Clash of Clans Statistics

Next season in 2021-10-01 08:00:00

Last update 9/14/21, 8:02 PM

6,342 players

Clan Attacks Defenses
Count Stars Destruction (%) Count Stars Destruction (%)
1. 키온
#2PV8LPGUL
Flex
#292VL8Q28
7 21 700 100% 7 - - - 5 8 435 87% - 3 2 -
2. ASHIQ ™
#8CVGJCCJ8
Don't angry me.
#J998JQ98
7 21 700 100% 7 - - - 6 10 397 66% 1 2 3 -
3. [W.T.K] 고양우니⚡️
#9RRQ0GVV2
World Top Korea
#P222C9Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 12 427 61% 1 3 3 -
4. ❤️TRUNGPHẠM❤️
#80GLU2Q89
VIỆT NAM LEGEND
#29PCRPUYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 12 520 74% 1 3 3 -
5. 沒什麼
#9PJQ8CGJY
BarbariaNParty
#8Q82J2CR
7 21 700 100% 7 - - - 7 12 534 76% 1 3 3 -
6. Emperor丶晨曦
#QUYJUV98
勇敢的心
#QPL0YUCY
7 21 700 100% 7 - - - 7 12 547 78% - 6 - 1
7. Fabi
#LRU8C90G
INQUISITION CWL
#29RJY2PQV
7 21 700 100% 7 - - - 7 12 550 79% - 6 - 1
8. DA❤Mr.Neel™
#9U8900V2L
Don't angry me.
#J998JQ98
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 552 79% 2 2 3 -
9. 尤斯塔斯.基德
#8JQJJPYY8
⭐圣殿丶雷霆⭐
#2PQRPR222
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 518 74% 1 5 1 -
10. Shaon
#8CVYULLRV
⚡Furshail Gang⚡
#2L2Q9PVCU
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 546 78% 1 5 1 -
11. dinhluan141190
#U29CGL9J
V.N. Champions
#90PCLP2L
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 468 78% - 6 - -
12. 녹차빛늑대
#8PU2C828
삽질클럽
#GVPUJY0
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 546 78% 2 3 2 -
13. [W.T.K] 인더_사
#PJC0LRYCU
World Top Korea
#P222C9Y
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 470 78% 1 4 1 -
14. Dark Knight
#8U2JVCQ9P
Prince Palace
#8QYVPYCU
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 563 80% - 7 - -
15. THE UNDERTAKER
#RJ2GYJU
៚N.O.N៚Team
#22PLGLGCV
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 499 83% 2 2 2 -
16. TuanTran
#LUVJ08GRU
V.N. Champions
#90PCLP2L
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 602 86% - 7 - -
17. VNFD❤️BARBARIAN
#C9UGY09U
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 523 87% 1 4 1 -
18. Alex ™
#2PPJLR2UU
Clash of Glands
#282C9PQ22
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 525 75% 2 4 1 -
19. nhutpro3
#9QRGCUP8P
VIỆT NAM LEGEND
#29PCRPUYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 535 76% 2 4 1 -
20. Rev
#8U0Y8YQJ
WarHunters
#29VCV0Y2Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 539 77% 2 4 1 -
21. ࿐ོ༆Duc⭐️Toan༆࿐ོ
#LUPRV82P
VN.Tôi Yêu
#9VLJRQVY
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 541 77% 1 6 - -
22. ❤️Vui Lỳ❤️
#2QRPRU88V
VIỆT NAM LEGEND
#29PCRPUYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 547 78% 1 6 - -
23. KuNaL
#2GGLL29Q8
CG War Clan
#9RPVG8UP
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 550 79% 1 6 - -
24. Loukas7
#JCQRLQPP
WHF
#9GP02C22
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 551 79% 2 4 1 -
25. CR⚡Onindita✨
#PP0CP9JRV
⚡Furshail Gang⚡
#2L2Q9PVCU
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 561 80% 3 2 2 -
26. horror jack
#PR08QPC9U
s8ul
#LVJL2VG
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 565 81% 2 4 1 -
27. ៚N.O.N៚Arng Ly2
#UVLC22JC
៚N.O.N៚Team
#22PLGLGCV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 565 81% 2 4 1 -
28. Splendente
#88GJLCPU
Regno.Del.Sud
#JU8YUC2R
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 574 82% 2 4 1 -
29. Rzemyk
#VY8CL2VV
Polish Power
#2V8P0Q8
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 581 83% 2 4 1 -
30. Jack 0️⃣3️⃣
#29CRQG892
V.N. Champions
#90PCLP2L
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 581 83% 1 6 - -
31. yunsp
#LP9QYQ90
삽질클럽
#GVPUJY0
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 584 83% 1 6 - -
32. 痴心若梦°
#2PLCUP80P
Doosan
#8LVGVVR0
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 587 84% 3 2 2 -
33. DD✨MR. AADIL ✨™
#80LRQJQUU
Er meydanı
#8YUPGUPC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 597 85% 1 6 - -
34. mc’ KeKana
#LJ88VUYG
god of war
#UCVY09J
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 598 85% 2 4 1 -
35. 空城~旧梦
#PCV88V8UL
刘诗诗
#YJV8JYU9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 605 86% 1 6 - -
36. rio de janeiro
#2LJQ2LRC
ガイハジボンバー2
#V0JUCPJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 607 87% 1 6 - -
37. o0o
#2LPUY2L20
KING OF KINGS
#2Y02RP2GY
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 609 87% 1 6 - -
38. Bradコースタル
#8QC0C9G0
Koastal Klash
#929YJPYJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 611 87% 2 4 1 -
39. protee
#YLV09PRG
PANAME Junior
#VG9GQQ08
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 612 87% 3 2 2 -
40. Ar1se
#8V98PC08P
Dragon King
#YCCV8UUC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 618 88% 3 2 2 -
41. MCES Eryam
#202UG9208
MCES
#222C08VQV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 624 89% 2 4 1 -
42. Ludentr
#8GGCQPYP
SpaceStation
#2LGV8UC9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 629 90% 1 6 - -
43. Wtf Cj?!
#8228V0U9
Double Barrel
#PQRP22VJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 657 94% 2 4 1 -
44. Mastro Anki
#8Y9UJ8VQU
War Specialists
#PJ909UUL
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 486 81% 1 5 - -
45. Kamaljeet
#28JP80LGV
Dark War TOP
#LQCGRL2
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 501 84% 1 5 - -
46. Bob Lee Swagger
#2PLPL809R
NGT Legends
#9RJ2VRL8
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 513 86% 2 3 1 -
47. ❌Xanny❌
#QRP90222
Royal Heroes
#2JG00U0Q
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 518 86% 2 3 1 -
48. husar
#RJ2YU2G9
Polish Power
#2V8P0Q8
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 526 88% 1 5 - -
49. bi
#Y0LRCQRQ
Vietnam War
#8C8U0LP0
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 539 90% 1 5 - -
50. Uzi
#82QP29QY
クラクラチャンネル SECHS
#29QPLLCYJ
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 553 92% 1 5 - -
51. [W.T.K] Mingyu
#U80Q090Q
World Top Korea
#P222C9Y
7 21 700 100% 7 - - - 4 9 317 79% 1 3 - -
52. Jolle
#2GVR9Y8UY
WHF
#9GP02C22
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 542 77% 3 3 1 -
53. 白风寨
#288Y9UC9Y
星落堡
#92C2U8C2
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 548 78% 3 3 1 -
54. 暖心甜甜圈
#PYJC9JJP
首领被妖怪抓走了
#GLULVYJQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 561 80% 2 5 - -
55. 唐三藏✨山青
#2PVQ82JY9
Doosan
#8LVGVVR0
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 565 81% 3 3 1 -
56. TownHall.ALPHA™
#29CJ9R88L
TownHall.Legend
#U8009PY
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 575 82% 3 3 1 -
57. VNFD❤️Tom
#LUGVYY22J
V.N. Champions
#90PCLP2L
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 581 83% 3 3 1 -
58. 재진
#C8U8GJ29
Fusion
#VQ8Y2V2V
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 583 83% 2 5 - -
59. 遇见你、✨叶✨
#9CCJLC9C9
去过风一样的日子2
#8VLCPLCJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 591 84% 2 5 - -
60. ✌ZA3BLAWY✌FOX✌
#UPYL8CGY
EGY
#922QUPQQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 593 85% 3 3 1 -
61. OnseMiro
#CGCV9QU8
Team AM
#2YGC8JPC9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 599 86% 2 5 - -
62. NPC
#2V2892QV
N.Beginning
#202UQ02Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 603 86% 4 2 - 1
63. KIA Tigers
#LQJL0QCJY
삽질클럽
#GVPUJY0
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 604 86% 2 5 - -
64. RB❤RUPON❤
#29GV8Y0VC
RiNgInG BLADES
#9UVVP892
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 605 86% 3 3 1 -
65. -VENUS
#YCRQ2YL9R
Aoe单体伤害
#LL9YY9UP
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 608 87% 2 5 - -
66. ! Jibooia !
#2GPQLPPC
god of war
#UCVY09J
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 609 87% 2 5 - -
67. ♡¤》DominiQe《¤♡
#QGRUYLP
Infamous Rebels
#U0JLGRRL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 613 88% 2 5 - -
68. El Tano
#98CU90R0
CRBetis
#PG2YPVPG
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 617 88% 2 5 - -
69. chichin
#VVRQU2UC
UnicornsOfLove
#2U0LUPCG
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 619 88% 2 5 - -
70. INQ⚡Klinge
#8QYP8RVLL
Schlawinskis
#8QR8VRP8
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 620 89% 3 3 1 -
71. marinaul
#JRY0R000
SpaceStation
#2LGV8UC9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 623 89% 2 5 - -
72. Elite Blair
#8992Y2Y8
UK Elite Squad
#22LVYQUQR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 624 89% 2 5 - -
73. Nature Warrior
#9QYUJRUGV
Ocean Oasis™️
#29J0UCVRR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 628 90% 2 5 - -
74. HS隐 2.0
#LRVUULCQ2
Carnage Gaming
#VJ8CJGPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 633 90% 3 3 1 -
75. CN.one✨噢耶✨
#VG8R2J9
CN.one
#P02RJ0QQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 633 90% 2 5 - -
76. [W.T.K] 치열
#LRUCRGPG
W.T.K E-Sports
#2YYR0YY8V
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 643 92% 3 3 1 -
77. IU❤️李知恩✨
#C0CPY92
去过风一样的日子2
#8VLCPLCJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 645 92% 2 5 - -
78. Lão Gia Gia
#9PY8GJCG
BATTLE RAGE
#2YU22YY
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 650 93% 2 5 - -
79. God Willing
#RP29VG00
西门烧饼连锁总店
#20Y9RU2YV
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 652 93% 2 5 - -
80. ☠️ThePlague69☠️
#2LRJ8V8P
V.N. Champions
#90PCLP2L
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 504 84% 2 4 - -
81. FS⭕!_SAIF_!⭕
#2LVYV9YVU
ForTunaTe StArS
#29P2YCUQ9
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 523 87% 2 4 - -
82. Joker
#L0PQRL8RG
N.Beginning
#202UQ02Q
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 537 90% 2 4 - -
83. NÖBETCİ DOKTOR
#P0LVY9YQ
AYYILDIZ TR
#9L0JCL28
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 541 90% 2 4 - -
84. NGT CELINHO
#2PQJGLGV
NGT Legends
#9RJ2VRL8
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 542 90% 2 4 - -
85. KARAN
#2VC92GGYR
KARNATAKA 2
#20YVGQJR9
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 556 93% 3 2 1 -
86. Krisko
#P88GRQUVY
WHF
#9GP02C22
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 561 94% 2 4 - -
87. ⭕️ㅣ등병
#28QYVL9RY
AtoM
#2YQCJ9C0U
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 591 84% 3 4 - -
88. ⚜️MinhHoa⚜️
#88YVJYYG
Đà Nẵng Resort
#8CQ2C0PP
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 593 85% 4 2 1 -
89. 太上老君✨kavi
#9J2RCLLYJ
重庆市沙坪坝精神病院
#229VU2U2
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 601 86% 4 2 1 -
90. INQ⚡Andi
#QVRLRQLJ
Schlawinskis
#8QR8VRP8
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 611 87% 4 2 1 -
91. ༺童话༻小白
#998U0QL88
童话圣日耳曼尼亚'传奇
#22RJL8LL9
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 614 88% 3 4 - -
92. 鬼谷
#8YG8J2V0
西门烧烤
#22RUGLCRG
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 617 88% 3 4 - -
93. 4ever44
#QGGVQPCG
雪中悍刀行
#2PQPV2UQ0
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 618 88% 3 4 - -
94. ꧁AlasDlas༒reva꧂
#QJ9Y8Y2V
god of war
#UCVY09J
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 622 89% 3 4 - -
95. BD.E⚡️ArFiN
#9J89LQCQ9
BD ELITES
#UU0L2U9
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 624 89% 3 4 - -
96. [AtoM] 고릴라윤
#2Y8YRV9GQ
Team AM
#2YGC8JPC9
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 624 89% 3 4 - -
97. 飛猪皮皮侠
#LRRP8CQUG
淡淡的微笑
#GC99Q0JG
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 627 90% 3 4 - -
98. DUCTHANG9808
#CYU2G29J
VN.Tôi Yêu
#9VLJRQVY
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 631 90% 3 4 - -
99. TrocParis
#JG9JRU88
달려라바바킹
#22JRJ99YU
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 632 90% 3 4 - -
100. mR。⚡英
#8VQ8YLYU
西门烧烤
#22RUGLCRG
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 633 90% 3 4 - -
101. VNFD❤️ARCHER
#8JJUVU8YR
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 633 90% 3 4 - -
102. Harshiit
#2Q28PQRQR
INDIA
#8GVLJYRR
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 639 91% 3 4 - -
103. VNFD❤️WARDEN
#9CQLQU2VC
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 642 92% 3 4 - -
104. MGU
#PGPGJLPQ
Double Barrel
#PQRP22VJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 644 92% 4 2 1 -
105. ϟ Cяoиos ϟ
#CU2L2RUG
Tribe Gaming
#8QJY9V8P
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 650 93% 3 4 - -
106. A.S The moon
#2Q9Q0CQR9
去过风一样的日子2
#8VLCPLCJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 653 93% 4 2 1 -
107. A. R. saos
#L98RQCY9P
淦·鱼
#2809CU0Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 668 95% 4 2 1 -
108. ♡숑♡
#2PQGG2CU9
✨Flex✨
#2YUGG09VG
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 501 84% 3 3 - -
109. 골❤
#8L82RRPC2
鬼神
#28VUGV9PC
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 539 90% 3 3 - -
110. James Bond 007
#228RGRJUP
SUPERBIA PkTr
#VPLRRJUG
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 542 90% 3 3 - -
111. Ai Shen 浮华
#RVUCJV0C
淦·鱼
#2809CU0Q
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 543 90% 3 3 - -
112. junktyo †
#809J8CC9L
★★★G・S★★★
#JJQJP8UV
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 551 92% 4 1 1 -
113. Bernaul 2.0
#C8CR80CQ
NGT Legends
#9RJ2VRL8
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 562 94% 3 3 - -
114. saotinhyeu2606
#CGLYCQUQ
Vietnam War
#8C8U0LP0
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 582 97% 3 3 - -
115. Ethereal✨丽人✨
#8L2P8JU20
我们是你的战争日志中的红线
#2PP0RPURQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 571 82% 5 1 1 -
116. PENTA Epi
#LQJ22CL9
PENTA
#2PJUVLV92
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 614 88% 4 3 - -
117. eVe MAXI
#998G09JQQ
Tribe Gaming
#8QJY9V8P
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 620 89% 4 3 - -
118. SNT THOR
#L0RCPRUQL
Carnage Gaming
#VJ8CJGPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 622 89% 4 3 - -
119. • Style •
#LR8G0GG98
CRBetis
#PG2YPVPG
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 630 90% 5 1 1 -
120. freestyle
#CCLJJJ80
Noobs_iMTV YT
#CULPV8YP
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 640 91% 5 1 1 -
121. السلطان السوري
#YJQGVPQLY
C O C ZOE
#9ULQCP2C
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 641 92% 4 3 - -
122. wee
#2GUR0CPQY
淡淡的微笑
#GC99Q0JG
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 644 92% 4 3 - -
123. 无涯 浪子
#8QY9VJ8LC
D.C Ranger
#LUJGRVJ2
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 646 92% 4 3 - -
124. waitasec
#P0LUCCUY
War Cartel
#2YULRQQG0
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 647 92% 4 3 - -
125. Maretti
#8VGJC2CY
Big Boys
#LP8VPGRQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 650 93% 4 3 - -
126. 【忍】SIO
#JU8YU8Y
Aphelion Esport
#29QG9988Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 652 93% 4 3 - -
127. BeGabtes TP
#LL0G9JGG
CoC Viet Nam
#2YUGCQJLL
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 657 94% 4 3 - -
128. [OSO] Gabriel
#J9YGUPUG
One Star Only
#2PRC22GPY
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 657 94% 4 3 - -
129. Lynn✨
#LCU22U02V
淡淡的微笑
#GC99Q0JG
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 668 95% 4 3 - -
130. N.Y Lp
#LCCUV2QJU
去过风一样的日子2
#8VLCPLCJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 672 96% 4 3 - -
131. bernauldinho
#PRJ8Q292
GENSAN CLASH
#LPL89RVR
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 675 96% 4 3 - -
132. Spindus
#9PVU092UR
ZeroHive
#2YCCCU00V
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 550 92% 4 2 - -
133. NGT AQUILESᴼᴾ
#LLC02CULL
NGT Legends
#9RJ2VRL8
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 561 94% 4 2 - -
134. CR⚡JuanjoFdeZzz
#Q0QCPJYC
Dark War TOP
#LQCGRL2
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 577 96% 4 2 - -
135. Summertrain
#CC9V8UV2
勇敢的心
#QPL0YUCY
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 658 94% 5 2 - -
136. STR127
#V92V9UVV
ガイハジボンバー2
#V0JUCPJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 677 97% 5 2 - -
137. 알키온
#2PCJ22UJ9
Flex
#292VL8Q28
7 21 700 100% 7 - - - 6 17 585 98% 5 1 - -
138. Nacho
#8U2QQG0RC
Celtiberos
#9QGVR0JY
7 21 700 100% 7 - - - 6 17 586 98% 5 1 - -
139. ☠️J☠️
#2VQPVRLRJ
ARTIFICIEROSTOP
#YU2J8J9
7 21 700 100% 7 - - - 7 20 675 96% 6 1 - -
140. 상준
#GJJV9LPY
달려라바바킹
#22JRJ99YU
7 21 700 100% 7 - - - 7 20 675 96% 6 1 - -
141. coc风暴
#L0Y9C0U2
超级部落s(总部)
#PRY928J
7 20 699 100% 6 1 - - 6 10 406 68% 1 2 3 -
142. 재진
#PCYVR0VC
Fusion
#VQ8Y2V2V
7 20 699 100% 6 1 - - 7 12 492 70% 2 1 4 -
143. TrungHieu-Isme
#UYQU90VC
ANH HUNG VIET
#RGCQLG00
7 20 699 100% 6 1 - - 7 13 519 74% 1 4 2 -
144. Rakibul
#YPYJV9G8C
Don't angry me.
#J998JQ98
7 20 699 100% 6 1 - - 6 12 437 73% 2 2 2 -
145. Tyler
#208YR2YYL
U.S.A
#YP9U0J
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 555 79% - 7 - -
146. ⚡SawaN ShohaG⚡
#998JL8L8Y
⚡Furshail Gang⚡
#2L2Q9PVCU
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 578 83% 1 5 1 -
147. Hama_HotChoco
#229Y9CGPV
꽃하마 : 2기
#282PG8U98
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 549 78% 3 3 - 1
148. Lazzer_
#YVUUQQCC
UnicornsOfLove
#2U0LUPCG
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 569 81% 1 6 - -
149. Clash With Kyle
#20YG8QL82
ZeroHive
#2YCCCU00V
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 605 86% 2 4 1 -
150. ⭐️⭐️ViCKY47⭐️⭐️
#PJCUYGLYP
CG War Clan
#9RPVG8UP
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 567 81% 3 3 1 -
151. MCES TryHard
#8CVGGPJY
MCES
#222C08VQV
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 628 90% 2 5 - -
152. ASNTR'Z_mc jay
#8YYYQYG09
ASIANATORZ
#PGQGQ0GU
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 638 91% 3 3 1 -
153. [AtoM] BLUE
#UQVYQCLR
Team AM
#2YGC8JPC9
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 655 94% 2 5 - -
154. ALI BIGHAM
#QL2L20Y2
number one iran
#2YPR2VRJ2
7 20 699 100% 6 1 - - 6 14 545 91% 2 4 - -
155. An✨tang
#U0YGRL90
쉬지마
#9V8QUGG9
7 20 699 100% 6 1 - - 6 14 547 91% 2 4 - -
156. ナッカム
#YUGY009V
new era*CWL
#229VL8UCR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 632 90% 3 4 - -
157. 老二村
#9CP9RL2L0
Aoe单体伤害
#LL9YY9UP
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 666 95% 3 4 - -
158. Florian
#299LU2LV
~DeathZone~
#2JLQVYQ8
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 687 98% 3 4 - -
159. PHE_King24? 甚大
#89QPGCY2G
PH EVOLUTION 神話
#2L00RP820
7 20 699 100% 6 1 - - 6 15 525 88% 3 3 - -
160. is_k
#8GR2Y2LC8
星落堡
#92C2U8C2
7 20 699 100% 6 1 - - 6 15 542 90% 4 1 1 -
161. Jin Mu
#29VQJULJP
星落堡
#92C2U8C2
7 20 699 100% 6 1 - - 7 18 644 92% 4 3 - -
162. Tsideia II
#YRP8QLP20
MEGA EMPIRE BR
#YV0PR0UY
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 652 93% 5 2 - -
163. meocontina
#J0V29GLP
NAM SAIGON Q7
#20G9R028
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 666 95% 5 2 - -
164. Edwin
#2RP9Y2JGV
Mèxico Elite
#CVRYV00V
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 675 96% 5 2 - -
165. 考试必过夫斯基
#R2JU2RLY
浦东。
#2GUC2RVR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 678 97% 5 2 - -
166. Mask
#2CGJYVCP
ATN.aTTaX
#JCVP9C90
7 20 699 100% 6 1 - - 6 18 600 100% 6 - - -
167. 沧海静波
#8C0C29Y8G
超级部落s(总部)
#PRY928J
7 20 698 100% 6 1 - - 7 11 456 65% 1 2 4 -
168. Zyrøn
#PR0GUYVYC
AXYO
#2YGJJP990
7 20 698 100% 6 1 -