Clash of Clans Statistics

Season 12/2019

445,948 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. Stephanie❤️Dr M #2U0PLPU2G US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 205 8,106 262 11
2. Stephanie❤️Dr M #8LQL08PUV US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 215 7,957 271 12
3. Stephanie❤️Dr M #898R9RL8Q US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 213 7,937 272 10
4. Stephanie❤️Dr M #CC29YVGG US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 222 7,929 279 6
5. ✨Cinderella✨ #JU9LP0QC AU Aus Smashers #2PYU292LR 231 7,897 279 5
6. ༄霸✨气༒犯✨萌࿐ོ #9YGCCLP2 CN 中国 China #LY9LJ0CU 253 7,861 279 5
7. Stephanie❤️Dr M #QJJ0VV9P US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 230 7,856 278 5
8. Stephanie❤️Dr M #2J0LUVUJY SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 230 7,850 270 10
9. Stephanie❤️Dr M #Y2C2GUR9P US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 202 7,814 279 2
10. THOR #99Y820VR KURDISTAN #90PG9Q99 217 7,751 281 5
11. HSL·桂花香 #U22PQPUP CN 中国 China #LY9LJ0CU 216 7,727 277 3
12. Spedy54 #8GJ08P0VY TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 215 7,627 279 4
13. Dr Mujtaba #YCQ09GGG US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 202 7,602 270 5
14. ༄༼TÜRK༽༄ #P8QL8QYR TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 223 7,564 279 2
15. 情谊-没羽箭 #8CU0899Y8 CN 中国 China #LY9LJ0CU 258 7,505 140 4
16. Stephanie❤️Dr M #29VRJJJ9P US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 206 7,490 278 3
17. TuanTran #8GLULJVCY KURDISTAN #90PG9Q99 219 7,481 263 5
18. Stephanie #2JQLPCY9J US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 229 7,477 279 5
19. Stephanie #R0P29LL8 US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 236 7,418 279 5
20. Synthé #QPCLULGC KURDISTAN #90PG9Q99 219 7,377 279 3
21. SƠN KA #CYCCC0Y KURDISTAN #90PG9Q99 205 7,323 279 4
22. mak d helmkr #RCUQVCPU US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 216 7,306 278 1
23. CN.one❤️请叫我阿灿❤️ #88JYQCCJQ CN CN.one #P02RJ0QQ 222 7,288 278 1
24. ༺༈༼ERCAN TT༽༈༻ #VVVYPJ99 TR TürkishTitans #YYY8UJRJ 231 7,215 277 6
25. Mad Kuwaiti #2CGJ20GQ US Cupaholics™ #22PLJUPJ 221 7,186 279 3
26. HOÀ❤️STÉPH #UJRYQYRU IN Bharat #9LP0CUG8 208 7,181 251 10
27. إسكندرالكبير9 #C2PYLRLG US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 227 7,108 279 8
28. LansLota #UUVQ89J2 PH First Love #Y9GC9QVJ 228 7,074 279 1
29. Pianou #GGRP0QUR US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 211 7,042 279 3
30. HOÀ NGUYỄN #JCPLUPVL US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 198 7,028 278 4
31. 樾下 #PQGCL99PQ CN 中国 China #LY9LJ0CU 194 7,025 279 2
32. king.ofdarkness #VUYURG0Q KURDISTAN #90PG9Q99 219 7,012 232 2
33. 逗比中的小公鸡 #JCYV92YL CN 中国 China #LY9LJ0CU 237 7,006 362 5
34. Stephanie #2QJUJCJJJ US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 217 6,966 224 4
35. tk #9GJ00L90 KURDISTAN #90PG9Q99 224 6,960 279 0
36. C A U D R O N #JQRPRVVY PH First Love #Y9GC9QVJ 219 6,939 279 5
37. JIYAN❤️BÜŞRA #VUJ0PGVV KURDISTAN #90PG9Q99 222 6,866 279 1
38. Dr Mujtaba #YVYLQ9YC US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 211 6,829 233 1
39. Dr Mujtaba #JGJ2G80L SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 213 6,822 267 2
40. Dr Mujtaba #8200VJC9Q US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 225 6,817 279 3
41. Stephanie #8Y0Y9UU8V US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 223 6,805 223 1
42. ⚡️Vô Tình⚡️ #8L29VQVRP PH First Love #Y9GC9QVJ 221 6,792 279 7
43. Dr Mujtaba #PCGQLYV0 IN Bharat #9LP0CUG8 237 6,787 217 2
44. ✨✨✨✨WISSAM✨✨✨✨✨ #PPLVPCUL LB lebanon #2990YVCP 272 6,784 239 10
45. Kinnara #2G082RQCP WOLF #PCR8YJ2J 244 6,770 284 6
46. Eryam #2809R2G2G KURDISTAN #90PG9Q99 206 6,762 279 3
47. Myooky #2QJJLRGR9 KURDISTAN #90PG9Q99 233 6,761 270 1
48. [..小风..] #2PUYJRCC CN 中国 China #LY9LJ0CU 243 6,730 274 3
49. ☄️爪尺.れ口口乃☄️ #29VLP2U9L ID Clasher Girl ID #200GLG09P 231 6,727 271 6
50. ⓐ ⓓ ⓡ ⓘ #82QP2V9V2 FR FRANCE ELITE #VL20RQLV 229 6,710 276 2
51. 舒服哥 #9QRGCC2J CN 中国 China #LY9LJ0CU 226 6,697 259 4
52. 卡塔之风 #8RRGPP0P8 CN 卡塔塔尼 #9PL2Q0R0 225 6,693 273 8
53. ✨喵小乖✨ #LUGLLULL WOLF #PCR8YJ2J 244 6,690 278 2
54. ❤️QUEENAMY3❤️ #RVUVQCJR SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 216 6,684 276 5
55. HAMDAN&3MoORi #80JLGPLGJ SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 217 6,681 275 2
56. Milan#1 #8PPQ9J8 KURDISTAN #90PG9Q99 223 6,679 243 12
57. إسكندرالكبير27 #2LGPVV0GV SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 223 6,677 278 4
58. ➰Hulk❤️Bia➰ #882VJJC8C TAN YEN OF CLAN #L2J9VPJ9 220 6,675 283 5
59. الدكتور #200CPLLC SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 210 6,661 276 4
60. stadra #UQPGUCPU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 222 6,652 276 6
61. Dr Mujtaba #Q0J9G9C2 IN Bharat #9LP0CUG8 234 6,649 289 2
62. ✨✨月亮✨✨ #890CJCQPR CN 中国 China #LY9LJ0CU 221 6,648 291 1
63. riki coco10 #89VR8UJ0Q ID Clasher Girl ID #200GLG09P 232 6,645 279 2
64. Stephanie #2JRRY809Y US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 207 6,630 406 28
65. ƙ7ʆ αʆ-5ƒσσɡ #VGULJRJ9 SA وناسة #G92J2J0 235 6,627 279 4
66. 一柱擎天顶 #QYVQ0YUQ CN 源之星 #8YCLQ8QU 224 6,614 277 4
67. NHÂN RELAX #QJJGC9J9 CU POPOTE #L0VYPYUG 250 6,608 279 2
68. ♡ Wallbreaker♡ #JLCVPVQU TAN YEN OF CLAN #L2J9VPJ9 226 6,590 310 1
69. 九天玄女 #LJ98U909 CN 荆轲刺秦王 #9UCLV0P8 247 6,579 251 2
70. ༆FARHAD࿐ #82UPGVRJC KURDISTAN #90PG9Q99 225 6,572 255 2
71. Gazela #98QRRR0V - 231 6,564 269 3
72. 甜果思蜜糖 #9GPYJPJ9 CN 中国 China #LY9LJ0CU 266 6,557 278 3
73. Abdullah♥️3mORi #2V22LU89L SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 213 6,546 274 2
74. Aftab #9Y9G0YJJ2 KURDISTAN #90PG9Q99 207 6,541 243 5
75. Kapten Nicholas #CCGRJR8G ID Clasher Girl ID #200GLG09P 239 6,522 239 3
76. Caudron #RPLY0V8C PH First Love #Y9GC9QVJ 236 6,517 279 1
77. Heo Cô Nương #L8J2U2YL CU POPOTE #L0VYPYUG 232 6,516 278 3
78. JetSet⚡ #2YRG92VRG UnityWar #9QV9P0JR 237 6,514 278 2
79. Stephanie #JUGCY2PP US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 214 6,511 150 4
80. Dr Mujtaba #2QGC822J US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 225 6,510 280 5
81. Heo Mũm Mĩm #LRQGY809 CU POPOTE #L0VYPYUG 240 6,498 279 1
82. Dr Mujtaba #CQJLJVCQ US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 212 6,493 290 4
83. 美女~登乔戈里峰 #QVQQQPU9 CN 中国 China #LY9LJ0CU 234 6,487 277 1
84. 云之哥 #Q0JC9Y8J CN 圣剑狂刀 #8G0YG2RY 210 6,470 267 1
85. IRMINSUL #CJ028UGV DE GNADENLOS #28UYU9Q2 248 6,465 263 1
86. LAST KING #JJ0CQ8PJ IN Bharat #9LP0CUG8 219 6,464 278 5
87. Dr Mujtaba #UPV988V2 US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 222 6,464 269 6
88. ☆ACEHфLE☆ #2029PJ22J US drunkard #LR9V0YCV 247 6,458 277 4
89. EVA❣️POTAK #22PYUGC9C AU Aus Smashers #2PYU292LR 211 6,458 220 2
90. Dr Mujtaba #2PGY02JL9 IN Bharat #9LP0CUG8 231 6,451 282 5
91. abdolrahim 72 #J9RRG08G KURDISTAN #90PG9Q99 240 6,442 244 1
92. 王大仙 #8YPC0LCP9 CN 中国 China #LY9LJ0CU 211 6,441 279 3
93. Dr Mujtaba #22VUVYPYR US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 223 6,438 279 1
94. 神之右手 #QJ88GVC0 CN 中国 China #LY9LJ0CU 229 6,426 215 3
95. 8 JN 8 #RCJ9PYP ID Clasher Girl ID #200GLG09P 190 6,424 231 2
96. 忍LAB@忍之一字 #9PP0LJP0 CN 中国 China #LY9LJ0CU 257 6,417 279 0
97. Rit #2JPLVUQ2C CU POPOTE #L0VYPYUG 242 6,413 279 2
98. ⭐M⭐don 2⭐M⭐ #2PPYQ9RY0 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 224 6,413 279 6
99. DT ( ͡° ͜ʖ ͡°) #PGJ0VJGU AU Aus Smashers #2PYU292LR 215 6,405 275 3
100. A s t #8QRVC0V8 CU POPOTE #L0VYPYUG 207 6,405 277 2
101. 虎牙直播~老衲 #9L0GY9UCV CN 中国 China #LY9LJ0CU 203 6,401 276 1
102. JungHun #C02JR80V PH First Love #Y9GC9QVJ 207 6,396 230 2
103. 全部落的希望 #282UQY98C CN 中国 China #LY9LJ0CU 211 6,390 275 2
104. 浅安时光 #UVGRUVU9 CN 开心游戏快乐生活 #90V8Q00G 255 6,374 279 0
105. Myooky 2 #RGGVU8J9 KURDISTAN #90PG9Q99 244 6,358 277 2
106. Leandro 2.0 #20QRR9PCU BR Grandes Aliados #9G9J29Q0 210 6,335 276 8
107. PG_ONE #C98PQLPL CN 中国 China #LY9LJ0CU 208 6,325 191 13
108. Gonzo III #2L2QLLG08 AU 123 #2PJ82GV0P 217 6,323 275 4
109. 福州之家~❄️雪儿❄️~ #YULLQLYJ CN 福州之家 #Y2PCRY2C 244 6,322 268 2
110. Dr Mujtaba #22V0GY2RJ US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 215 6,318 278 3
111. SGANET #RGPUVQJ8 KURDISTAN #90PG9Q99 225 6,310 195 7
112. ☆お尻最高のクック☆ #PCCL0JVJL JP The legend #29JJRPJLV 222 6,310 279 4
113. ZERO #YCVUG0RQR CU POPOTE #L0VYPYUG 215 6,301 270 3
114. Hama_Urek #8LGR2JY PH First Love #Y9GC9QVJ 226 6,297 228 6
115. Dr Strange #P229PJQC PH First Love #Y9GC9QVJ 238 6,295 237 6
116. Samy #CVPVRG2 FR FRANCE ELITE #VL20RQLV 240 6,291 278 2
117. ⛔ Naj™️/014 ❣️ #ULGYLY8R ID GRAHA #PQVQRCC2 211 6,286 255 2
118. 张起灵 #PQVGG8YC CN 中国 China #LY9LJ0CU 211 6,282 218 5
119. Hai Tran #898GRQ80C CU POPOTE #L0VYPYUG 234 6,281 279 1
120. Dr Mujtaba #G9U8GCUL US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 202 6,281 290 19
121. Max #YUQQ8YUL DE Adelblut #U8200GY 201 6,277 229 3
122. Fearn75 #L200LRC9 US Peace Frog #2RJLJ2QR 255 6,271 215 1
123. ⚡️雷神托托⚡️ #2VCYVPJ29 CN 中国 China #LY9LJ0CU 209 6,266 277 2
124. MD Selim Sky 15 #QGVG0V0P SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 226 6,257 277 2
125. Chase & Potak #2CYL0QCUQ IR overdose #R88QGQV0 215 6,250 229 7
126. 羊村 #8RGQJL8P0 CN 中国 China #LY9LJ0CU 280 6,244 271 23
127. AVENGERS #L8CUUC9R UnityWar #9QV9P0JR 230 6,242 278 3
128. شموخ ملـ❤️ـك #VVCQ2QPP SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 211 6,226 254 0
129. JunYing #L8G02GVJ US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 222 6,225 279 2
130. 王炸不皮柚子皮 #C2PCVL0 CN 十面埋伏 #29RJ0980 223 6,224 276 3
131. طםםת #YCP9VQQ8 IT Kursaal #82JRUCRL 219 6,217 279 6
132. HB #G8JPCCG8 CN 中国 China #LY9LJ0CU 217 6,214 271 1
133. Dr Mujtaba #PG0YY8 US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 229 6,207 151 1
134. 福州之家~大刀 #29PUYQR0V CN 福州之家 #Y2PCRY2C 233 6,206 269 2
135. aaaaaa #880PGLUCG FR FRANCE ELITE #VL20RQLV 220 6,205 271 2
136. Little Ger&Ral #UCCG2PLV ID LAUT JAWA #PJ8JYQYP 242 6,202 262 2
137. OneNight #R9L9C988 CU POPOTE #L0VYPYUG 421 6,200 492 15
138. Hugo Stiglitz #28JJQLJGL CU POPOTE #L0VYPYUG 211 6,199 261 6
139. ༄夜ི༒小ི༒煞ི࿐ོ #2QQCPQY28 CN 中国 China #LY9LJ0CU 209 6,190 277 1
140. Dr Mujtaba #20LGU2CCQ US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 207 6,183 152 3
141. 好一条大咸鱼 #PLVY2LJQ2 CN 荆轲刺秦王 #9UCLV0P8 203 6,177 279 0
142. \-DBer-/™ #9LRGYV2C AU Aus Smashers #2PYU292LR 216 6,175 276 2
143. GiantP!g_” #8PQG9U20 TH Witch Hunter #LY22QG0P 203 6,161 276 4
144. [W.T.K] 커피☕️ #9RLCU9Q9V KR World Top Korea #P222C9Y 210 6,160 190 5
145. 大唐 莱茵 #20QQR28C9 CN 大唐 #2C2CGRJQ 211 6,156 257 2
146. 丿浅唱じ☆流年 #22QLLUQL0 CN 中国 China #LY9LJ0CU 234 6,154 276 5
147. ROBELL jr #JRVL0LGY ID Laskar Garuda #P9CJY0RR 215 6,151 191 3
148. 大唐 鳄鱼先生 #PC8JV0JR CN 大唐 #2C2CGRJQ 240 6,148 278 1
149. ===k-bow=== #Q8JLQUUR JP ♡にゃるーむ♡ #LQ9QYCG 243 6,144 271 1
150. HKT-TryAngeL #928GQ9J0J AR 10 RONIN #YRLCCCPG 219 6,142 277 1
151. 신디 #2JRCJ92VL KR No.3 clan #8G0QVQ9Q 221 6,139 279 0
152. ⭐さとちっち⭐ #20JU0CG82 JP NEO BONDS JAPAN #2999PLQYV 229 6,137 271 1
153. quynh tran #GVG82V0J CU POPOTE #L0VYPYUG 231 6,131 279 1
154. Point Break #LU2VY0VC US Old Timers #2L0R8P0G 243 6,129 263 4
155. Jeffreypoe #2LQGVVJJ0 PH First Love #Y9GC9QVJ 231 6,128 279 1
156. Phú*999 #JCP2YG2J SA ذئاب الخليج #98CGG2R2 223 6,127 279 3
157. 골드깡패 #LY9QCLLY KR 코리아용병 #QJLJRYP 233 6,119 210 2
158. 超凶的小可爱 #UY9Y0QRP PS 說好的三星呢? #9CLVJGGC 240 6,111 286 5
159. ⚡Kemi⚡ #22JYVV80Y DE D.A.CH. Push #22GJJYJ8V 220 6,107 202 3
160. 3moORi ✨ #28RG8C29Q US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 249 6,091 253 3
161. 福州之家~❄️雪儿❄️~ #8YJ08C8G CN 福州之家 #Y2PCRY2C 276 6,089 279 2
162. ALSHEHHI.5 #UVLJQCC8 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 223 6,086 266 4
163. Zum #2Y9CPJ9CP FR FRANCE ELITE #VL20RQLV 216 6,083 253 8
164. RICARDO FURIANO #J9PY0UPC CU POPOTE #L0VYPYUG 216 6,080 279 3
165. 鲨王❤️✨小北鼻✨ #92CJL2CUL CN 中国 China #LY9LJ0CU 218 6,079 259 6
166. 베어스~베어스 #RL0GVU2U KR 대한민국•KOREA #928J9GCP 240 6,075 278 7
167. dawid #2G9PCYGQP FR FRANCE ELITE #VL20RQLV 229 6,075 269 1
168. 亀ちゃま #28CCQRV0C JP NEO BONDS JAPAN #2999PLQYV 204 6,075 192 2
169. doodie #YUR922U9J DK HOLGER DANSKE ! #28R9YGL 212 6,075 277 2
170. 静静 #80RRV0LVY CN 中国 China #LY9LJ0CU 213 6,074 198 1
171. missy #20RLRY9V ES HISPANOS CREAM #RG8CGRJP 219 6,073 253 13
172. CN.one请叫我包子 #J2J0RVJG CN CN.one #P02RJ0QQ 254 6,070 276 2
173. SHINCHA #2CQVG88P0 JP The legend #29JJRPJLV 221 6,070 178 14
174. 福州之家~❄情调❄~ #9G9R8VCVY CN 福州之家 #Y2PCRY2C 227 6,069 267 5
175. Stephanie #28JQCP8YG US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 221 6,066 262 1
176. KING UMIT #VQLURJVV SA 2030 VISION #29GG0YCJP 212 6,065 267 1
177. Noob〰️Röhrle #L8RCRC2G DE Noobs_iMTV YT #CULPV8YP 223 6,063 277 7
178. KH™ DrunkenAuT® #LYPVG8YG DE D.A.CH. Push #22GJJYJ8V 233 6,060 276 4
179. Stephanie #2U0GUGLL PH First Love #Y9GC9QVJ 214 6,057 256 2
180. Brutal⭐️⭐️⭐️ #V9JR9JCG US War Agency #2CULVUJ0 246 6,056 271 1
181. 福州之家~❄️花神❄️~ #J028LPCC CN 福州之家 #Y2PCRY2C 237 6,055 263 3
182. Dr Mujtaba #9R9CVQG US Stephanie❤️Dr M #29ULPGPQ8 222 6,055 258 0
183. iTzo #CY8UL0R9 WHF #9GP02C22 208 6,054 215 2
184. 虎牙直播骚神 #Y0CRY8RU CN 中国 China #LY9LJ0CU 209 6,052 277 1
185. 筝锋 #8JYCJ8RR0 - 260 6,052 278 2
186. zzzz #CPL8GC08 TW 沒村酷子 #QPR9LG2Y 254 6,051 278 4
187. hitof #PYRVQQVJ FR FRANCE ELITE #VL20RQLV 225 6,050 277 5
188. ࿐CHaSE༆MaNS #CUJ8G8JG IN Bharat #9LP0CUG8 221 6,047 224 3
189. KlllBEROS #CGC9JJ0Y PH First Love #Y9GC9QVJ 209 6,046 228 4
190. 김콩쥐 #2U2JGRRG KR 대한민국•KOREA #928J9GCP 237 6,044 279 2
191. 九天玄女 #RRYYR9R CN 荆轲刺秦王 #9UCLV0P8 241 6,042 277 4
192. ༜༄MarceIsGod༄༜ #8Y88CVRGV IT SUPERBIA PkTr #VPLRRJUG 289 6,042 238 24
193. misteryouuu #R9QGV22G FR FRERES D'ARMES* #9LYPRQUQ 223 6,038 275 2
194. 右手 #GG8Q2RG0 CN 中国 China #LY9LJ0CU 208 6,036 177 6
195. ✨LOVE♡JGB✨✨✨ #8RVU2Y2JJ KR 은빛여유 #YGQG028R 208 6,031 242 3
196. ༺࿅ོ༼T༒P༽࿅ོ༻ #89022GY88 CN CN.one #P02RJ0QQ 219 6,029 230 1
197. 鲨王❤️✨涵涵✨ #8P8PUCGR8 CN 中国 China #LY9LJ0CU 240 6,029 254 3
198. Dr Mujtaba #20J0UC002 IN Bharat #9LP0CUG8 238 6,028 257 0
199. MAC2712 #9CUJC89U MARO - U.A.COC #28VV0PYUL 238 6,028 279 2
200. 愛piccoloッ #RP2PQVCG JP The legend #29JJRPJLV 221 6,025 275 4