Help ClashSpot to become better by supporting it. Learn more

Next season in 2021-05-01 08:00:00

Last update 4/12/21, 10:12 AM

32,254 players

Clan Attacks Defenses
Count Stars Destruction (%) Count Stars Destruction (%)
1. 无涯 浪子
#8QY9VJ8LC
海神缘⚛
#29QQQ88PP
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 522 75% - 6 1 -
2. MegaAngeL
#LPUJQCR9
CEMERLANG
#20UCLLGL
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 576 82% - 6 1 -
3. AKASH
#PUPLPG2PL
Indian
#9U2VCRP9
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 581 83% - 6 1 -
4. Ang®️y Mishuk™️
#P98G28L99
ANgry Birds 2
#2YLVJ20G9
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 483 69% - 7 - -
5. THe DEmolisher
#LYVU00UL
Paradigm™
#2YPCU9Y9G
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 524 75% - 7 - -
6. 철이
#U0QYVPPV
오합지졸
#P99QYCP9
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 528 75% 1 5 1 -
7. cosevco2012
#RVLR0J2
All Star VN
#UCGLJCR9
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 540 77% 1 5 1 -
8. VNF♥️BÌNH PHẠM.
#200YCVGUC
Bắc Trung Nam
#9J0J80R
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 550 79% - 7 - -
9. welldone
#2UVQQC99R
PANAME
#2PUQ29JU
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 551 79% 1 5 1 -
10. 真实的ᴳᵒᵈRɪᴍᴅᴀʀ
#9Q0Y9VUUL
2Late4Stop
#28PQ8YG0U
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 553 79% - 7 - -
11. 沐✨
#8PV8URJPR
日月当空联赛三部
#28LJC2VCP
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 555 79% 1 5 1 -
12. JuanManuel
#8RCU88LQY
Mexico 2.0
#82UY0G2Y
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 556 79% - 7 - -
13. ⭐️ZHYAR⭐️
#G88CR29Y
PESHMARGA TM
#2PQYUQQL
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 557 80% 1 5 1 -
14. 似水年华✨臻亿
#2QV8Q8QJL
星辰岛
#PPJPY9L0
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 563 80% 1 5 1 -
15. ✌jerin✌
#8VYCGQ988
tamilnadu
#2PYGYGGVC
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 565 81% 2 3 2 -
16. 鲨王❤️✨蛋挞
#Q2RG8UL9
海神缘⚛
#29QQQ88PP
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 567 81% 1 5 1 -
17. 千千
#8RQ9VL2YQ
剑指天下
#LRR9RPLY
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 567 81% - 7 - -
18. 青楼后宫觅情人
#CV2LUUL2
說好的2星呢?
#28V2UGPRU
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 573 82% - 7 - -
19. 灵矿♥ノび♥绝天
#8L0Y0PJYL
沐瑾年华°
#PGQCVG28
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 585 84% - 7 - -
20. 重庆市精神病院魁影
#YY902Y0YV
光环---青^龙
#8JQRG8JL
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 585 84% 1 5 1 -
21. お嬢ぴよ
#QJULQ8V0
エムちゃんCLUB
#8CJ2V8UQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 589 84% - 7 - -
22. ✌AدHمMحEاD✌
#99VJPLRP2
YEMEN ②
#JUYCJV82
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 603 86% 1 5 1 -
23. ༄ོ༼ ZABIH ༽༄ོ
#YVQLUG8
frUsT oF pErSia
#89PQPPCJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 605 86% 2 4 - 1
24. 『❤️』๛✨JESUS✨
#CPCL2G08
سوريا
#CLGGY2R
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 615 88% 1 5 1 -
25. Boomer
#PPY9QUR
Midnight Legion
#8YL9CRJP
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 621 89% 1 5 1 -
26. ⭐️ الباشق 14 ⭐️
#2LYR2RUGV
الباشق
#UCJJVCYL
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 622 89% 1 5 1 -
27. 重庆市精神病院电疗科叶科长
#920CG088U
重庆市沙坪坝精神病院
#229VU2U2
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 631 90% - 7 - -
28. 皮卡屋ღ᭄ꦿ秋瞳࿐
#R8UGYRRJ
皮卡屋
#CCU82Q8P
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 555 92% 1 4 1 -
29. BD❤W⚡Yousuf™⚡
#R0RGCUYG
MEGA Fighter
#YQVUJ0V0
7 21 700 100% 7 - - - 8 17 644 80% 1 7 - -
30. ✨怡红院⭐G❤️✨
#2C0RGP2JC
守望相助
#2LQQLJRJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 522 75% 1 6 - -
31. ♠️hosien jam♠️
#JPRVL8V0
TÜRK clani
#PGYQ8Y8Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 528 75% 2 4 1 -
32. عمار
#LP9RYUYU
عراق الخير
#YGRJGJVU
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 532 76% 1 6 - -
33. ها يروحي
#802JQ0J9G
اشبال الموحدين
#CV9JPQ88
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 548 78% 1 6 - -
34. SuLtan❤3 Star
#8YQUG98PV
GOD OF WAR
#P0CUQVV8
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 549 78% 1 6 - -
35. CheF BzE
#RQYG2V
BrazilianEffect
#VQVLQ8VP
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 558 80% 1 6 - -
36. ❤️彬❤️
#8CCR8G8V0
爱心团2
#28QUYU9JC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 566 81% 2 4 1 -
37. ND $μp€® ★
#8RRJV9J2V
WALL BREAKERS!!
#8PRQ9L8R
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 566 81% 1 6 - -
38. 晓看天色暮看云
#QUQVQL8P
BIG.COM 海圇賊
#20LPLLPLQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 569 81% 1 6 - -
39. Crisan
#2PJLJV928
almogàvers 1714
#9Y0LVPJ9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 570 81% 1 6 - -
40. ⚡☀ARUN☀⚡
#20RRUCLVJ
InvictusEmpire
#QJC9GUPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 573 82% 1 6 - -
41. hamzatnt84
#8JGUPRYYY
dz gamers
#JGR80G98
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 574 82% 2 4 1 -
42. ✨ 清 欢 ✨
#98RJR9JU8
乐清!部战
#29YPY8CU9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 576 82% 1 6 - -
43. 遇见你、✨星儿
#9VUGP2LPQ
大汉王朝-长安
#2PL8YRRLQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 577 82% 2 4 1 -
44. GIA CAT LUONG
#2GQ2G0RPG
ANH HUNG VIET
#RGCQLG00
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 577 82% 1 6 - -
45. Jeff_Contre
#2UYJLLQPJ
Free for all
#URUCQYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 578 83% 2 4 1 -
46. 詩の夢✨胖虎
#20C2PRR2V
南笙故人叹✨
#JYQ2G8CC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 579 83% 2 4 1 -
47. Partha Saha
#2J9GLR2UV
Star Trek
#2L9V89L99
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 582 83% 1 6 - -
48. ✨Vedic's♨️CODY✨
#8LU00U98Q
vedic indians
#8UVPJVQG
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 583 83% 1 6 - -
49. alone
#JCY2PQVQ
KHÁT MÁU REBORN
#22CPY9CCL
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 584 83% 1 6 - -
50. 陈平安
#PCG9VP0LC
BIG.COM 海圇賊
#20LPLLPLQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 584 83% 1 6 - -
51. Taylens
#PYRRV8G20
PUSH
#YC2809UU
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 587 84% 1 6 - -
52. victor
#Q22C9CLY
D. Gonzalez
#2009Y20P
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 590 84% 1 6 - -
53. Eryk Khang
#L20VRQQJ
the bossers
#29Q988C8
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 594 85% 1 6 - -
54. BST⚡️fawad
#28G0U0UL
The knights™
#Y0PL00UJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 596 85% 2 4 1 -
55. 君临✨鹤之夜二代
#29UQ89JRC
灯下黑2
#P9C929U8
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 599 86% 1 6 - -
56. Hít❣️Xăm Moon
#RJ8CU02C
ComeBack WAR
#29VG2PVJU
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 608 87% 3 2 2 -
57. Lindervan carmo
#2JRJ8QJQL
One Star Crew
#2PV0G9LV2
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 609 87% 1 6 - -
58. Atka
#8VGRPYCR
ARGENFEST
#29CRYCJJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 612 87% 1 6 - -
59. Disabled_Kamill
#820YGGCU
Ex-iT eSports
#2L0R2UVJJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 613 88% 1 6 - -
60. 小胖的家2
#2U08JGLJY
东东的部落
#QQVYVGUJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 614 88% 1 6 - -
61. Justin Sider
#PJ0J8YPRY
The Mighty Bus
#PL9PL9C
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 616 88% 1 6 - -
62. ⭐️Юра.44⭐️™️
#L9YVP922
криворукие
#9PJ0UP9P
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 636 91% 2 4 1 -
63. ⚔️BP⚔️boogeh 01
#2L9L02VLG
MAYUN WETAN
#JVGJ0P2Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 651 93% 2 4 1 -
64. TASHAN SHAWON™
#98UUR2JUL
Cup Up Baby!!!
#28Y2UGCPJ
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 517 86% 1 5 - -
65. meocontina
#J0V29GLP
hội xóm gà
#2Y8Q0L9L9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 549 78% 2 5 - -
66. NERUS
#2Q9R8QLPL
챔피언CWL™
#2YPCYLLUR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 559 80% 2 5 - -
67. Lhaplus
#289VCQ8U0
LEGEND OF JAPAN
#2YURVLUR9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 568 81% 2 5 - -
68. SpZ / leo™️
#LCCPR28G
One Star Only
#2PRC22GPY
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 577 82% 2 5 - -
69. Lone Ranger ™️
#88PRY28CV
Paradigm™
#2YPCU9Y9G
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 584 83% 2 5 - -
70. 星辰璀璨✨大本营
#2JP0U080V
天将雄狮
#9VURLLGR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 587 84% 2 5 - -
71. TASHAN SHAWON™
#2G80LV00C
Cup Up Baby!!!
#28Y2UGCPJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 592 85% 2 5 - -
72. Vaish⚡
#PQU2Y2URY
Indian
#9U2VCRP9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 593 85% 2 5 - -
73. Eclipse
#2ULR2YQ8
★ПРЕВОСХОДСТВО★
#VLLQG8J
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 598 85% 2 5 - -
74. ✨Zero✨
#PGV8VQ0QL
一鲸落,万物生
#28V0Q2QJL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 600 86% 2 5 - -
75. गिड ցαηέՏիά⭐⭐⭐
#8CLLL2VV
SINGOSARI SAKTI
#2PYP08JC
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 602 86% 2 5 - -
76. PAPA❤GUCCI
#2VL9Q80RR
포에버15
#9UYLQ8YJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 603 86% 2 5 - -
77. ⭐sʟʙɢツDumith최고⭐
#8RG2PJRCR
SL BLACK GHOSTS
#Q8YGRGUL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 604 86% 2 5 - -
78. Lillosc™
#CUG2GCQU
L.W.T ™ E-Sport
#28L0Q9YPU
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 605 86% 2 5 - -
79. BRYAN
#PUPLYGP
DB Black
#2PR22RQ8R
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 606 87% 2 5 - -
80. Bastinho.
#R92J9JJ
Reddit Zero
#8VQCC2YP
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 614 88% 2 5 - -
81. 擎天灬丿平哥
#L2CCUQL0J
君临城下
#CQCYUGYJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 617 88% 2 5 - -
82. portgas D ace™
#200CGVUJ0
KEDIRI NDA 2
#LYUCPUC
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 621 89% 2 5 - -
83. sunil
#LUPVYLJJ
SEQUENCE...#
#QV90QL0Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 622 89% 2 5 - -
84. Edin4i7
#G9PLPQLJ
Team_Sicil_Sky
#UJ0UJ88
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 628 90% 2 5 - -
85. 福清壹号✨苁倈
#22JC8GRC
寂静樓
#28UU9J098
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 628 90% 2 5 - -
86. paperroller
#YY89QRJ2
AirplaneBuilder
#QGQGJQR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 630 90% 2 5 - -
87. 七度✨Little Loli
#2UJJJL2PQ
B.G.Team
#2Y9VY0YYQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 630 90% 3 3 1 -
88. PATRIOTS
#9C92PLQ8J
JALUR WETAN✈
#RVYCQVL9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 631 90% 2 5 - -
89. 闲时与你立黄昏
#PC29VCV8U
秦疯-无衣
#29UGRQJRL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 641 92% 2 5 - -
90. LD.混天绫
#29CLVQQQV
湮灭
#UL0YPY8
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 641 92% 2 5 - -
91. 星辰璀璨✨涛声依旧
#9JJU8JUVQ
垂死病中惊坐起,高手竟是我自己
#2PP8LJJLL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 642 92% 2 5 - -
92. Messi
#U0RUJ8U8
一个人的烟火
#80R2PRCJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 643 92% 2 5 - -
93. Sammo
#R9PYQ9C9
Unfair Warfare
#U8R80VUR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 646 92% 2 5 - -
94. ⭐HANI⭐المتيم⭐
#PPQ8JY8
القناص
#PRGP2GUG
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 649 93% 2 5 - -
95. SUPERMANisDEAD
#RPUJJU28
Indo Celestial7
#9CL8UGV9
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 656 94% 3 3 1 -
96. Viet Q10
#2LYVJYU9G
All Star VN
#UCGLJCR9
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 509 85% 2 4 - -
97. 曌|暴Tu小队✨维他柠檬茶♋️
#209VRVLR0
大香蕉集团@maryland
#229LGJUCJ
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 530 88% 2 4 - -
98. dedez archerz
#2CQV8Y9GR
JALUR WETAN✈
#RVYCQVL9
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 580 83% 3 4 - -
99. 遇见你、✨忧郁的三妹❤️࿐ོ
#92RCYYYC
风下之乡
#22CQJCVP
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 582 83% 3 4 - -
100. Maria100❤
#9R8CGYPP
Clash of Punks
#8V9R2CJY
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 590 84% 3 4 - -
101. 房玄龄
#22GVPC02P
迷人
#29LY2ULUR
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 595 85% 3 4 - -
102. loi
#9JUV90VCG
BẾN LỨC QUÊ TÔI
#202VRPV0J
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 600 86% 4 2 1 -
103. QNGAI♥️Trí
#P8GC2UQCG
Quảng Ngãi 456
#29LJQ0YL2
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 611 87% 3 4 - -
104. »Frajola★
#PQG0VGR9P
-T.I.T.A.N.S-
#PQL0C0Y2
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 612 87% 3 4 - -
105. Cá Chà Bu
#C2JQJ2C
hội xóm gà
#2Y8Q0L9L9
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 614 88% 3 4 - -
106. [W.T.K] Korean♠
#VPCCQU88
LLOKATRO
#VGJU02LL
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 614 88% 3 4 - -
107. NOOROOK
#9LQUPRP89
Let it go
#9CQV892U
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 616 88% 3 4 - -
108. 銀河⛈覆雨
#PPLQLLGJY
风里雨里*
#2PLCUCVLP
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 618 88% 3 4 - -
109. LC.SWEET POTATO
#989VC0RCP
Ae binh duong 1
#LQVP9J0Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 619 88% 4 2 1 -
110. ARTEMISIA
#2P2CRJUYY
For You
#2PU90QL0J
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 620 89% 3 4 - -
111. 丨花姬丶醉绾青丝蛊。
#8YU9299G2
戦天下紫禁城
#22G82Q899
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 626 89% 4 2 1 -
112. ไบตัน
#YC9PLVPUU
LawYer Clan
#899CJQJP
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 640 91% 3 4 - -
113. ✨宇神✨✨宇之Mr1✨
#298URCJL
干饭小能手
#2P0QJ2CG2
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 641 92% 3 4 - -
114. ziad
#8P0JRRRQ9
Bd Wars
#LYCC099J
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 641 92% 3 4 - -
115. ⭕ㅣ등별⭐
#2P0UQQ8VR
열정(热情)
#22G0ULPRL
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 645 92% 3 4 - -
116. 陈冠希Edison ❤️
#2JU88JV2C
裁决
#29JLVGRCU
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 648 93% 3 4 - -
117. མཽུGH❤️JUSTIN༄
#9GLRYQRGV
⭐️NIGHTMARE⭐️
#2Y9CU8U0L
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 651 93% 4 2 1 -
118. Majed
#28C9YQGR
عرب 1
#PRRRY8QV
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 654 93% 3 4 - -
119. ✨宇神✨✨逆流而上✨
#2YR9VUYV2
慢slowly
#RCL2RRLV
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 655 94% 3 4 - -
120. Katty
#2VGGVQPU
CatchingFire 11
#2YGRY8R08
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 540 90% 3 3 - -
121. 凱凱
#2C0VLRYCJ
樂樂的家
#28RGY9C2P
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 549 92% 3 3 - -
122. Lv.69 Max
#9QUPJU8JY
Flammenwölfe
#UQ8C2RL8
7 21 700 100% 7 - - - 6 15 552 92% 3 3 - -
123. աǟֆɛɛʍ
#PY88LQV9U
team khaliyas
#P2J8P8JC
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 598 85% 4 3 - -
124. Matt
#J8PRG88V
Volume Zero
#2Y9YQLJ0C
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 629 90% 4 3 - -
125. Mishuk™️
#28RC0GU9Q
ANgry Birds 2
#2YLVJ20G9
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 632 90% 4 3 - -
126. Spirit
#L0LPLVR0
Newrider
#82LCQGUV
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 634 91% 4 3 - -
127. 重庆市精神病院咪师傅
#99JVCR8P2
重庆市沙坪坝精神病院
#229VU2U2
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 650 93% 4 3 - -
128. ⚔️凌天
#CUP0QVLQ
星辰大海
#2YYJ9J92C
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 659 94% 4 3 - -
129. rio de janeiro
#2LJQ2LRC
ガイハジボンバー2
#V0JUCPJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 660 94% 5 1 1 -
130. VNF☆Ngọ※Hùng
#VYLRQ2UQ
hiệp hòa bg
#YJ280G2P
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 669 96% 4 3 - -
131. ❤️劳❤️森❤️华少
#GC2G2G9J
說好的2星呢?
#28V2UGPRU
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 670 96% 4 3 - -
132. JinDaTui✍️
#2Q2PYYYY
腿哥威武带你打天下™
#2200YU202
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 676 97% 4 3 - -
133. Always건
#2YRYPVQY
FLEX
#2YL2GQ8Y2
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 552 92% 4 2 - -
134. ThundeRRR
#C02R8UJG
RUS-БРИТВА
#29RQYUGL0
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 679 97% 5 2 - -
135. Emperor丶仲夏
#29YYPLUL0
把酒对月当歌☪2020
#2P9VCYQY8
7 21 700 100% 7 - - - 7 20 690 99% 6 1 - -
136. 遥远的你
#2RP8R28PY
Young For You
#2YRJ99YG2
7 21 700 100% 7 - - - 7 20 694 99% 6 1 - -
137. 北凉❤️✨学林✨
#88JLPCJJQ
火凤凰
#8C0QU90R
7 20 699 100% 6 1 - - 7 13 563 80% 1 4 2 -
138. nam
#LLUG8PV
I DON'T CARE !!
#VLPQQ0P9
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 550 79% 1 6 - -
139. BLUE DERAGON
#2VQJ28UCQ
Vanguard Gaming
#2PQJ9GPRC
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 551 79% 1 6 - -
140. •Aᴅɪ°Ƨᴀᴘᴜᴛʀᴀツ
#8VJUYLQRR
GeroGeroClan
#9RLLVC0L
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 554 79% 1 6 - -
141. ⏩BR❤ALAMIN⏪™
#8JL28QCY2
Bangla RaideRz
#2VLVCULL
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 591 84% 2 4 1 -
142. 당근
#2PCJG9Y2P
No.3 clan
#8G0QVQ9Q
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 596 85% 2 4 1 -
143. 叶子陸
#22P2CP2YR
林籁泉韵乌托邦
#28QU0RPY8
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 613 88% 1 6 - -
144. XoRob
#2PGLCPGPU
Czechopolis
#JJ8LYJY
7 20 699 100% 6 1 - - 6 13 508 85% 2 3 1 -
145. 赤身鬼使✨八碗
#899G0UJCJ
牛魔王联赛③营
#28RJYLJ0R
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 595 85% 2 5 - -
146. 甜橙❤️✨揸fit人✨
#2U9Y9RRU0
酸哒哒的小橙子
#UCL9CUC
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 601 86% 2 5 - -
147. XFd✨西门庆々
#CVUYCJ9L
种太阳
#LVRPYQUL
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 605 86% 2 5 - -
148. ĐỊNH HÀ
#Y29CCJQY
AE VIỆT WAR
#QUU9YLVY
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 633 90% 2 5 - -
149. excellenT
#2YCLJGVPL
UKR-Unity
#CUVRPRP
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 637 91% 2 5 - -
150. Champ $ Shrey™
#2VRV9L2U0
THE CHAMPIONS
#UQYJGUR9
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 641 92% 2 5 - -
151. Jimmy
#9U2ULC8JQ
WH Esports
#2PRGYPL8Q
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 652 93% 2 5 - -
152. kjh21
#RLL90UGQ
잎새
#LQ9UGRL8
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 565 81% 3 4 - -
153. 焦糖玛奇朵
#8JVYPQRYJ
腿哥威武带你打天下™
#2200YU202
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 589 84% 3 4 - -
154. VooDoo MaaGic!
#8LUGQYVG
Inglorious
#890YQV8G
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 624 89% 3 4 - -
155. Buru_사랑✨
#9YPYRU02C
Let it go
#9CQV892U
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 627 90% 3 4 - -
156. Hermi
#YCRQ2YL9R
星辰大海
#2YYJ9J92C
7 20 699 100% 6 1 - - 7 17 639 91% 3 4 - -
157. A3_VN❤️Namtuti
#2RG9U08CU
MY THO BRO
#2PYGQPUQ
7 20 699 100% 6 1 - - 7 18 655 94% 4 3 - -
158. Drakula
#2RQJL0VVJ
coc.vn
#2LQ98Q2Q
7 20 699 100% 6 1 - - 7 18 666 95% 4 3 - -
159. N-buna
#9LYVG98RL
Graveyard
#2P9RUPUV8
7 20 699 100% 6 1 - - 7 19 689 98% 5 2 - -
160. ❤️JackOfHearts
#2VPL8V0J
HOUSE OF HORROR
#LYY0C99Q
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 590 84% - 7 - -
161. C EAGLE EYE
#20LURR2QC
ARAB LEADERS
#P22QP0CV
7 20 698 100% 6 1 - - 7 15 589 84% 1 6 - -
162. Moon Light
#8982LJC9R
D-P-BOYS-STAR
#LU8P02RR
7 20 698 100% 6 1 - - 7 15 598 85% 1 6 - -
163. AVICII◢ ◤
#VYRCQY98
49 thieves
#2GYL022J
7 20 698 100% 6 1 - - 7 15 605 86% 1 6 - -
164. ༢࿐鸡༈鸡༈小༈镇࿐༣
#PCLGRYY8
卡塔叁陽殿
#9YLJ0Q89
7 20 698 100% 6 1 - - 6 13 502 84% 2 3 1 -
165. ngocdung
#99LVCVVVL
VN.Tôi Yêu
#9VLJRQVY
7 20 698 100% 6 1 - - 7 16 589 84% 2 5 - -
166. ÇATARUNGA
#90GVV920G
EAGLES
#U22PYY9V
7 20 698 100% 6 1 - - 7 16 601 86% 2 5 - -
167. 아키
#PQ8JRLGRJ
대동계[하늘을가르다]
#PQ0J2CJR
7 20 698