Clash of Clans Statistics

Season 04/2020

549,639 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. Mr&Mrs Mujtaba #YCQ09GGG US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 211 7,096 223 2
2. ོ☠SHAHOO ALI☠ #29GPURQGY SA 2030 VISION #29GG0YCJP 211 7,090 223 8
3. ƙ7ʆ αʆ-5ƒσσɡ #VGULJRJ9 TAN YEN OF CLAN #L2J9VPJ9 239 7,029 223 3
4. Stephanie #22CLLL8G0 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 7,015 223 4
5. Stephanie #8Y0Y9UU8V US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 6,989 223 0
6. China✨Asbaby #QVRVG22U CN 清江帝国 #P90R9QPP 229 6,989 226 5
7. Stephanie #RCYC80L8 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 220 6,961 223 3
8. Stephanie #VGQ9RR0 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 6,955 223 3
9. ✨苏苏给你来一刀✨ #280V00QC9 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 214 6,943 223 3
10. Stephanie #2Y9P99G US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 220 6,941 223 1
11. Stephanie #2JQLPCY9J US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 233 6,818 223 0
12. Hulk❤️Bia #882VJJC8C TAN YEN OF CLAN #L2J9VPJ9 226 6,815 223 2
13. Stephanie #29QG0VPG0 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 6,798 223 6
14. Lenaide #8C0VU8YY US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 230 6,796 223 2
15. 兵不厭詐Zeus #VUC8L9Y2 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 234 6,762 223 0
16. Stephanie #2YC8CVV0Q US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 226 6,761 240 0
17. MGNOOOON #V2UQ89U9 AE الصايغ #QJ0LQ02 242 6,737 223 2
18. AnaStaSia #90GVVGRG VI Arcane Citadel #LYCRVPU 231 6,667 223 0
19. Stephanie #PCGQLYV0 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 240 6,651 222 0
20. Stephanie #JURG82JV US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 231 6,613 223 1
21. Stephanie #2CPUQYG8G SA 2030 VISION #29GG0YCJP 225 6,608 238 1
22. QEVEL #GU922828 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 232 6,608 223 0
23. Maleficent #2QQLJGG8U Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 225 6,580 223 0
24. Saad♥️3moORi #988VGY8VU SA 2030 VISION #29GG0YCJP 213 6,576 223 4
25. Stephanie #Q9UVJUPV SA 2030 VISION #29GG0YCJP 214 6,573 223 0
26. ɱɛℓ7 ʂą #8RCU99YLY TAN YEN OF CLAN #L2J9VPJ9 209 6,572 222 2
27. yasin Ansari #22PPRQ80V NP iraniam #2PJUCRG2 240 6,570 223 3
28. Bernaul #9U2VU0L2 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 229 6,548 223 3
29. Stephanie #28VPVJ0QY US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 223 6,519 223 1
30. Stephanie #YLUJY90R US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 243 6,519 213 0
31. Hama_Urek #8LGR2JY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 230 6,518 223 5
32. WallBreaker #JLCVPVQU KURDISTAN #90PG9Q99 231 6,507 223 0
33. Stephanie #9G89YPY2L US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 214 6,502 215 2
34. ❤️QUEENAMY9❤️ #RLGU9YLL VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 216 6,480 209 7
35. Stephanie #JLUQ2V0Y SA 2030 VISION #29GG0YCJP 218 6,470 223 0
36. Klaus-CPB #80PVUUUY9 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 228 6,464 223 1
37. Abdullah♥️3mORi #2QGQGU820 IR brains drain #PY9R90RR 251 6,454 224 3
38. Tony_Vo #QY89QGYR VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 282 6,442 214 2
39. Cy #88GURPYY9 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 223 6,439 222 1
40. Day Tripper #2U08PUGQR VI Arcane Citadel #LYCRVPU 221 6,430 221 0
41. Stephanie #29CRQCGGP US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 205 6,429 215 0
42. Stephanie #2JYLVJGY US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 239 6,423 214 0
43. Abdullah♥️3mORi #2V22LU89L IR brains drain #PY9R90RR 218 6,404 223 2
44. Beatles #82GCYV909 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 218 6,395 223 1
45. ICE MAN #JCV2YRLP IR brains drain #PY9R90RR 231 6,393 223 2
46. 竹苑✨✨✨桃夭✨✨✨ #2CRVQ8LV2 青青竹苑 #VUGCPG20 229 6,389 223 2
47. ❤️MuLan❤️ #G098J2LU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 226 6,381 222 0
48. KlllB-ZERO #LGR8J29R Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 250 6,370 221 4
49. China✨伊布 #8RGJQR29Y CN 清江帝国 #P90R9QPP 236 6,363 201 6
50. ÑΘÆΗ #8Y82RRP2C PH RISING LEGENDS #YGRQJJQR 235 6,350 222 1
51. BuMm #Y08CJV8V SA 2030 VISION #29GG0YCJP 227 6,341 223 4
52. ❤️QUEENAMY3❤️ #RVUVQCJR VN TST GROUP #U8L9UUGJ 221 6,332 213 6
53. ⭐️义乌海皇⭐️ #28PGGVYU CN 开心游戏快乐生活 #90V8Q00G 226 6,330 216 3
54. Urek #JGQJUJ2R IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 222 6,327 223 2
55. Stephanie #9UPCCUPV US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 6,326 222 0
56. Stephanie #9UVY29GYC US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 233 6,317 222 0
57. Stephanie #QQY0QVG0 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 216 6,317 221 1
58. 3moORi ✨ #2QCLJ0CJ US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 222 6,313 223 0
59. China✨小哲dé #P00CY08C9 CN 清江帝国 #P90R9QPP 230 6,310 256 2
60. Stephanie #RVVPLC0C US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 216 6,308 221 3
61. 阿胜小盆友 #GYY99JG2 CN 逆光之月 #8C099Y99 233 6,294 223 1
62. Seether #809PRJ2GQ Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 209 6,290 222 3
63. Jojo23 #Y0GPGPRP SA 2030 VISION #29GG0YCJP 207 6,278 222 0
64. الدكتور #LU0QQJ9J SA 2030 VISION #29GG0YCJP 251 6,276 211 1
65. Mr.Ông Nội #UQ8LYULG VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 244 6,275 220 2
66. إسكندرالكبير12 #L2P2C0R2 IR brains drain #PY9R90RR 221 6,273 223 1
67. Lady BlackRose #8GUPLCYR0 VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 225 6,270 214 1
68. Stephanie #UVVRP8RL US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 230 6,268 223 1
69. ⚡️صياد الأسود⚡️ #PYJP8GQQ SA W.B.C Star #YGVL8PY9 227 6,262 281 1
70. Stephanie #282QYUL9J US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 203 6,258 213 0
71. Riqirez #RYL89PVR Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 229 6,247 223 1
72. ༄༆shahin mc༆༄ #UUQUJCUC NP iraniam #2PJUCRG2 237 6,247 222 0
73. A s t #8QRVC0V8 IR brains drain #PY9R90RR 216 6,238 223 2
74. Stephanie #22VUVYPYR US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 227 6,236 195 2
75. Ast #GR9V9YU SA 2030 VISION #29GG0YCJP 215 6,235 223 1
76. 乌托邦 #QYQPVPRQ CN 源之星 #8YCLQ8QU 239 6,232 221 1
77. Stephanie #PPCUU2U US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 219 6,227 215 4
78. SkoldR #8GVRJG0JV IR brains drain #PY9R90RR 233 6,226 222 3
79. 王家村 #2JC2JGCCC IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 227 6,224 215 2
80. Lv.99 ☆GAKU☆ #GYQ9CPRP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 229 6,198 223 3
81. ÑΘÆΗ #98QQ82VJP SA 2030 VISION #29GG0YCJP 222 6,182 222 1
82. Rit #29ULU8RQP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 226 6,177 223 1
83. Yellow Sub #LQJ89ULG VI Arcane Citadel #LYCRVPU 223 6,175 221 1
84. amin #2LUQP88UP NP iraniam #2PJUCRG2 227 6,174 223 2
85. CN.one❤️阿灿的跟班❤️ #2L22RGUUP CN CN.one #P02RJ0QQ 206 6,163 223 4
86. ***KOMUTAN*** #20JVYLGJV PK Pakistan #JC20JLV 250 6,155 259 1
87. Stephanie #82Q0VRCG US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 211 6,152 223 1
88. Harshiit #QP209QG9 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 226 6,143 222 1
89. ⚡️EliteJiYaN⚡️ #2GL9L8QV9 KURDISTAN #90PG9Q99 206 6,139 212 1
90. JungHun #C02JR80V Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 213 6,122 226 3
91. Stephanie #9CC20VL20 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 241 6,114 242 1
92. Stephanie #2LVY9C0P - 223 6,113 221 1
93. Stephanie #UVR0JUR US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 215 6,112 194 1
94. Troc$Paris #8PYQYCVGG VN HaNoi Royal #29C9RVRQ9 229 6,111 215 0
95. ⚡️VX-Luphe MD⚡️ #PCJ820U9 VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 231 6,107 215 0
96. Stephanie #RRQ2VQRV - 225 6,104 220 0
97. إسكندرالكبير44 #2UPJPYGJ2 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 231 6,100 223 1
98. 0_o #88VP02QR NP iraniam #2PJUCRG2 229 6,091 223 0
99. viking #2CVRRGP9 ID Indo Crusher #9U0JJL8V 260 6,089 198 1
100. Stephanie #8U8QVVG8Q - 204 6,084 220 2
101. Stephanie #U80V8U88 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 217 6,079 223 0
102. 全明星⭐金赐⭐ #92QPGG2JQ CN CHina、全明星战队✨ #28QUYP9JY 213 6,078 222 2
103. Double炜 #2VGGLQCUR PK Pakistan #JC20JLV 216 6,074 223 2
104. MD Selim Sky 14 #9JLP0J2PQ SA 2030 VISION #29GG0YCJP 210 6,068 223 2
105. ༄Jong Hyun༅ #JQRPRVVY Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 225 6,067 223 1
106. Stephanie #QY989VRJ US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 196 6,066 225 0
107. Dr Bhanuka #80JQ9CPGL LK CuteReapers #2L8CJQP8 237 6,064 223 1
108. Willy Van Diaz6 #VYLRYCGR ID Indo Crusher #9U0JJL8V 220 6,056 222 2
109. RORO #2PQYYY8UY IR brains drain #PY9R90RR 227 6,053 223 0
110. ULTRON #2GY89GYGU MV Netflix & Chill #G8GVGG 220 6,050 221 1
111. RÙA Ô MÔ #9QVYQLRL VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 237 6,047 223 1
112. k1ko #RQ9V9JC0 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 229 6,037 223 0
113. ࿐BIA♡ #2RVVYQPV0 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 202 6,029 223 2
114. fish #8VQRPU2Y8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 206 6,027 223 1
115. Stephanie #88Y8YLYJR US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 209 6,026 193 2
116. Kiwi猕猴桃 #8UJP9G08L Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 229 6,026 221 0
117. ⭐الباشق 50 ⭐ #8CGQQ9JG9 NP iraniam #2PJUCRG2 228 6,024 198 0
118. إسكندرالكبير39 #2VGRYLR9G SA 2030 VISION #29GG0YCJP 233 6,020 200 2
119. StankR #2CPQ2VYP8 IR brains drain #PY9R90RR 202 6,019 223 2
120. ༺❀十༒九❀༻ #2Q2J828YG IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 228 6,012 215 2
121. AYAM JAGO #8QP88PCG9 ID PAMSUS 1 #Y0PRCGQG 223 6,010 223 1
122. Stephanie #28Q8CCY2Q US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 214 6,010 202 3
123. Lão♠️Sói #8RC2YVULP VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 217 6,009 212 1
124. ༄夜ི༒小ི༒煞ི࿐ོ #2QQCPQY28 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 216 6,007 222 0
125. ÑΘÆΗ #CL8YLJYJ SA 2030 VISION #29GG0YCJP 239 5,999 223 2
126. إسكندر الكبير29 #2YQU2J098 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 222 5,992 224 2
127. Stephanie #LPGRJLVU SA 2030 VISION #29GG0YCJP 211 5,991 221 1
128. 淡笑风生 #R0LU82LR CN 小萝莉与怪叔叔 #8998RR92 232 5,991 222 1
129. ༄ོ༼Dr. ZABIH༽༄ོ #29LRLUVQJ IR frUsT oF pErSia #89PQPPCJ 251 5,989 223 0
130. Vợ Yêu #9R29C2RR VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 237 5,986 211 0
131. ~你姑爷你 哄啊~ #2809VYPP8 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 218 5,984 223 2
132. Skorpion #YLY8CUL2U CN 美女如云 #9UYV080Y 187 5,977 223 1
133. Stephanie #Y8V0PJY2 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 214 5,974 198 1
134. JIYAN❤️BÜŞRA #VUJ0PGVV KURDISTAN #90PG9Q99 227 5,969 212 0
135. 向向向祁 #2GYU8VL9C CN CHN.隔岸观虎斗 #22R2RY8UJ 265 5,962 223 3
136. Stephanie #9C8RGJ8Y US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 233 5,956 205 2
137. Stephanie #992ULU29Q US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 226 5,955 223 2
138. ✨泠然✨ #VP9YYJL0 CN 可爱又迷人的正派角色 #9RJ00PV2 202 5,951 215 1
139. إسكندرالكبير77 #YL89YJ8L SA 2030 VISION #29GG0YCJP 238 5,951 219 1
140. 鲨王❤️✨张起灵✨❤️大M #PQVGG8YC CN 鲨王 #QQ2CYQU 217 5,951 223 1
141. ⭐️ الباشق27 ⭐️ #2JC8RRGJ2 NP iraniam #2PJUCRG2 222 5,948 183 2
142. 尘缘未了 #2QPPPGP8P CN 我们小镇 #G02R0UCR 230 5,947 215 0
143. KHAN♥️ #YPYPYYRJ ID PAMSUS 1 #Y0PRCGQG 209 5,944 206 0
144. Stephanie #2VJCGCYY9 US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 223 5,941 205 1
145. Alireza #U8L9Q8J9 NP iraniam #2PJUCRG2 241 5,941 223 1
146. Heo Mũm Mĩm #LRQGY809 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 244 5,938 222 3
147. Stephanie #GUJQLPGP Semper Invicta #9RGVL2QQ 234 5,937 221 0
148. Excosist #8LYY08YR SA 2030 VISION #29GG0YCJP 193 5,935 223 1
149. Neox #9Q80L2Y2J Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 205 5,935 220 3
150. 狼族V黑三侠 #8P8PJ0QY2 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 212 5,934 212 2
151. A-Winner #80UU9V8GV SA 2030 VISION #29GG0YCJP 212 5,934 222 4
152. TST GLOBAL 01 #JYG988C2 VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 234 5,933 221 0
153. Synthé #QPCLULGC KURDISTAN #90PG9Q99 224 5,932 223 3
154. 會唔會有一EᏯᎾ.AᏝex #QYYQPPC9 NP iraniam #2PJUCRG2 244 5,928 207 1
155. Vương #2LUG2GRRC VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 208 5,923 220 3
156. StormBreaker #8PJL0090P Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 229 5,922 222 5
157. Vodkapullo #28LYVYG8 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 214 5,916 223 0
158. ☆★☆★☆★☆ #V9P9LCLP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 226 5,913 223 3
159. Spedy54 #8GJ08P0VY TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 219 5,911 223 1
160. ♛.ᏇᎯℛⅅ #LGYG2QLY SA 2030 VISION #29GG0YCJP 254 5,911 275 2
161. Makiaveliko #LLCLY8JY IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 245 5,910 222 1
162. ❣️QUEEN EYLÜL❣️ #2JC82R2YU PK Pakistan #JC20JLV 227 5,909 221 2
163. S.Soltan™️ #2L2CLURG9 IR brains drain #PY9R90RR 232 5,907 221 1
164. ✌️疯狂的薯条✌️ #8YGYGYRG0 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 234 5,907 223 4
165. EXO.HariTH #L9UQC9PC NP iraniam #2PJUCRG2 237 5,907 205 0
166. ࿐CHaSE༆MaNS #CUJ8G8JG IR brains drain #PY9R90RR 227 5,903 223 1
167. ~后啊就啊出口~ #Q2VQ80Y0 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 219 5,900 223 1
168. Black Widow #20CV2U908 IR brains drain #PY9R90RR 239 5,895 223 3
169. ❌Tharindu_LK❌ #8UVVLYGJV LK CuteReapers #2L8CJQP8 225 5,892 223 0
170. Benk-benk #VCGRC0LQ AF Uget Uget #2P0V9PQY8 226 5,891 198 1
171. TST GLOBAL 04 #88J8LLG0R VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 225 5,889 251 4
172. Yoke #9R0Y0J0P8 CN Top Top #L988L2QJ 215 5,886 222 4
173. [鬼]삼별❤ #Y0GQLR0Q Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 218 5,886 222 0
174. LCW LEGEND #RYQY8L VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 216 5,882 226 1
175. ~红啊你姑爷~ #8L29VQVRP Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 224 5,876 223 0
176. Mr Toan.Vietnam #22YGRCCQY VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 222 5,875 223 0
177. 倾国倾城 #2Y089PCL9 泓峥萧瑟乌托邦 #CGJYYR0U 234 5,874 223 1
178. 看我对空永王 #URUVY2Q9 CN 青铃 #L9CCUPR0 224 5,874 210 2
179. SL ISHAN™ #JCR0L8U9 LK CuteReapers #2L8CJQP8 225 5,869 223 1
180. aquaria #L09GJ0V0 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 226 5,869 215 0
181. 鲨王❤️✨圣光✨ #2P2CJL8U CN 鲨王 #QQ2CYQU 212 5,869 215 0
182. 忘忧 #89G8UGGQU BJ 找个男神当保姆 #GLVY2U2R 236 5,867 223 0
183. TST GLOBAL 02 #2R22VV2JP VN TST GLOBAL #28VGYU2QY 251 5,866 223 2
184. Stephanie #20C89PJ0L SA 2030 VISION #29GG0YCJP 216 5,865 219 1
185. Rit #8VYPCJ00G IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 220 5,865 223 0
186. ~就啊乘客凝固也能~ #29V2VLP9G Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 222 5,864 223 1
187. ⁽⁽ଘ七̌七̌呐̌ଓ⁾⁾ #889VQ8RPP AllureLove. #QPRLVR20 244 5,864 215 0
188. Stephanie #2JUYYJLUG US Mr&Mrs Mujtaba #2PV02PQGU 208 5,860 223 1
189. إسكندرالكبير16 #2VR0QG2JP SA 2030 VISION #29GG0YCJP 237 5,860 220 1
190. RAFIQUL™ 02 #8RVUG9Q0Y BD SelimSky❤ #222QYV8PY 220 5,859 222 4
191. mansour #UL88RJJV NP iraniam #2PJUCRG2 248 5,857 194 1
192. ⭐️ الباشق 15 ⭐️ #R28VGR8R NP iraniam #2PJUCRG2 220 5,857 190 1
193. Mk.Gee #PGJ0VJGU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 219 5,856 221 1
194. 静静 #80RRV0LVY BJ 找个男神当保姆 #GLVY2U2R 224 5,854 223 3
195. SHOGAN #29RGCLVQ2 IR brains drain #PY9R90RR 220 5,848 211 1
196. CN.one❤️请叫我阿灿❤️ #88JYQCCJQ CN CN.one #P02RJ0QQ 227 5,848 221 5
197. EXO.Đức Nguyễn #80QU2P9CV - 220 5,848 223 1
198. 3moORi ✨ #82RC90GGP IR brains drain #PY9R90RR 205 5,847 214 3
199. 嗜血·AJ #9P2JPQ9J9 CN 问鼎天下 唯我独尊 #LQ2JG08Q 197 5,847 223 1
200. HS 今 UNDERWATER #P9V29L90 PK Pakistan #JC20JLV 225 5,846 221 1