Menu

Bookmark this clan Forum signature

乾坤
#2PQUJURUU

China

13,245 5,814

+ more details
Clan War League Clan Capital
10 5 5 5 5 5 5 4 4

Clan Perks

10 minutes 9 troops, 3 spells +2 levels +50% +25%

我们是一个由18个部落组成的大型部落,各分部均满级有奶,长期一本起收活跃玩家。欢迎国际服转生玩家,加群QQ群1043063382或微信itfrombits可以安排部落和联赛。这里是专攻都城部落,加入需考核。感谢忘姐!

TH 6 required 简体中文 Adult Clan Invite only 880 682

121000Always

Town Hall

x4 - TH 15 - 14.29%
x8 - TH 13 - 28.57%
x2 - TH 12 - 7.14%
x2 - TH 9 - 7.14%
x2 - TH 8 - 7.14%
x4 - TH 7 - 14.29%
x6 - TH 6 - 21.43%

Clan Members

  League Player Role War opt in/out Trophies Level Capital Level Total Contribution Troops
1 XD#LL98YUCP0 Member 3,692 183 0 0 0 0
2 China.豐玖#QY0QPG9G2 Member 2,611 147 0 0 40 534
3 想不到名字ouo#QRGGJU92G Member 2,538 137 0 0 0 0
4 乾坤主营主奶#QUG2YYQ2Q Co-leader 2,453 179 0 0 439 0
5 乾坤主营辅奶#QPLVVJRPY Co-leader 2,321 126 0 0 281 0
6 China.Fengjiu10#QQRCRLCUP Co-leader 1,882 79 0 0 0 0
7 九离#QLQGPRJPP Member 1,557 82 0 0 120 148
8 东篱#QVP9Y9ULG Elder 1,554 109 0 0 0 0
9 骸骨军阀#QJ29QJ0C9 Co-leader 1,428 78 0 0 0 0
10 东篱#QVQ8VP0Q9 Member 1,407 97 0 0 0 0
11 ✨尉然成文のwalkdog✨#G08QQYRV8 Co-leader 1,171 68 0 0 0 0
12 九离#G08Y2R0VC Elder 1,103 53 0 0 0 0
13 松鼠005#QYRQG809Q Co-leader 1,043 48 0 0 0 0
14 东篱#G0RY29YR2 Member 1,030 83 0 0 0 0
15 首领小号#QJVGRCVCJ Co-leader 760 35 0 0 0 0
16 神明大人#G89CR090Q Co-leader 752 27 0 0 0 0
17 山一程8#G9L929YJ9 Member 664 28 0 0 0 0
18 欲买桂花同载酒#G8C9CQ08C Co-leader 622 26 0 0 0 0
19 今生都城1号#G0G209YY9 Elder 595 23 33 226,716 0 0
20 久睡成瘾04#GP0V0YYGG Member 580 28 0 0 0 0
21 01_capital#QULRPJVYR Co-leader 558 23 0 0 0 0
22 山一程7#G0V8YJPC2 Member 526 23 0 0 0 0
23 黄金黎明·红枫#QCCR08VC8 Co-leader 514 29 0 0 0 0
24 leader#QPRR0QGVR Leader 507 23 0 0 0 0
25 山一程33#G9GR0VULP Co-leader 464 16 0 0 0 0
26 䨻龘✨✨✨烟雨江南#QUYYUJCYV Elder 425 21 0 0 0 0
27 山一程31#QVU289L2P Co-leader 398 16 0 0 0 0
28 ☠️QiMeng God☠️#GPQLU90Y8 Member 394 13 0 0 0 0