Menu

Legend League Rankings

Season 08/2021

46,114 clans

Only clans with 5 members or more are included in the ranking.

Clan Location Members in legend Trophies Trophies Rank (50 players max) Attacks Won Defenses Won
1. ARAB CHAMPIONS™ #G20LJ0P0 51 307,426 302,083 13,606 54
2. FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 52 309,224 297,867 14,114 77
3. CLANE BEST LEVE #VJPJUCQ 52 308,407 297,411 13,496 103
4. Việt Nam #2PJC8L0VL 53 313,625 296,431 14,143 68
5. 刚好遇见你 #J900LYLP 51 300,815 295,164 13,317 89
6. Arrow #YJRVPRCJ 50 294,911 294,911 13,553 78
7. Bangladesh ® #89LQGY9C 52 305,744 294,498 13,744 53
8. iraq 5 king #YVRCGY9R 53 310,302 293,073 14,150 70
9. IRAQ LIONS #YJ9V89L 54 314,571 292,388 14,258 102
10. Prince Palace #8QYVPYCU 53 308,897 291,966 13,830 83
11. LEADER KALTIM ® #2PLV29CVY 49 291,928 291,928 13,128 65
12. clash kings #9PY2PVLJ 52 302,855 291,482 12,906 103
13. AVEPHENIX #QRYYQY2 52 302,538 291,413 13,418 94
14. indo city #R29V9YV 51 296,397 291,222 13,335 70
15. Team INDIA #PUC8UCL0 52 301,453 290,217 13,741 113
16. يمني هيبه #GC2CJQ8J 53 307,021 290,012 13,753 86
17. LEGENDARY EXU #2Y28UC02C 50 289,869 289,869 12,459 127
18. Carrie Esports #2PJ8JYULL 48 289,715 289,715 12,983 64
19. USAFAM.COM #JGU09YVU 50 289,120 289,120 13,046 68
20. I PEKKA TORI #298080G0V 52 299,859 288,629 13,101 107
21. royal melayu #VPURVPV 50 288,505 288,505 13,534 62
22. ANH HUNG VIET #RGCQLG00 50 288,107 288,107 13,802 55
23. ARAB CHAMPIONS™ #VJPP8C0 52 299,172 287,935 13,451 79
24. Princess Sarah❤ #2PGY9J82L 53 303,933 287,578 13,322 100
25. TIGERS OF WAR #28L88PQ2 52 298,547 287,339 14,039 69
26. Sui Generis™️ #8GLGCVUP 51 292,897 287,292 12,889 94
27. ODISHA AVENGERS #9G22P8L2 50 286,830 286,830 13,003 76
28. A.R.M.E. #R02J99U 50 286,698 286,698 12,962 70
29. swat warriors #P8QYU20Y 52 297,022 286,208 12,254 112
30. MY_Loves #2PVPV0PGP 51 291,361 286,097 13,335 57
31. Kashmiri Stars #QG8Q8V0Y 56 318,866 286,088 14,315 99
32. MCES~Co #2PJPVCGYU 55 313,253 286,066 13,358 127
33. Bhairab Clasher #JPGQLJVU 57 323,470 285,955 14,774 131
34. شامنا #P9YP2UVL 51 291,277 285,872 13,471 75
35. PUSH #CPRC2YRR 50 285,836 285,836 13,471 53
36. Resistance #29PQLQQC9 51 291,394 285,801 13,019 137
37. FACTORY EMPIRE #900Q2YVP 52 296,483 285,615 13,566 102
38. DEATH CARNIVAL® #2L08P89YY 55 313,011 285,414 13,613 174
39. ستاره بندر #99V00VUJ 50 285,383 285,383 13,304 77
40. god of war #UCVY09J 54 306,564 285,318 13,944 121
41. AclanDe KOLKATA #2UQCPCUG 52 296,037 284,927 13,754 66
42. iRaN REBELS #Y9R0GRGR 51 290,409 284,859 13,382 78
43. GeneraL SmokeRs #G28L99LQ 53 300,028 284,771 13,509 104
44. 天神村 #2PR0QJ2RP 50 284,732 284,732 13,680 65
45. whatgalley 02 #2PV8QY028 50 284,662 284,662 13,151 67
46. USAFAM.COM-2 #2LLY9QV9J 55 312,712 284,588 14,484 77
47. BD.Friends Club #2JQ02YCL 51 289,666 284,504 12,438 126
48. Fenix Oscuro #29G2CGU 53 299,603 284,499 13,233 138
49. PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 53 300,721 284,480 13,486 102
50. ❤❤❤JOY❤❤❤ #29J8P0JCP 49 284,448 284,448 12,141 133
51. PHO€NIX Family #2LPJJC8PQ 51 289,998 284,441 13,425 88
52. JUST FOR PiNOY #PQVC2RUC 55 311,693 284,343 14,330 104
53. Yea Baby!!!! #99VPLY0Q 52 295,245 284,298 13,478 68
54. BRØTHÊR IN ARM #2YQGCU882 56 317,378 284,134 14,952 125
55. Cunning radas #YV08C90Y 56 317,022 284,097 14,586 113
56. Colombia Top #J892JY0 52 294,721 283,876 13,776 87
57. Kursaal #82JRUCRL 50 283,849 283,849 12,886 100
58. IND.RI #90GJ0RPC 50 283,627 283,627 12,493 111
59. MADE IN TURKEY #Y8YU8J8Q 50 283,619 283,619 13,655 67
60. 狼行天下HZ #UPUJ22QV 50 283,583 283,583 13,070 137
61. INDIA #RY2LYURV 52 294,635 283,583 13,408 103
62. <<MALAYA JR>> #8RR28Q2Y 52 294,578 283,545 14,066 87
63. 海贼王 #GG89UJQ 52 293,753 283,239 12,810 242
64. BROTHERS #92RU0QY2 54 304,718 283,226 14,195 86
65. Creative Injury #9C2PLYU9 54 305,441 283,189 13,640 119
66. Bangladesh Land #PGP0VJUP 55 310,885 283,133 14,478 97
67. القدس عربيه #YQUVLG2R 52 294,199 283,087 13,400 136
68. عراق #QGLLLPL 52 293,843 283,007 13,697 78
69. اهورا #YPRR8VVU 54 305,094 282,918 14,576 109
70. DarkMaster.ph #CUYV0QP0 50 282,885 282,885 13,309 115
71. MADE in TURKEY #VRPYLG 52 293,718 282,817 14,204 46
72. SARIKA #9R892290 53 298,966 282,763 13,618 118
73. 风车邨 #QYQYCLRJ 49 282,734 282,734 12,712 115
74. CN.one #P02RJ0QQ 50 282,630 282,630 13,771 72
75. Tinkmaster #9JVU2P92 53 298,949 282,524 12,892 137
76. Pars Group #20VVPL22 52 293,203 282,437 13,802 71
77. حافيه القدمين #G2RU9P2Y 50 282,422 282,422 12,887 88
78. MichMich eSport #29LLU02JJ 50 282,334 282,334 12,904 101
79. Shadow ¥ Family #29CVVY0YV 55 309,457 282,153 14,642 73
80. Black#Sichon #P2VJ2LC0 52 292,726 282,084 13,483 96
81. Inglorious #890YQV8G 51 287,425 282,026 13,598 88
82. All The Remains #L9QR8G2Q 51 287,337 282,020 12,298 139
83. Palopo FIRE #PRRUUQY2 50 281,953 281,953 12,166 105
84. الاردنين كفو #P2GRQVLU 51 287,105 281,728 12,811 143
85. 小号乐园⭐圣殿 #90CQVUPP 50 281,703 281,703 13,084 68
86. Yeni Dünya #209QV928 51 287,164 281,653 13,168 87
87. MALAYA CHAMPION #9J90RP2Y 57 319,355 281,556 15,242 77
88. 青铃 #L9CCUPR0 50 281,515 281,515 12,559 103
89. Big Boys #LP8VPGRQ 49 281,477 281,477 12,754 60
90. GANSIYA 2 #CG08ULY9 54 302,524 281,469 14,137 256
91. Humiliators!!! #LCY20LLC 51 286,753 281,394 12,504 118
92. عقلية☺DZ #QLCV2V8V 52 292,445 281,388 13,058 111
93. BANGAL ROCKSTAR #8RG9G99 53 296,736 281,367 13,561 88
94. FOCUS #208PQC9P 50 281,303 281,303 13,112 55
95. TeRapi #9YQRJC9J 50 281,301 281,301 12,574 135
96. Italian Champs #PJV99QJ0 50 281,289 281,289 12,414 95
97. Cupaholics™ #22PLJUPJ 51 286,487 281,268 12,586 116
98. ODISHA WARRIORS #2YPL0U20Q 54 303,287 281,237 13,927 120
99. BD KING™ #2YYC2R2JR 51 286,636 281,226 13,313 87
100. STRONG REBELS #P8V0CVLQ 50 280,859 280,859 12,478 76
101. "KENANGAN" #PQVLUR8Q 50 280,618 280,618 13,580 131
102. TT flingueurs #QVJPGPR 50 280,517 280,517 12,945 98
103. HISPANOS CREAM #RG8CGRJP 51 285,424 280,516 13,357 116
104. THE AVENGERS #PJ8QRYLR 54 302,083 280,389 13,726 155
105. Afghanistan #PLCGGCPJ 51 285,842 280,364 13,007 95
106. Da Warriors Way #QC9QP8YV 52 291,051 280,281 13,733 196
107. Silent army #29U9JP9QC 51 285,232 280,131 13,652 112
108. MENAK SOPAL #2PUYLPPJQ 49 280,060 280,060 12,598 128
109. GOLEMTÜRK #VLRQQQYG 51 284,885 279,985 12,998 120
110. سورية عز العرب #L02LQQV2 50 279,931 279,931 12,851 135
111. Killerkommando #Q89GGYLL 50 279,854 279,854 13,146 77
112. ...TÜRKİYE... #CLR2QGC 50 279,778 279,778 13,159 86
113. IML #2LL99PV2G 52 290,253 279,547 12,256 178
114. Kings Family #9G08VPPG 47 279,289 279,289 12,030 55
115. les vikings #2PRY220U 50 279,227 279,227 13,363 102
116. kovancılar #L0Y0CCJR 50 279,144 279,144 12,669 149
117. Dutch Legends #8J2QVLR0 50 279,075 279,075 11,107 213
118. YES WE CAN #UCPQJU0C 53 294,975 278,892 14,000 80
119. Cilacap SQUAD #GVLYJ8R9 51 283,506 278,600 13,180 58
120. SWAT #2UJLP22Y 50 278,557 278,557 12,879 123
121. Buenagente clan #P8QGYGYG 50 278,360 278,360 13,140 78
122. AClanHasNoName #V2Y8VUQ0 51 283,374 278,308 12,615 143
123. القوة الجوية #LVYQQLUY 50 278,193 278,193 12,971 102
124. TRADIENT MKTG #UYQJVLLV 51 283,282 278,151 12,337 163
125. iranian pars #8UGU9U2L 49 278,056 278,056 13,086 104
126. Legend Of Turks #8JRL9PPG 50 277,973 277,973 13,078 67
127. 3 STAR #YCJGC88U 52 288,147 277,849 13,063 116
128. INDIA #8GVLJYRR 48 277,760 277,760 12,246 96
129. BP SQuaD eLiTe #8JLPRPUL 51 283,014 277,731 12,834 161
130. MPM clan #2P9YCCQL 51 282,910 277,522 12,452 135
131. IML #99Y8CGPJ 48 277,484 277,484 12,426 76
132. 1ST.VIETNAM #2V9UVCLU 50 277,406 277,406 13,106 112
133. EVILS OF PERSIA #PPLU2GPY 50 277,307 277,307 13,440 56
134. INDO FAMILY 4 #G8P8RC92 50 277,259 277,259 13,638 53
135. ❤️تاج الامراء❤️ #2CVG9V28 50 277,103 277,103 12,873 124
136. ALMAFUERTE #20C8JURUP 50 277,035 277,035 12,468 118
137. persian #LPLCP2RY 50 277,004 277,004 13,193 73
138. Persian Empire™ #P8YJ00U9 50 276,998 276,998 13,168 99
139. 50 Thieves #2L2JY80L2 49 276,787 276,787 12,979 66
140. SUPERBIA PkTr #VPLRRJUG 50 276,766 276,766 13,186 71
141. بهشت ایران #LJVYJL90 50 276,763 276,763 13,270 67
142. *DARK ANGEL™ #RJC8PGC8 51 281,541 276,623 12,405 128
143. mahabharatham #2URRQ8VP 48 276,575 276,575 12,957 67
144. MEGA ITALY #8GLCP2CU 48 276,530 276,530 12,552 64
145. 3SABA☠~☆العصابة #2Y0RG9U2C 48 276,405 276,405 11,885 153
146. UNKNOWN #28VRPRPPC 51 281,459 276,372 13,110 127
147. ODISHA LEGENDS #82R9QLYQ 50 276,332 276,332 12,548 122
148. ALIANÇA DUNAMYS #2PYC9PG8L 51 281,597 276,274 13,138 88
149. Secret Family #8V9029YV 50 276,260 276,260 12,271 201
150. 沒村酷子 #QPR9LG2Y 50 276,250 276,250 12,524 137
151. sinhala worrier #2VUYRU2Q 54 297,287 276,161 13,938 118
152. WAR IMPERIUM #2GR920V9 50 276,111 276,111 13,010 98
153. Cabot des Quais #CC2JL902 50 276,031 276,031 12,949 101
154. Pinoy Heat #9JVRG0YV 50 275,920 275,920 12,477 97
155. TRUE BLUE #P8PPYU0Y 50 275,896 275,896 13,310 99
156. Lice des Quais #8202GQUJ 51 280,858 275,705 12,173 158
157. آریایی ها #VGVYUQQ 49 275,689 275,689 13,151 70
158. 只如初见 #22ULG2LU2 49 275,614 275,614 12,873 128
159. Persian #8RYQGPYY 50 275,474 275,474 13,649 70
160. lets go baby .. #RLGLV2J0 50 275,393 275,393 12,728 98
161. FRIENDS CIRCLE #QQ992C0C 49 275,389 275,389 12,812 88
162. Plug n Play #2YQQRCP9U 51 280,246 275,170 12,418 210
163. AYYILDIZ TR #9L0JCL28 49 275,079 275,079 12,876 98
164. DOBRI BRAT #2JLQG20R 51 280,219 274,980 13,536 81
165. I'M SRI LANKAN #QVJ2L920 48 274,728 274,728 13,096 113
166. 贵阳名人堂 #2UVCU9UC 49 274,592 274,592 12,506 139
167. Andromax Elite5 #YG9LRQV 50 274,572 274,572 12,468 109
168. Sen Game Berlin #R0YG9CJ 50 274,485 274,485 12,230 152
169. % AK SAÇLI % #PR2CC920 49 274,401 274,401 13,015 79
170. quảng ngãi 123 #P0UQPG90 49 274,244 274,244 12,975 81
171. FF大聯盟-海烟忆岁 #92G98CQ9 50 274,080 274,080 12,866 86
172. Indo Guardian #9888YQPG 49 273,937 273,937 12,021 143
173. KINGS OF W.A.R #LLL99LQV 49 273,711 273,711 13,287 79
174. Kingz Empire #PCGRL0Q9 51 278,883 273,681 12,548 118
175. VN.topFC #YP8LRR0Y 48 273,665 273,665 13,192 72
176. THE AND ONLY #PVY0J2GC 50 273,608 273,608 12,545 142
177. KING HITTERZ #CUU0JLR 51 278,671 273,602 11,934 156
178. A.R.M.E 2.0 #2PJJPGJ9U 49 273,378 273,378 11,756 127
179. iran boys #2YU0QGV9 49 273,375 273,375 13,258 70
180. British Spirit #9U820QUY 50 273,366 273,366 12,502 103
181. أحفــاد الصحابة #G892UQ0J 49 273,135 273,135 12,978 101
182. FURIAROJA.NET #88G0PRVJ 49 273,114 273,114 12,973 91
183. The Coup #89U08U8P 49 273,099 273,099 13,216 80
184. OZYMANDIAS #2P2YCGU08 50 273,092 273,092 12,341 158
185. I DEVASTATORI #9PJLV8J0 49 273,052 273,052 12,458 103
186. FnF wOrld #L9YGGURR 55 298,050 272,994 12,940 167
187. 星空雪域 #Q8GQQLYL 49 272,931 272,931 12,666 112
188. CiTy oF GoDs.PH #L2UYCRPR 50 272,909 272,909 13,200 72
189. Le Bloc #8JJUGQP2 50 272,898 272,898 12,211 158
190. TITÃS #PPQ9LVGJ 54 293,405 272,794 12,799 189
191. los invatibles #9LG0U9Q0 47 272,764 272,764 11,428 163
192. أصدقاء... ® #J90YV8QC 50 272,711 272,711 13,130 116
193. ASSAM RIDERS #LP2JVYJG 50 272,573 272,573 12,201 201
194. DΞΛTH iΩc! #2LQV02LUJ 49 272,524 272,524 12,397 102
195. Enriquez #9RJJL0VR 51 277,513 272,492 12,470 155
196. BearersOfDeath #QQRLPJ2L 50 272,438 272,438 12,639 121
197. VIÊT NAM HERO #VL2CVG8C 49 272,313 272,313 12,421 67
198. Loon Legends #2PJCJ9Q0G 47 272,187 272,187 12,242 87
199. 台灣 衝康 club #298CQ0G8R 50 272,155 272,155 11,645 143
200. 天亮请睁眼 #YCQP0UP2 48 272,154 272,154 12,576 73