StormBreaker #8PJL0090P IQ الزعيم #LP2QQGCJ 230 6,027 223 1
40. Stephanie #89LQ8V0VU IN Bharat #9LP0CUG8 228 6,025 222 3
41. Vodkapullo #28LYVYG8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 216 6,022 223 1
42. Stephanie #RVVPLC0C YE Arrow #YJRVPRCJ 217 6,017 223 1
43. Stephanie #2JYLVJGY US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 240 6,015 218 0
44. @KING AKALANKA@ #28VVC8GLG US lick'em 12 #PLGUPLL2 242 6,015 222 0
45. ♋TIRTAWIE♻️P1 #80LU0V8R ID SUNDA #JU0QLQ 228 6,013 199 2
46. ༻༤Công❤️Chúa༤༺ #C2QUPGU IQ الزعيم #LP2QQGCJ 237 6,006 219 1
47. ✪GAKU✪ #PPCRRR0 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 227 6,003 223 1
48. - Abdulrhman . #P00LY090 SA ADALAN #J8QRV8L 244 6,003 223 1
49. 雷 神 #9R0Y0J0P8 CN Top Top #L988L2QJ 216 6,002 223 0
50. ࿐BIA♡ #2RVVYQPV0 IQ الزعيم #LP2QQGCJ 204 6,001 223 1
51. ɱɛℓ7 ʂą #8RCU99YLY SA ..,.. #2Y0UCL2QQ 210 6,000 220 4
52. TST GLOBAL 05 #9GJ0P099L VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 215 5,997 215 0
53. SK: ManBear #2GV2QLJJ8 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 219 5,993 199 3
54. Clayton #9CYPC0YL IN Bharat #9LP0CUG8 219 5,992 222 2
55. tdh #8QG28V2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 219 5,991 223 2
56. 吃最甜的糖,睡最软的床。 #CC0GVV8P CN 海神阁 #GQ8Y92U 218 5,983 223 2
57. ༺ཱྀ༼ SAINT ༽ཱི༻ #J229UYU VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 230 5,980 222 2
58. ☠️LOSTBOY☠️ #80GP09UJ GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 239 5,974 215 0
59. Turner #2PJJRCJCG EG clash kings #9PY2PVLJ 233 5,973 223 2
60. Stephanie #9UPCCUPV IN Bharat #9LP0CUG8 228 5,971 223 0
61. 乌托邦 #QYQPVPRQ CN 源之星 #8YCLQ8QU 240 5,959 207 1
62. 鲨王❤️✨圣光✨ #2P2CJL8U CN 鲨王 #QQ2CYQU 213 5,957 183 2
63. Lv.20 ☆GAKU☆ #CPLUCQ8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 219 5,957 223 0
64. Jack 0️⃣1️⃣ #29V2VLP9G US lick'em 12 #PLGUPLL2 224 5,951 223 0
65. Stephanie #29QG0VPG0 IN Bharat #9LP0CUG8 228 5,948 223 2
66. Saad♥️3moORi #988VGY8VU YE Arrow #YJRVPRCJ 214 5,942 223 1
67. コマkun #PL8VQLGL IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 219 5,942 223 0
68. Stephanie #29CRQCGGP YE Arrow #YJRVPRCJ 207 5,937 223 1
69. Mr.Ông Nội #UQ8LYULG VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 245 5,937 183 3
70. ⭐ƬƠƦЄƬƬƠ⭐ #8LLLPV9R9 TR THIS IS TURK #8L2UPV8L 230 5,935 223 1
71. 『R』『I』『O』『N』『E』 #RQ0GCRP ES CREAM REALBETIS #2Y2CQU0UR 218 5,935 223 2
72. Stephanie #992ULU29Q YE Arrow #YJRVPRCJ 227 5,924 223 0
73. Stephanie #82Q0VRCG YE Arrow #YJRVPRCJ 211 5,923 222 0
74. Stephanie #9G89YPY2L YE Arrow #YJRVPRCJ 215 5,922 215 3
75. Stephanie #88Y8YLYJR IN Bharat #9LP0CUG8 210 5,922 199 2
76. Beatles #82GCYV909 TR MADE İN TÜRKEY #QUVG20P9 220 5,922 216 1
77. El tigre mx #CV8LLLLP MX Hecho En Mexico #29UU9UP9 247 5,922 223 0
78. Rit #29ULU8RQP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 227 5,920 219 1
79. 翩若惊鸿,婉若游龙 #Y2QYRUJUQ CN 情义天下 #20YURV0G9 209 5,916 221 2
80. Dr Mujtaba #80PVLRY08 IN Bharat #9LP0CUG8 218 5,915 214 0
81. ⚡Elite✨Chica⚡ #28LCQGPV8 IR Lords Of Hell #PCYPYG09 231 5,913 223 1
82. 3moORi ✨ #82RC90GGP YE Arrow #YJRVPRCJ 207 5,913 213 2
83. Stephanie #282QYUL9J IN Bharat #9LP0CUG8 204 5,913 223 2
84. Stephanie #2JUGJ2CLP YE Arrow #YJRVPRCJ 231 5,913 222 2
85. ༆ཀ T I G E R ཫ༆ #LQU8YR8R YE Arrow #YJRVPRCJ 246 5,910 223 0
86. bigode #2LL88GPY SA ADALAN #J8QRV8L 207 5,909 223 3
87. 源之星✨南叙 北凉 #CVJ9UCPV CN 源之星 #8YCLQ8QU 237 5,907 223 0
88. ☀️☀️巅峰王者☀️☀️ #JV82L0UV CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 223 5,905 215 0
89. Dr Mujtaba #28YYJ8VJ0 IN Bharat #9LP0CUG8 221 5,905 223 2
90. TST GLOBAL 01 #JYG988C2 VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 235 5,905 215 1
91. ☠️SHAHOO ALI☠️ #2Q92PUJG9 IQ الزعيم #LP2QQGCJ 228 5,904 223 3
92. KHAN 525 #2R8LLCJ9 ID SUNDA #JU0QLQ 243 5,903 190 2
93. Stephanie #VGQ9RR0 YE Arrow #YJRVPRCJ 227 5,902 223 0
94. Stephanie #UVR0JUR - 216 5,901 198 1
95. Stephanie #JURG82JV YE Arrow #YJRVPRCJ 232 5,899 223 1
96. Sandeep #2PL8RG0CU KP Hulk❤️Bia #9LGR28P9 240 5,898 220 1
97. Stephanie #U80V8U88 YE Arrow #YJRVPRCJ 218 5,897 223 1
98. China✨亚洲哥 #CLP29VCJ CN 清江帝国 #P90R9QPP 242 5,896 221 0
99. All Might #Y90LLP90 SA ADALAN #J8QRV8L 216 5,894 223 1
100. إسكندرالكبير39 #2VGRYLR9G SA 2030 VISION #29GG0YCJP 233 5,891 191 0
101. Abdullah♥️3mORi #2V22LU89L EG clash kings #9PY2PVLJ 219 5,889 205 0
102. Vợ Yêu #9R29C2RR VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 238 5,888 207 1
103. riki coco10 #89VR8UJ0Q ID SUNDA #JU0QLQ 239 5,887 223 2
104. Urek #JGQJUJ2R IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 223 5,885 223 0
105. fish #8VQRPU2Y8 CN 源之星 #8YCLQ8QU 207 5,882 223 5
106. Rit #8VYPCJ00G IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 221 5,882 222 3
107. Stephanie #9C8RGJ8Y - 234 5,879 207 2
108. Stephanie #2VJCGCYY9 - 224 5,879 215 1
109. ⭐الباشق 50 ⭐ #8CGQQ9JG9 TR MADE İN TÜRKEY #QUVG20P9 229 5,877 207 1
110. Stephanie #29UYJQGCC YE Arrow #YJRVPRCJ 233 5,877 222 3
111. Stephanie #20YLPLV0J US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 222 5,877 221 0
112. 大侠 #2JYC9GVRL CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 219 5,877 223 0
113. ♛.ᏇᎯℛⅅ #LGYG2QLY YE Arrow #YJRVPRCJ 255 5,877 207 0
114. 画雅人深挚 #PQVQJQQYU CN 奥格瑞玛 #Q89QYC8L 226 5,869 222 3
115. Stephanie #Y8V0PJY2 - 215 5,869 191 1
116. Klaus-CPB #80PVUUUY9 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 229 5,869 223 1
117. ❤️NAYA❤️1 #29GPURQGY IQ الزعيم #LP2QQGCJ 213 5,867 220 0
118. aquaria #L09GJ0V0 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 227 5,867 222 2
119. ❇إسگٍنَدرة☠ #8VRJLPYRL EG clash kings #9PY2PVLJ 233 5,862 183 1
120. Dr Mujtaba #VJ9LLQQ2 IN Bharat #9LP0CUG8 222 5,860 222 2
121. MESSI #V0P0UJ2Q CN 704战斗部的远征军 #28UYPRCUV 321 5,859 223 3
122. ALIREZA NATO #RJVCVL8Q IR CLANE BEST LEVE #VJPJUCQ 223 5,858 222 2
123. Stephanie #YLUJY90R US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 244 5,858 221 0
124. ❤️Vô Tình❤️ #2809VYPP8 US lick'em 12 #PLGUPLL2 219 5,857 223 0
125. ☆★☆★☆★☆★ #90P22YQU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 192 5,856 221 3
126. شموخ ملـ❤️ـك #VVCQ2QPP YE Arrow #YJRVPRCJ 220 5,856 206 0
127. 3moORi♥️jack #8UCRL2RJ8 SA ADALAN #J8QRV8L 223 5,855 221 0
128. Google #2Y2CVU2GU YE Arrow #YJRVPRCJ 244 5,854 223 0
129. ❌Tharindu_LK❌ #8UVVLYGJV US lick'em 12 #PLGUPLL2 226 5,854 223 2
130. Stephanie #2Y9P99G YE Arrow #YJRVPRCJ 220 5,853 221 1
131. Dr Mujtaba #22JGVUPRQ - 217 5,853 223 3
132. l2in #8JG2GCJLY VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 214 5,853 220 1
133. CAUDRON #L9VYCUJP IN INDIA #8GVLJYRR 225 5,853 223 0
134. MD Selim Sky 14 #9JLP0J2PQ BD SelimSky❤ #222QYV8PY 211 5,851 223 1
135. ༆NAZANIN࿐ #VQCLUYRP IN Bharat #9LP0CUG8 237 5,850 223 1
136. ғ ʟ ᴏ ʀ ɪ #8C9JY2RPU SA ADALAN #J8QRV8L 222 5,847 221 2
137. [鬼]삼별❤ #Y0GQLR0Q KR 귀신 #VVVQUC2 220 5,847 222 4
138. ⊶⋠Yᤂꢺꢺ∊ℜ⁗ܜ #UPCG028 SA ADALAN #J8QRV8L 258 5,846 221 2
139. Troc$Paris #8PYQYCVGG MX Hecho En Mexico #29UU9UP9 230 5,846 215 1
140. Yellow Sub #LQJ89ULG - 225 5,843 217 2
141. ʟᴏᴜ'ꜱ™[ʏ&ᴛ] #8VRVGJVQU IQ الزعيم #LP2QQGCJ 233 5,842 223 2
142. Stephanie #2JUYYJLUG SA ADALAN #J8QRV8L 210 5,842 215 2
143. EL INMORTAL #C90Y29GL IQ الزعيم #LP2QQGCJ 249 5,840 199 0
144. Bia❤️Hulk #89Y9YY9JP KP 3 STAR #28RVY29Q 206 5,840 213 3
145. ManBear #L2CLQLU GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 217 5,840 207 1
146. 0_o #88VP02QR IQ الزعيم #LP2QQGCJ 229 5,839 222 2
147. Troc$Paris #URCU0C98 VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 214 5,837 223 1
148. Stephanie #28VPVJ0QY YE Arrow #YJRVPRCJ 224 5,837 215 2
149. +hall+ #J0Y2V2GR EG Egy Soldiers #98CL09V2 220 5,836 207 2
150. إسكندر الكبير29 #2YQU2J098 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 223 5,836 222 0
151. Kapten Nicholas #CCGRJR8G ID SUNDA #JU0QLQ 245 5,836 223 0
152. ༄༆shahin mc༆༄ #UUQUJCUC IQ الزعيم #LP2QQGCJ 237 5,836 223 2
153. Stephanie #8GQCCQCU2 YE Arrow #YJRVPRCJ 220 5,833 207 0
154. Dinamyte™ #RLJ8298L soltane clan #2VJ82QR8 231 5,832 222 0
155. Immortal #2822RV9VJ IQ الزعيم #LP2QQGCJ 228 5,830 221 2
156. Stephanie #Q9UVJUPV YE Arrow #YJRVPRCJ 216 5,830 221 3
157. Dr Mujtaba #JV0LY2PC SA 2030 VISION #29GG0YCJP 217 5,830 214 1
158. Al Zamal #8PJ8RJV2J PH RISING LEGENDS #YGRQJJQR 218 5,830 212 3
159. ⭐️ الباشق 6 ⭐️ #LC8LJLQV SY شامنا #P9YP2UVL 215 5,829 199 0
160. Stephanie #89J2Q8JVU US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 209 5,828 222 1
161. Saeed Soltan™️5 #J9QCPPUY IN Bharat #9LP0CUG8 213 5,827 207 0
162. Stephanie #28Q8CCY2Q EG clash kings #9PY2PVLJ 216 5,826 222 0
163. ⚡️Vô Tình⚡️ #8L29VQVRP US lick'em 12 #PLGUPLL2 226 5,826 223 1
164. ULTRON #2GY89GYGU MV Netflix & Chill #G8GVGG 221 5,826 222 4
165. KRALL #QJJY2LCR TR THIS IS TURK #8L2UPV8L 236 5,825 223 0
166. Neox #9Q80L2Y2J IQ الزعيم #LP2QQGCJ 206 5,823 215 3
167. ⁽⁽ଘ七̌七̌呐̌ଓ⁾⁾ #889VQ8RPP AllureLove. #QPRLVR20 245 5,822 207 2
168. Stephanie #2QG9QVLJU SA ADALAN #J8QRV8L 212 5,822 215 0
169. west ali #80Y8LR8CC IR CLANE BEST LEVE #VJPJUCQ 228 5,822 158 8
170. 飞虎大队 #PLPY2YGR CN 福州之家 #Y2PCRY2C 202 5,820 198 9
171. 失落的神庙 #2RVJ0RG9U CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 216 5,817 207 2
172. 九天.扛把子(滅霸) #8JQUPLYGL CN 海神阁 #GQ8Y92U 203 5,816 223 0
173. ZALAT&M7mad #L82JYC0C SA ADALAN #J8QRV8L 221 5,816 198 1
174. Dr Mujtaba #8Q8UQR9GL - 220 5,816 222 0
175. Đức Nguyễn #V2R82J08 KP 3 STAR #28RVY29Q 227 5,816 205 1
176. NAZANIN #UC2L000G IN Bharat #9LP0CUG8 225 5,816 215 2
177. الدكتور #LU0QQJ9J YE Arrow #YJRVPRCJ 252 5,816 215 0
178. RS #8CYQYLR8 JP ai #2P80Q2YVC 200 5,815 223 0
179. RAFIQUL ™ 9 #P29CRJRCL TR THIS IS TURK #8L2UPV8L 216 5,815 223 2
180. ZeNiTH CN #LJJ9RP88 CN 蓝竹-无悔 #YUGPJ8VQ 229 5,814 223 1
181. ༄夜ི༒小ི༒煞ི࿐ོ #2QQCPQY28 CN %. #280UG8J99 217 5,814 220 1
182. PP✨Sumit™✨ #29UR988RY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 236 5,814 222 0
183. ༄ོ༼Dr. ZABIH༽༄ོ #29LRLUVQJ IR CLAN OnLy #PQ2L900U 252 5,813 215 0
184. 星颖 #Y0R2RPPG CN 奥格瑞玛 #Q89QYC8L 241 5,812 222 0
185. 九天酒❤️七九一 #8YVQPPV8P CN 荆轲刺秦王 #9UCLV0P8 226 5,811 215 0
186. All Star❤️Đẵng #8PJJULJC VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 219 5,810 223 0
187. B A P P Y™ #22JVRUJ88 BD Dhaka Rivals® #PJVQRVG 246 5,809 214 4
188. 随灬风 #VLL29J99 CN 超级部落s(总部) #PRY928J 217 5,809 196 8
189. Stephanie #GLUP0V8J YE Arrow #YJRVPRCJ 238 5,809 218 2
190. 鲨王❤️✨大侠✨ #GURQCUCU CN 鲨王 #QQ2CYQU 217 5,808 222 0
191. yasin Ansari #22PPRQ80V IQ الزعيم #LP2QQGCJ 241 5,807 223 0
192. DAVANN SBR 01 #9PP2RLPGV KH kimkim 168 #JGGYPY8U 231 5,807 223 1
193. Saeed Soltan™8 #VCLYJ8RU soltane clan #2VJ82QR8 208 5,807 206 1
194. EXO.Đức Nguyễn #80QU2P9CV KP 3 STAR #28RVY29Q 221 5,807 214 1
195. ☆★☆★☆★☆★☆ #8CVLGPPUC IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 197 5,805 221 2
196. ARİF #8VGC0CCJ TR MADE in TURKEY #VRPYLG 243 5,805 223 3
197. Jack 0️⃣3️⃣ #29CRQG892 US lick'em 12 #PLGUPLL2 228 5,803 223 0
198. Ahmed Magdy #2RCY2CUG2 EG clash kings #9PY2PVLJ 230 5,802 191 1
199. KHAN®️ #90820CLV ID SUNDA #JU0QLQ 234 5,802 196 2
200. 尐❤️七 #8V8GP8C2C CN 海神阁 #GQ8Y92U 227 5,801 199 0