Help ClashSpot to become better by supporting it. Learn more

Next season in 2021-05-01 08:00:00

Last update 4/12/21, 10:12 AM

6,330 players

Clan Attacks Defenses
Count Stars Destruction (%) Count Stars Destruction (%)
1. 青青
#LG8RVJ0P
一杯浊酒喜相逢
#YPG9CCPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 560 80% 1 4 2 -
2. B13⚡️MICH3L
#299CC0JP
Bezirk 13 event
#2Y2J2VYQG
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 507 72% 1 5 1 -
3. ThE _션ë✨
#GV2YGY98
더 클래스
#99YPQ2RL
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 537 77% 1 5 1 -
4. 青柠
#2LCYVLQUU
卡塔塔尼
#9PL2Q0R0
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 547 78% 2 3 2 -
5. 兄弟盟:九歌✨
#CUCCQ2UU
中国兄弟盟
#80Y8L0QY
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 548 78% - 7 - -
6. Sergio_20_11
#28PG8UVL2
☘️Linaje LMH☘️
#2Q2QVJC9
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 586 84% - 7 - -
7. 1608
#GQR0PGJL
Anh Em Mot Nha
#L9C29VRP
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 532 76% 1 6 - -
8. !<Sting>.Hiền
#2GPJJLUR
COC LOVE
#2R2GRPCR
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 546 78% 2 4 1 -
9. 흠냐✨
#2GRJUCVUV
쉬지마
#9V8QUGG9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 558 80% 1 6 - -
10. ❄️風勁角弓鳴,雪盡馬蹄輕❄️
#9QL92G9CL
不落!战魂
#C8VYC0JL
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 569 81% 2 4 1 -
11. Clear Sky
#299GCPLVQ
J.X.Tiger
#QLG9YGYU
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 571 82% 2 4 1 -
12. གVăn Đẵngག
#289J9808Y
BAC SAI GON
#LPRGL8Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 576 82% 2 4 1 -
13. simon
#2UY2PR2CL
Verbrannte Erde
#P9RCVYJR
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 578 83% 1 6 - -
14. ghalib
#9LU2QJ9PV
Omnipotence!
#2RQUP9L2
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 583 83% 1 6 - -
15. SelimSky❤Mahmud
#82LRYP2L2
SYLHET FOREVER
#9R9VL9GU
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 587 84% 1 6 - -
16. ❤Family❤LOVE❤
#8PGVV9CYL
BAC SAI GON
#LPRGL8Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 589 84% 1 6 - -
17. 北凉❤️✨ 加零莹崽iu ✨
#L0L09J29
无霸气不土豪
#22UUQCUC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 603 86% 2 4 1 -
18. Ngô Quyền PTIT
#QQQUGYGQ
Quân choa 12
#UQJYQCV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 615 88% 2 4 1 -
19. lekker bezig
#9PQULPL98
Nova Maodou
#2YLLRY20Q
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 540 90% 1 5 - -
20. Noop
#L80V8Y8JJ
Carnage Gaming
#VJ8CJGPR
7 21 700 100% 7 - - - 8 18 656 82% 4 3 - 1
21. EW.Holy Light
#GGGQQGL
J.X.Tiger
#QLG9YGYU
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 584 83% 3 3 1 -
22. ★ ŠĀMÍŔ ⁴ ÝŐŪ ★
#PUVQLQCJ
persian warrior
#8YQ8CLPV
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 586 84% 2 5 - -
23. QF_JOSH R.
#8G2JG0PRR
A.W.U CLAN
#9LQ0CU2J
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 605 86% 4 2 - 1
24. ༄ཀLoOPzERA༄
#2PLJGGCLL
Clan of Shadow
#9QJPGVQY
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 607 87% 2 5 - -
25. IU大迷妹李知恩✨
#JUPQYUGL
东山冲突
#2L8222QCP
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 616 88% 2 5 - -
26. ✨铁♥血✨心似烟火⚡
#L8LGY0RRG
铁血团之休
#P2V9QLCP
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 631 90% 2 5 - -
27. VX^ Phạm Trưởng
#9VJVYG0CU
Van Xuan
#J2CP2LL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 632 90% 2 5 - -
28. MD Selim Sky 21
#9JJCVL8R8
SYLHET FOREVER
#9R9VL9GU
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 638 91% 2 5 - -
29. 蒂兰圣雪
#YQY9RLC
上海 草帽团
#82G9LLUP
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 639 91% 2 5 - -
30. ITD.OMAR 19
#CR2C088U
InTheDark
#L90PCJR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 649 93% 2 5 - -
31. Troya
#U0LVY2CP
Verbrannte Erde
#P9RCVYJR
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 543 90% 2 4 - -
32. النسر 3
#880G89JLP
النسر الجارح
#Y0J9LQP2
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 577 96% 2 4 - -
33. ali dean
#2CPRY0Q8P
ساوالان93
#P28L0QY2
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 584 83% 3 4 - -
34. Hoshi✨绿茵✨姚神✨
#9Y90Y2GCL
黑山老妖
#22JU2GUUV
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 590 84% 4 2 1 -
35. UnderTheDome
#8V0UUQLCJ
Under the dome
#JLQ0QVG
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 597 85% 3 4 - -
36. VNFD❤️CHAMPION
#29LQ0JY8L
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 603 86% 3 4 - -
37. GRAHA 55
#2GGJRPP08
GRAHA
#PQVQRCC2
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 605 86% 3 4 - -
38. SF❤RONI SING
#8R9CC8LJQ
SYLHET FOREVER
#9R9VL9GU
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 605 86% 3 4 - -
39. ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
#282G0LC8P
INDO 45 Family
#P2V8JQ0P
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 607 87% 3 4 - -
40. A3-VN❤️G.Eagle
#2CR2GGG8Y
Vi Anh Em
#Y2PQ0VCL
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 608 87% 3 4 - -
41. ❤️VЕDАИТ安啊❤️
#2VRCQCVLC
FORCE OF INDIA
#L9R8LVPL
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 615 88% 3 4 - -
42. vegeta
#9CJP0GCC9
Savage Skull
#LVJVJ2QL
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 616 88% 3 4 - -
43. Wraith❤️
#9QJLQ0LVR
SMART WAR VN
#YGU99UJJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 616 88% 3 4 - -
44. 福清壹号✨老公
#2VQ2LVL
福清世界侨商总会
#2P82VY98U
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 620 89% 3 4 - -
45. LA⚡3li 7ijazi
#2GJUL9Q92
INVINCIBLES
#RPG9LJQU
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 622 89% 4 2 1 -
46. 鬼谷
#8YG8J2V0
西门烧烤
#22RUGLCRG
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 622 89% 3 4 - -
47. UTD.Fear
#QULQRC2C
Under the dome
#JLQ0QVG
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 625 89% 3 4 - -
48. CLASHER❤️MIZU
#PYPQJ0JLQ
BD War Hero
#GC9CPJ0
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 627 90% 3 4 - -
49. CR⚡JuanjoFdeZzz
#Q0QCPJYC
4 in 1
#L20J2Q92
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 630 90% 3 4 - -
50. Sammy
#2Q29L0VJ8
AE Hail
#29QG9988Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 630 90% 3 4 - -
51. 望月✨亚麻
#9UR8080Q
望月之城
#YR8YQYG0
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 632 90% 3 4 - -
52. 凶手⛓BooMᴳᵒᵈ⛓
#8YCGR8U0
Resistance
#20Y9LGU8
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 636 91% 3 4 - -
53. ☆GAKU☆
#9U9V80U2
はぐれメタルの城
#220VC99
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 646 92% 3 4 - -
54. Nightmare
#2UGPC2UC
SecondsToLife
#8RV09YJU
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 647 92% 3 4 - -
55. nhutpro2
#9L0QVQ2RJ
BAC SAI GON
#LPRGL8Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 648 93% 3 4 - -
56. apl85
#GQ88QGP0
RusElite CWL
#2982CGVVU
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 648 93% 4 2 1 -
57. 望月✨彤彤
#2GL2GLRY8
望月之城
#YR8YQYG0
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 649 93% 3 4 - -
58. ITD.OMAR 20
#YJ2YPYLV
InTheDark
#L90PCJR
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 653 93% 4 2 1 -
59. 毛豆·大M
#8RQP0QGYU
Nova Maodou
#2YLLRY20Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 654 93% 3 4 - -
60. riki coco8
#9U2Q8CGU8
UNION JAYA
#2UY9C8JY
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 655 94% 3 4 - -
61. ལཽུJustin❤️US༑༄
#8YQRU8CRP
Vi Anh Em
#Y2PQ0VCL
7 21 700 100% 7 - - - 8 20 721 90% 5 2 1 -
62. Thành Thảo
#JVPLUU8U
™∆nh €m.18™
#GJ22RYGG
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 544 91% 3 3 - -
63. ROTER STEIN
#L9V2C02P
NoLeX
#2YQYV8JR2
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 596 85% 4 3 - -
64. Chloe的小跟班
#LJUURJ28J
K.O.G
#2PPL8CCCC
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 607 87% 4 3 - -
65. erik
#8GQ0CVGLJ
3 PANDAWA
#82UGL89Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 613 88% 4 3 - -
66. DaeneRys™︎
#8JVVGQ
UNION JAYA
#2UY9C8JY
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 623 89% 4 3 - -
67. 서코다
#LPR00CVC
Fusion
#VQ8Y2V2V
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 624 89% 4 3 - -
68. 武蔵
#VGCU20GR
感謝。
#PQJ08U9R
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 627 90% 4 3 - -
69. KHAN❣️2020
#VRQ2QU8V
INDO 45 Family
#P2V8JQ0P
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 628 90% 4 3 - -
70. ✨Chen✨
#8YCP2GGCP
凤凰涅槃重生
#8Y20LUCQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 634 91% 4 3 - -
71. Ming
#9P0VYJP8C
Nova Maodou
#2YLLRY20Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 637 91% 4 3 - -
72. iTzi
#RCUGPJPC
iTzu.de
#2Y8YVGP8V
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 638 91% 4 3 - -
73. VAE❤️Ku Tôm 1
#YQUP0GPRC
Vi Anh Em
#Y2PQ0VCL
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 642 92% 4 3 - -
74. BenTzi505
#PUQLCGCQ0
pasccaL17
#PRGQJQ20
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 646 92% 4 3 - -
75. Lawrence
#2QR2C2LRU
bad boys
#98GVY209
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 647 92% 4 3 - -
76. ĴĦᛖ・九歌 ‎פֿ
#U0QLUGVJ
埜野☠HUNT☠埜野
#28CLLPLL0
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 647 92% 4 3 - -
77. TownHall.No1
#20UPYQYRG
TownHall.Legend
#U8009PY
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 653 93% 4 3 - -
78. 兄弟盟:吉吉
#YYJ8JYUL
中国兄弟盟
#80Y8L0QY
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 656 94% 4 3 - -
79. INQ⚡FIGHT
#P2LP9CVU
INQUISITION
#9PJC92YL
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 660 94% 4 3 - -
80. VNFD❤️CƯỜNG PÉO
#2LCUQRJG0
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 664 95% 4 3 - -
81. ITD.OMAR 13
#JGCGGJJ2
InTheDark
#L90PCJR
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 666 95% 5 1 1 -
82. Jacob
#8VGJC2CY
bad boys
#98GVY209
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 674 96% 4 3 - -
83. 鲸落丶
#9LYPGRYC0
重庆 精英分部
#9R8Q8J0Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 675 96% 4 3 - -
84. 战神刑天
#2J0PC0G0J
铁血团之彼泽棠棣
#22P2GP82P
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 677 97% 4 3 - -
85. ITD.OMAR 23
#2J9PVUU9V
InTheDark
#L90PCJR
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 682 97% 4 3 - -
86. 震魔狮吼
#2VGL9J2QR
铁血团之彼泽棠棣
#22P2GP82P
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 693 99% 4 3 - -
87. VNFD❤️ARCHER
#8JJUVU8YR
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 560 93% 4 2 - -
88. Ryu Majin
#2J92L2C02
Angel Eyes✩°̥࿐
#2YJYPLRYP
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 669 96% 5 2 - -
89. LORD ANGELO.S.M
#8UPP9QRGC
LORD'S CHAMBER2
#200R0UPG0
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 672 96% 5 2 - -
90. 峰任
#LQGPPGY9
美女如云
#9UYV080Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 674 96% 5 2 - -
91. inferno
#YCGQUCQP
bad boys
#98GVY209
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 677 97% 5 2 - -
92. P.E.K.K.A
#JVQ08P9U
우쭈쭈~♡
#80YL2CGL
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 680 97% 5 2 - -
93. ITD.OMAR 22
#28GVL8V2U
InTheDark
#L90PCJR
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 689 98% 5 2 - -
94. Hugo Stiglitz
#LCU8RPRUP
Carnage Gaming
#VJ8CJGPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 693 99% 5 2 - -
95. BlackMamba
#QLPV0CLP
AHMED AL ATTAR
#RUV2Q8CV
7 21 700 100% 7 - - - 7 20 659 94% 6 1 - -
96. ⚡️Vô Tình⚡️
#8L29VQVRP
Vietnam War
#8C8U0LP0
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 579 83% 2 4 - 1
97. النمر المقنع
#G2VPQGYV
300 Spartans
#89PJL8P
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 596 85% 1 5 1 -
98. ⚡SawaN shohaG⚡
#8Q0LCYLJ8
Kingz of Honor
#QPJPVRY
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 615 88% - 7 - -
99. Dessy_FR
#2CR90LC2Q
UNION JAYA
#2UY9C8JY
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 591 84% 1 6 - -
100. 鲨王❤️首席鉴黄师⚡️黑蛇⚡️
#2JQRQC0C
黑森林
#PL00YCC9
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 621 89% 1 6 - -
101. 狼族V果果
#8UULJ2UGG
无霸气不土豪
#22UUQCUC
7 20 699 100% 6 1 - - 6 13 516 86% 2 3 1 -
102. 乌托邦
#QYQPVPRQ
望月之城
#YR8YQYG0
7 20 699 100% 6 1 - - 6 13 525 88% 1 5 - -
103. LieAndREi-131
#290GR2RJ9
A.W.U CLAN
#9LQ0CU2J
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 603 86% 3 3 1 -
104. DIO_JYE
#82CUCU8GY
全面教堂
#QR2CVQYV
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 621 89% 3 3 1 -
105. sed
#PJUC8GGRQ
iranian pars
#8UGU9U2L
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 589 84% 4 2 1 -
106. ...遙遙...
#8YQ8U2QPP
凤凰涅槃重生
#8Y20LUCQ
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 622 89% 3 4 - -
107. Heisen
#QQGRP8C
GENSAN CLASH
#LPL89RVR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 633 90% 3 4 - -
108. Terminator3
#RJLRJCU9
VietNam's titan
#Y22CP09
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 647 92% 3 4 - -
109. UTD. PriceLess
#UYP0QYQJ
Under the dome
#JLQ0QVG
7 20 699 100% 6 1 - - 6 15 577 96% 3 3 - -
110. 一杯浊酒丨✨♡思无羡✨
#89Y2P02GP
一杯浊酒喜相逢
#YPG9CCPR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 18 618 88% 4 3 - -
111. j.o.n.i..kz
#29QJ2J9V9
AHMED AL ATTAR
#RUV2Q8CV
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 661 94% 5 2 - -
112. 帅倾云
#QG9JJYRR
理想三旬
#299989P8P
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 684 98% 5 2 - -
113. ⚡⚡A B D O⚡⚡
#90LVRUG2R
Demons Lair
#P9CQG9P8
7 20 699 100% 6 1 - - 7 20 678 97% 6 1 - -
114. ITD.OMAR 16
#2GY2VGQ9Q
InTheDark
#L90PCJR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 21 700 100% 7 - - -
115. 大宝
#298CUGJL9
集团总部
#L88G8JQ0
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 520 74% 1 5 1 -
116. Agent Khan
#GQ9R2U9V
War Agency
#2CULVUJ0
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 595 85% 2 3 2 -
117. VN-F❤️βά༒νυοης࿐
#8PJPCPQLQ
vn friends
#9UR9J0Q0
7 20 698 100% 6 1 - - 7 15 606 87% 2 4 1 -
118. Jack 0️⃣4️⃣
#2LRJ8V8P
HaNoi Royal XS
#22VYPJ99V
7 20 698 100% 6 1 - - 7 15 627 90% 2 4 1 -
119. ThE _필이✨
#GC9RPRGC
더 클래스
#99YPQ2RL
7 20 698 100% 6 1 - - 7 16 565 81% 3 3 1 -
120. yy
#8CJ9GQY0C
卡塔塔尼
#9PL2Q0R0
7 20 698 100% 6 1 - - 7 17 588 84% 4 2 1 -
121. Chien
#LQRYPL0LP
K.O.G
#2PPL8CCCC
7 20 698 100% 6 1 - - 7 17 596 85% 3 4 - -
122. 8 JN 8
#RCJ9PYP
UNION JAYA
#2UY9C8JY
7 20 698 100% 6 1 - - 7 17 630 90% 3 4 - -
123. ITD.OMAR 25
#22V2J9228
InTheDark
#L90PCJR
7 20 698 100% 6 1 - - 7 17 667 95% 3 4 - -
124. ─═हई✨Marco✨ईह═─
#CV0JR2GL
Under the dome
#JLQ0QVG
7 20 698 100% 6 1 - - 6 15 534 89% 3 3 - -
125. ɱεɦ∂เ.ɱσɠɦα∂αɱ
#G08LLL2Q
Tigar***
#2CRYQUCC
7 20 698 100% 6 1 - - 7 18 660 94% 4 3 - -
126. 浪花一朵朵
#YUYJU9YQ9
灵魂流浪者
#C0JYRJQ8
7 20 698 100% 6 1 - - 7 18 673 96% 4 3 - -
127. ⚔️LiSao
#9L2C2YPJV
Aoe单体伤害
#LL9YY9UP
7 20 698 100% 6 1 - - 7 19 672 96% 6 - 1 -
128. 东山 玖✨梓潼
#8YJ299YP0
东山冲突
#2L8222QCP
7 20 698 100% 6 1 - - 6 17 572 95% 5 1 - -
129. Akram
#Y80G8QVU
InTheDark
#LJ8RR2YP
7 20 697 100% 6 1 - - 7 13 572 82% 1 4 2 -
130. west ali
#20YU2L8R
سربازان کوروش
#9UQ2PUYC
7 20 697 100% 6 1 - - 7 15 649 93% 2 4 1 -
131. 不落帝国
#8Q02R2GLL
天之涯~海之角
#2YJRG2CP
7 20 697 100% 6 1 - - 7 16 599 86% 2 5 - -
132. Saleh☯️我國
#YYR2LLR2
UAE Heroes
#22RJRQ8GL
7 20 697 100% 6 1 - - 7 16 630 90% 2 5 - -
133. Fary☯️我國
#82YPYULL
UAE Heroes
#22RJRQ8GL
7 20 697 100% 6 1 - - 7 16 649 93% 3 3 1 -
134. GRAHA 4
#808Y2YG0
GRAHA III
#2P090C82V
7 20 697 100% 6 1 - - 6 14 498 83% 2 4 - -
135. [W.T.K] 인더_박
#9L0VUGRLR
World Top Korea
#P222C9Y
7 20 697 100% 6 1 - - 6 14 560 93% 2 4 - -
136. Weavspeed
#G2PGCCUJ
BattleDay⭐️⭐️⭐️
#82Q9CQP0
7 20 697 100% 6 1 - - 7 17 616 88% 3 4 - -
137. ソースやきそば
#PG88P0C2G
Team Ninja
#2YPY9VPVC
7 20 697 100% 6 1 - - 7 17 651 93% 3 4 - -
138. ايالت لرستان
#2J8LLCYP2
HonoR of PersiA
#929P98UG
7 20 697 100% 6 1 - - 7 17 656 94% 3 4 - -
139. ★SAIF★
#8QGCYRLV8
Kingz of Honor
#QPJPVRY
7 20 697 100% 6 1 - - 7 17 672 96% 3 4 - -
140. 台風4号
#222Y2R0
Bar 千の夜
#QJUJYGLG
7 20 697 100% 6 1 - - 7 18 634 91% 4 3 - -
141. ITD.OMAR 21
#Y00CPCRRG
InTheDark
#L90PCJR
7 20 697 100% 6 1 - - 7 20 660 94% 6 1 - -
142. ace
#229PPR88U
Fusion
#VQ8Y2V2V
7 20 696 99% 6 1 - - 7 13 532 76% 1 4 2 -
143. 猛哥的小跟班
#PPC08LLPQ
AllureLove.
#QPRLVR20
7 20 696 99% 6 1 - - 7 14 592 85% 1 5 1 -
144. VNFD❤️CƯỜNG ỚT
#8G8PJ9C2G
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 20 696 99% 6 1 - - 7 15 626 89% 1 6 - -
145. VNFD❤️GẤU THỎ
#CJULCG9Q
VIETNAM FREEDOM
#9CJUUQYV
7 20 696 99% 6 1 - - 7 15 644 92% 1 6 - -
146. A.P > 2
#22LYYLG0R
ODISHA AVENGERS
#9G22P8L2
7 20 696 99% 6 1 - - 6 13 474 79% 1 5 - -
147. TANK
#2L2QCYC92
U.S.A
#YP9U0J
7 20 696 99% 6 1 - - 6 13 517 86% 1 5 - -
148. Abid ♡ hussain
#2UCULQGQQ
TURKMENABAT
#YCL0CCYL
7 20 696 99% 6 1 - - 7 16 594 85% 2 5 - -
149. Tiger-✨妻管严患者凤梨✨
#8UC8YG0R2
J.X.Tiger
#QLG9YGYU
7 20 696 99% 6 1 - - 7 16 600 86% 2 5 - -
150. Hasti★
#2P8J08Q08
persian wolf
#8GJV8P80
7 20 696 99% 6 1 - - 7 16 645 92% 2 5 - -
151. 福州之家~❄️大帝❄️~
#8JV0CGU8G
无霸气不土豪
#22UUQCUC
7 20 696 99% 6 1 - - 6 14 477 80% 2 4 - -
152. ♥️赤兔❤️
#L9UYQ8PQ8
鋼鐵
#YJGV82PQ
7 20 696 99% 6 1 - - 7 17 597 85% 3 4 - -
153. aLBaTRoS
#R22P2Q9L
InTheDark
#LJ8RR2YP
7 20 696 99% 6 1 - - 7 17 622 89% 3 4 - -
154. VN-F❤Đứ☪³⁸❤ᵛᶰシ
#PR9QLGQG9
vn friends
#9UR9J0Q0
7 20 696 99% 6 1 - - 7 17 631 90% 3 4 - -
155. 무노자
#J09G0V0J
홍싸롱
#82RG8PPY
7 20 696 99% 6 1 - - 7 17 635 91% 3 4 - -
156. Matiaz
#89YJYUC9
AHMED AL ATTAR
#RUV2Q8CV
7 20 696 99% 6 1 - - 7 18 638 91% 5 1 1 -
157. Big Snake
#20CJ88R9P
WHO IS THE NEXT
#CCJ9LQQC
7 20 696 99% 6 1 - - 7 18 644 92% 4 3 - -
158. ⭐⭐⭐BASEL⚡AMJAD
#2UVG29PJ0
سوريا
#9LGG9VY
7 20 696 99% 6 1 - - 7 18 649 93% 4 3 - -
159. Warrior❣️Lão Đệ
#V0009Q22
Vietnam War
#8C8U0LP0
7 20 696 99% 6 1 - - 7 18 666 95% 5 1 1 -
160. TOp ONe
#99R9GR90
InTheDark
#LJ8RR2YP
7 20 696 99% 6 1 - - 7 19 661 94% 5 2 - -
161. UNKNOWN
#2QU2YP0RR
AHMED AL ATTAR
#RUV2Q8CV
7 20 695 99% 6 1 - - 7 14 583 83% 1 5 1 -
162. ☀️ЕрsiLоИ版主☀️
#22Y8JV9PG
FORCE OF INDIA
#L9R8LVPL
7 20 695 99% 6 1 - - 7 16 619 88% 3 3 1 -
163. nhj so
#UYQU2GPR
Quân choa 12
#UQJYQCV
7 20 695 99% 6 1 - - 7 16 622 89% 2 5 - -
164. Bob Lee Swagger
#2PLPL809R
NGT Legends
#9RJ2VRL8
7 20 695 99% 6 1 - - 7 17 593 85% 4 2 1 -
165. TT
#UJGQ22L
东山冲突
#2L8222QCP
7 20 695 99% 6 1 - - 7 17 642 92% 3 4 - -
166. ៚N.O.N៚Arng Ly
#U2LJV9PG
៚N.O.N៚Team
#22PLGLGCV
7 20 695 99% 6 1 - - 7 17 645 92% 3 4 - -
167. SF❤MARUF
#8LUCG9LP8
SYLHET FOREVER
#9R9VL9GU
7 20 695 99% 6 1 - - 7 18 609 87% 4 3 - -
168. 知否知否
#2VCCCG89
GK
#28C2C8GQU
7 20 695 99% 6 1 - - 7 18 671 96%