Help ClashSpot to become better by supporting it. Learn more

Next season in 2021-05-01 08:00:00

Last update 4/12/21, 10:12 AM

84,800 players

Clan Attacks Defenses
Count Stars Destruction (%) Count Stars Destruction (%)
1. ࿐ོ࿑暄༒爺༣ི༤࿐
#9L2JR92VQ
沈阳开心娱乐部落
#P2VUUG9U
7 21 700 100% 7 - - - 6 10 440 73% - 4 2 -
2. DEVIL
#8JP9VV929
LOS CHUNGUITOS
#P0CJRRQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 12 543 78% - 5 2 -
3. DESTROYER Step?
#JGPPGPCU
phpWARLORDS.com
#GR2JR8Y0
7 21 700 100% 7 - - - 5 9 401 80% - 4 1 -
4. lord vahid
#JYCQQJY9
⭐⭐⭐3 STAR ⭐⭐⭐
#29JRGLPJ2
7 21 700 100% 7 - - - 6 11 392 65% - 5 1 -
5. 思源
#90C2PV28P
family 永恒不朽!
#QQPVQUPR
7 21 700 100% 7 - - - 6 11 415 69% - 5 1 -
6. Thor
#YG89QQ
Herzblut
#8UJVP8P0
7 21 700 100% 7 - - - 6 11 420 70% 1 4 - 1
7. 09.30pm
#P82UVVC8
S.G Champions
#9RPVR20P
7 21 700 100% 7 - - - 6 11 444 74% - 5 1 -
8. DSTRYR⚔️BULLDOG
#8982JQ80P
phpWARLORDS.com
#GR2JR8Y0
7 21 700 100% 7 - - - 6 11 460 77% 1 3 2 -
9. Lord MiLad
#8Y8099UCL
ARYANA
#GPQRCYVU
7 21 700 100% 7 - - - 6 11 474 79% - 5 1 -
10. ❄杀手❄Afin Pro
#22RVCPYUQ
午后杀手
#2889LCVVQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 497 71% - 6 1 -
11. Soldier
#29VUJV9C9
BEZ NAZWY
#99299CY8
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 504 72% 1 4 2 -
12. TJ's ballbag
#VQY2829L
WAR HEROES
#9V899G9R
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 505 72% - 6 1 -
13. JOSE
#YQ992UGLG
FACTORY eSport
#2PVP0G0JU
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 526 75% - 6 1 -
14. Cukrik
#2LR8VL8U
Mafia CSSR
#L9Q20G0R
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 528 75% - 6 1 -
15. ❤️劳❤️森❤️光❤️光
#8QRY8899U
劳森
#PYCQ8PP9
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 531 76% - 6 1 -
16. SW Dioup
#2PPUJR0C8
SmallWorld
#YCLP2UJY
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 537 77% - 6 1 -
17. ☆Элдор
#8GQRV88CU
UZB_VODIY
#20C82RR2V
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 543 78% - 6 1 -
18. ☆༒ꆛमहाकालꆛ༒☆
#9QCQJYUPL
Natus Vincere
#29V98CUCR
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 548 78% - 6 1 -
19. game over!
#JR2Y0PC
NoLoveLifeHere
#LCVPUY9C
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 551 79% - 6 1 -
20. 战神☆忘我
#YV800CJCV
涂山
#28QJ9LV2P
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 585 84% 1 4 2 -
21. vio75”
#220CUQ2L0
PUI DE DACI
#209JJYRJ8
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 589 84% - 6 1 -
22. Erick_05
#82R2QURUU
乙乇尺ㄖ ᴇʟɪᴛᴇ
#2YVPYQ9YR
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 610 87% - 6 1 -
23. koclok
#R0G8UY2L
Ⓜ️ Big City Ⓜ️
#2PQRUJPJJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 13 611 87% 1 4 2 -
24. ➰SiuL➰
#CGVLYJCJ
Latam Infinity
#2Y9CQ2U0Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 491 70% - 7 - -
25. Capitan Damon
#899QUPV2Q
ایران
#RP0UCQVY
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 423 70% 1 4 1 -
26. Brwa
#PR8PL2J2L
K U R D S T A N
#R0PJPPJQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 497 71% - 7 - -
27. ™️Bé❤️Gầy™️
#LLGPPL0L
BG viet yen
#PLPJJLVC
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 502 72% - 7 - -
28. Josh7
#2C2GVR98
Legacy o£ Loons
#LQY2JUCJ
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 432 72% - 6 - -
29. AgoeSHt
#2PURJGJL8
indo bros 1
#8L202JQP
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 506 72% - 7 - -
30. 魔灵
#2PQU99UR9
正能量传奇.辉煌
#28UVQ20R
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 510 73% - 7 - -
31. Dragbat 5
#2980U9YYG
나쁜친구들
#9JQG802Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 516 74% 1 5 1 -
32. IиmorTaLɨGoD
#8LQUL2JQ
GoD LeVeL
#2PYRLQ0CL
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 443 74% - 6 - -
33. gio marco
#UR8LURJ
aMk italian 2
#VYL8CP9C
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 522 75% - 7 - -
34. 샹디
#ULYR8CVV
TT™
#YQGP29JJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 526 75% 1 5 1 -
35. 四海pk狂
#8UU0G0RUC
漫步生花
#299G8JL2Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 531 76% - 7 - -
36. The old Lady
#22GJVCJRU
ROBAN CLANs
#JLV9LJYJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 531 76% - 7 - -
37. 火炎焱燚 FIRE
#PV88CJ0V2
沒有理由 愛臺灣
#8QQ2RQJ0
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 533 76% - 7 - -
38. 精神
#89VVUL288
第四战区。。
#YCV89UJ
7 21 700 100% 7 - - - 6 12 458 76% - 6 - -
39. محمود
#90CYYL0YU
احنا وبس
#GC8QLLP8
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 542 77% 1 5 1 -
40. 张三多呀
#9CRY02JVP
大唐
#LJV0CJU2
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 548 78% - 7 - -
41. C E O
#JYU8G989
Gujranwala
#2RP8PQJ2
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 551 79% 1 5 1 -
42. 太 阳
#890QY0P0G
曲都的三月
#2YLVLJG9J
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 557 80% 2 3 2 -
43. 差之毫厘,谬之千里
#PR22VYRP0
君子之箭与风叙
#G8RU02Q9
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 562 80% - 7 - -
44. 魔熊✨坏男孩⭐爱你三千遍❤️✨
#UVQQGPV2
神熊天降
#2Y0QL2JVV
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 565 81% 1 5 1 -
45. ❤baBy_sKy™❤
#2VPG09YVJ
™your dream™
#QYPG8JYY
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 566 81% - 7 - -
46. Messi的小迷妹
#UC9UGJR8
班德尔城土豪联盟
#YRP8U8VL
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 568 81% 1 5 1 -
47. kaido
#J9PCPYUU
Hải Dươngfamily
#8JGJR2
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 572 82% 1 5 1 -
48. L_E_G_E_N_D⭐️
#2YG9998PL
ALONE
#YQL8PJ02
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 581 83% 1 5 1 -
49. Laskuza
#9UVYV9C8C
Герої
#GQJYQUPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 587 84% - 7 - -
50. Shadowlyn
#9CJLPVPQ9
Champion Clique
#2Q88Q8G9
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 593 85% 1 5 1 -
51. ducônnôngthôn
#82CVVQ88R
sunrang
#P2LRVVUJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 602 86% 1 5 1 -
52. Scy
#LQ0YGRQR
卡哇伊军团
#Q228YQQC
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 602 86% 1 5 1 -
53. ••™️LOOOD™️••
#28YC0PUPJ
ss درع المدينه
#YU0PQPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 602 86% 1 5 1 -
54. tk choo
#298G9LJ2R
RUTHLESS ARMY®™
#88UR8LRR
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 603 86% 1 5 1 -
55. NightWisher
#VVYLP9JG
梦似繁花
#29VURU9JQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 608 87% - 7 - -
56. abc
#LPGJ98V0
VN TEAM WAR
#9Y9PPPR0
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 611 87% 1 5 1 -
57. ARS SHAHIN
#9JGP09PRP
☣⚜DARKSOLDIER⚜☣
#2YQ9YG8VG
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 619 88% 2 3 2 -
58. ArieKrian
#80U0G8P88
F.C.D.L
#Q8Q928GG
7 21 700 100% 7 - - - 7 14 630 90% 1 5 1 -
59. 八天不洗澡的岑臭臭
#8L2Y9VG0Q
日照市东港区
#290QJQGVR
7 21 700 100% 7 - - - 8 17 611 76% 3 4 - 1
60. 闲鱼、
#L2R990U9
午后杀手
#2889LCVVQ
7 21 700 100% 7 - - - 8 17 615 77% 1 7 - -
61. Hồ Đỉnh
#2GL80L828
HOI GAMER 2
#VGVUGV0L
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 505 72% 1 6 - -
62. ™ Frøźєηfℓα₥єs™
#2LQ80G9GY
MoeJopahit
#GCQUPGC9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 531 76% 1 6 - -
63. ☆가즈아☆
#29V0V8CJJ
★Dark Knight★
#9CC8YRV0
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 533 76% 1 6 - -
64. [email protected]@nt⚡Ayan
#P9LLGQP9J
royal warrior
#LGCL900L
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 536 77% 1 6 - -
65. oooooL
#GR228GG0
COC丶Top One丨龍丨
#LYQ8V0LC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 540 77% 1 6 - -
66. khôi lì
#QJQ29J0P
绿色和平组织
#89RC89Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 541 77% 1 6 - -
67. SQUI
#828JJ0UVV
ClusterBananas
#229YQULV9
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 544 78% 1 6 - -
68. 狮子、陪你走
#LGC08LLPU
第九大队
#9QV9P0LV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 545 78% 2 4 1 -
69. GodLikeM
#CVJJ982
橙红年代
#YRCYLVYR
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 551 79% 1 6 - -
70. ⚔BP⚔KinG^AmiR⚔2
#9JJQC9LYP
THE ExpLoiTeD
#P9CY8Y8U
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 553 79% 1 6 - -
71. 谁与真疯
#8PUVLRGVJ
Mr.s.top
#P0PGPPPV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 556 79% 1 6 - -
72. APPY❤APSSMILE
#92RULUYV
欲将心事付瑶琴
#QYY80Y8J
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 561 80% 1 6 - -
73. Eden
#2L9C0J0CR
☆ジャイア ナイン☆
#CU28CPJP
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 562 80% 2 4 1 -
74. ༺࿅Beau࿅༻
#8YYG8J2
Adult Rebels
#29J0CRYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 563 80% 1 6 - -
75. りょーすけ
#8JGPJLVQ
"TEAM LIBERAL"
#8PR0JV8Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 564 81% 2 4 1 -
76. 半梦半醒
#YCGVLVQL2
沐沐汐
#28RPP0PV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 567 81% 2 4 1 -
77. cụ Gold
#Y290L90GP
BaBy Hạnh
#JC822P0P
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 571 82% 1 6 - -
78. 乌兰花
#2LVYQ929
逐鹿I
#299JGP0U2
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 572 82% 1 6 - -
79. the king
#YQLGCQG
LOS CHUNGUITOS
#P0CJRRQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 577 82% 1 6 - -
80. MADY
#2L0UQCP8U
PETRZALKA
#8UCYJR9Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 578 83% 2 4 1 -
81. 末了。madoter
#9C9Y28CGU
安魂殿
#229LJ2LY
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 580 83% 1 6 - -
82. 《G》LAŃ~ØŚH..吉
#9LUVGP90C
Cleaners 《G》
#29VVY2P2G
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 584 83% 1 6 - -
83. 熊才伟略
#8VCJPCJYY
神熊天降
#2Y0QL2JVV
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 588 84% 2 4 1 -
84. G7_2☯️Đông Tà☯️
#89UGY2Q8J
Quên Đặt Tên
#G99CG2CJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 594 85% 1 6 - -
85. ⭐⭐BINTANG⭐⭐
#9LYQVR889
MADURA
#29J9RQQQC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 607 87% 2 4 1 -
86. 推你不解释
#YV9G2GV9C
CN华人家族
#YLYQYRV0
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 607 87% 1 6 - -
87. [email protected]
#2UJ0JC0PJ
ملوك كلان
#8Q28JLCL
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 612 87% 1 6 - -
88. Night Witch
#JPQP0PVU
Chiến Binh Viêt
#L2R8C8LC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 617 88% 2 4 1 -
89. ρυsн:ση™
#C9P0RQRJ
Violet Eclipse◐
#2PR8RGR2G
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 619 88% 1 6 - -
90. 裁决ヾ噬魂
#89VU2LUGV
涅槃之路
#29GV8PRRC
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 623 89% 1 6 - -
91. ABO FAHAD
#C9RL0VU2
Made In Iraq
#GPV2RYG
7 21 700 100% 7 - - - 7 15 649 93% 2 4 1 -
92. Tùng Lâm
#JLCYJ2C9
AE BắcTrungNam
#2R92PCQQ
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 513 86% 1 5 - -
93. BISHAL THAPA
#2RL09J8L2
Great Nepal
#9YL8RUGL
7 21 700 100% 7 - - - 6 13 533 89% 1 5 - -
94. ☆•Shapīs•3☆
#2PUQJVG20
COC BR 1
#Q2PP99YV
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 518 74% 2 5 - -
95. Phú Đại Ka
#GJGVLL8P
khong tuyen gai
#U2LGCJV2
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 535 76% 2 5 - -
96. 望月
#898GRRQCC
心心相惜
#P800QQLR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 544 78% 2 5 - -
97. NATHALIE
#YU8J0Q2R
JPC GROUP
#2PLGQLJ8U
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 548 78% 3 3 1 -
98. 成名-独孤
#8PLG8VU0Y
南风不知意
#2PVCJ22PU
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 552 79% 2 5 - -
99. єxoтi¢ツ
#99YYLR0R
INDO ARMY
#Y9CP0UJ
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 560 80% 2 5 - -
100. GG
#PVRUYL82
绝代风华
#2QQCGU2R
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 571 82% 2 5 - -
101. FIGHTER KAMRUL™
#2298C0VR8
WEAREKINGBD
#GLQ0RG2Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 571 82% 2 5 - -
102. 来打我啊
#QCC98L0L
南风不知意
#2PVCJ22PU
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 572 82% 2 5 - -
103. ꧁༒☬B๏๓ B๏๓☬༒꧂
#G0U2Y9VY
Quãng Ngãi Clan
#PJJUP8UV
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 575 82% 2 5 - -
104. ♛ᴷᶤᶰᵍ Sinplo
#22VYJ8CQV
La Petite École
#8PPVGQV
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 587 84% 3 3 1 -
105. ReBorN_Kuni✨✨
#C2808G0J
ReBorN
#2P2VL8YVL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 592 85% 2 5 - -
106. ❤️♠️東來東往♠️❤️
#22GC8RVCG
哥萨克骑兵
#8GPGUGPR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 601 86% 2 5 - -
107. 雷 神
#9R0Y0J0P8
可爱
#PRP2R02L
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 608 87% 2 5 - -
108. Tom
#2YCGQU8R0
Việt Nam Pro 1
#2LPUL2VCG
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 609 87% 2 5 - -
109. 抱走萝莉
#LCPUYPQQ
铁道游击队
#R2J8R8Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 610 87% 2 5 - -
110. Cuter
#GCL8QCGY
Clear Ice World
#2PQP2PP2P
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 610 87% 2 5 - -
111. {RW} Jakob
#PQV2VGQG
Reborn Warriors
#2LQGYQ00V
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 611 87% 2 5 - -
112. 渡舛
#Y9JQ2J28Q
Teng、⭐️巅峰部落
#9VUL0PJ0
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 622 89% 2 5 - -
113. papalemz
#92V2020U
HouseOfLegend
#2PV00QPVL
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 623 89% 2 5 - -
114. Dark Soul
#QCG2JCP0
⚡️sandav⚡️
#9VGV29VR
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 627 90% 2 5 - -
115. 리암
#2YUL00VYJ
ㄱㅇ호ㅓㅏ
#22RPQ9LCP
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 632 90% 2 5 - -
116. oFire
#8809LC2R2
Poetic Justice
#GLVUQ98Q
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 632 90% 2 5 - -
117. 月亮
#98P9RLYC
宇宙
#2PRVCG9UG
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 634 91% 2 5 - -
118. Empire80
#82YVURURQ
King's Crossing
#29Q9PCYV
7 21 700 100% 7 - - - 7 16 635 91% 2 5 - -
119. ✨晓K✨
#Y2QC89Y9L
疯狂小王子
#22892GLP2
7 21 700 100% 7 - - - 6 14 534 89% 2 4 - -
120. ✨✨✨Relax
#PJY29CY2G
♈️
#2Y99J9U9U
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 587 84% 3 4 - -
121. 南七
#8GRVQGPLV
三国战义
#9P20LPJP
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 596 85% 3 4 - -
122. 浅梦蝶舞
#L9U9L0YQ
找个男神当保姆
#GLVY2U2R
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 618 88% 3 4 - -
123. 大阪樱花
#P2RP8GY80
卡哇伊军团
#Q228YQQC
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 619 88% 3 4 - -
124. SNSD_Taeyeon
#L9Q2PUCVQ
Team SECHS
#2Y80JRQCQ
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 621 89% 3 4 - -
125. RAFA D24
#98099JR9L
FNATIC玻利維亞LP
#2PQ9LPUR9
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 623 89% 3 4 - -
126. 你的风景✨老爹
#8L0RRLU98
这一生关于你的风景✨
#2PQ88UJ82
7 21 700 100% 7 - - - 7 17 639 91% 3 4 - -
127. قــطـرآٺ♪♥️
#2LLC2LRV9
رحلـه قصيرهـ
#22LL9YLLU
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 646 92% 4 3 - -
128. trungkien
#PCVCR80U9
WARVIETNAM
#UCLJ0C20
7 21 700 100% 7 - - - 7 18 664 95% 4 3 - -
129. AdhyAstha™
#2YJJVUY9P
SUNDA
#JU0QLQ
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 536 89% 4 2 - -
130. Abo Fares
#29Q2CJQU2
Egypt Masters
#29JRVG9J
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 559 93% 4 2 - -
131. 路过买酱油
#GGUUUPLQ
骂人是小狗
#Y28G8L9V
7 21 700 100% 7 - - - 6 16 561 94% 4 2 - -
132. fuego
#2RRJYPPQ
Legion de Honor
#92RGJQJP
7 21 700 100% 7 - - - 7 19 673 96% 5 2 - -
133. ♤I aM Pisla♤
#8YGQPRUJC
Bangla Wash
#G0Y8UQUR
7 21 700 100% 7 - - - 7 20 673 96% 6 1 - -
134. makris
#GC9CQ2Q2
ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟΙ
#G9VC0G8U
7 20 699 100% 6 1 - - 6 11 411 68% - 5 1 -
135. ⛩(ノ`_´)ノ ⌒ ●~*⛩
#2JP2URLYC
SKV
#2Y9JU8GVP
7 20 699 100% 6 1 - - 6 11 434 72% - 5 1 -
136. ReBorN_[바탕화면]
#UJ8RP0QQ
한국국대
#92PVLQYR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 13 574 82% - 6 1 -
137. 会会Baller会会
#QP2CCYLL
ᑭᗩIᑎ
#2YRQ99Y89
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 486 69% - 7 - -
138. 天问渊虹
#2LYJVL2V
神族
#8L2CP92U
7 20 699 100% 6 1 - - 6 12 438 73% 1 4 1 -
139. NK.NOYON™
#20PGPPCVC
BD MAD MILITANT
#RRQUVLJU
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 542 77% - 7 - -
140. lllllllllllllll
#8CY9GRLPJ
강한녀석들
#V0UCL08Y
7 20 699 100% 6 1 - - 7 14 550 79% - 7 - -
141. ƬɿƬ₳Ɲ'Տ⚡乇Ɲ乇S̷⁰¹
#82LGR88JJ
TİTAN SAVAŞI
#GC2VRU0G
7 20 699 100% 6 1 - - 6 12 489 82% - 6 - -
142. MCES Trog
#889LPP8Q8
E.Gaming [TNY]
#2P0P9CGRJ
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 515 74% 2 4 1 -
143. ༒Phương☠Đinh༒
#RY8PPRR9
VN-Brotherhood
#9RQC9PQP
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 569 81% 1 6 - -
144. saradiel
#C9PYGRQQ
Lankan Dragons
#9VLJ0YUR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 581 83% 1 6 - -
145. FR.HNMN
#9VRJV0J9Y
Bình Minh
#P8P2G90P
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 593 85% 1 6 - -
146. UzB⚡TIGER™
#9R9GVLY0R
UZBEK
#CRPQ9U8Q
7 20 699 100% 6 1 - - 7 15 611 87% 1 6 - -
147. Picasso
#29UPYG2P2
Egypt
#LJUUQ2P
7 20 699 100% 6 1 - - 6 13 501 84% 1 5 - -
148. ☆Mr. Omar☆
#9LCVYJC28
دق خشوم
#U20UPJCC
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 589 84% 2 5 - -
149. الجوگر
#2YQP00VJR
iraq kickers
#Q8P88YQR
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 603 86% 2 5 - -
150. Indah❤️
#8L8VVCYQ
GHOST ID☠️
#2PVU8Q8VU
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 608 87% 2 5 - -
151. Emperor丶晨曦
#QUYJUV98
勇敢的心
#QPL0YUCY
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 624 89% 2 5 - -
152. Valeria Ugarte
#GC2YGUGP
EM Chosen's
#2LPQRUQQU
7 20 699 100% 6 1 - - 7 16 626 89% 2 5 - -
153. ☆Amir..Tiger☆
#9RPYQGJP
MYSTERIOUS
#8LJUVJP8
7 20 699 100% 6 1 - - 6 15 522 87% 3 3 - -
154. 虎行天下
#8PPU2R8R
谁都不多余联赛分部
#2L2LY22VP
7 20 699 100% 6 1 - - 7 18 639 91% 4 3 - -
155. 那個村
#9LPRJ2UUV
吃喝玩樂俱樂部
#G9JPVLCU
7 20 698 100% 6 1 - - 6 11 444 74% - 5 1 -
156. 將軍活千年
#82U8C2RGU
忘情号:朋友战之部
#20YUYPVL2
7 20 698 100% 6 1 - - 7 13 458 65% - 6 1 -
157. 集集小镇
#JPLVL9QU
紫竹林
#PGPV0LP9
7 20 698 100% 6 1 - - 8 15 531 66% - 7 1 -
158. 雷神
#2LQG8P2Q
Hog Riders
#20GLQJYG0
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 503 72% - 7 - -
159. HAKAN EREN
#JU899QC
Elite Champs
#P9880C0C
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 556 79% - 7 - -
160. 鲨王❤✨月满楼✨
#P9UC0PV90
大家庭coco
#98CCQL9U
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 570 81% - 7 - -
161. 骑着乌龟逛大街
#898P22J8Q
君之女神之一
#90QY0CCV
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 593 85% 1 5 1 -
162. SAKLAIN SAKIB
#9YY9CYGLP
Bangla-Wash
#PQJG8UJV
7 20 698 100% 6 1 - - 7 14 604 86% 1 5 1 -
163. 玖玥灬狐狸
#298UVJJ82
卡哇伊军团
#Q228YQQC
7 20 698 100% 6 1 - - 7 15 507 72% 1 6 - -
164. 零丶
#8GQGYVCRP
百战成皇
#LJVJ9RC8
7 20 698 100% 6 1 -