Help ClashSpot to become better by supporting it. Learn more

Hàng Xanh SG
#2209CV8QC

Champion League I

Champion League I
Clan Wars Friendly Relaxed

clan khu vực Hàng Xanh SG. mọi người xin vào có thể add zalo ( 0937000337 ). Nơi đây thích hợp những ai muốn bình yên, không bon chen, không cà khịa.

Location
VN Vietnam
Points
42,603
Type
Invite only
War
147 0 0
Wars win streak
6
War frequency
Once a week

Clan Perks

  • Donation request wait time 10 minutes
  • Donation limit 9 troops, 2 spells
  • Donation refund 50% cost
  • Donation upgrade 2 levels
  • Treasury extra storage 50%
  • War bonus extra loot 25%

Heroes

0%
0%
0%
0%

Donation

0 0

Clan Members

  League TH Name Role Level Heroes Trophies Troops
#1 Legend League ][v][r.Hiếu 89
#RQGPJYC2
Elder 225 0 0 0 0 5,527 1,128 2,502
#2 Legend League trung
#28V8UJLU
Elder 222 0 0 0 0 5,476 1,132 2,921
#3 Legend League Sir. Khóc
#82RR0Q80Y
Co-leader 231 0 0 0 0 5,423 5,553 6,864
#4 Legend League P.H.A.T.CHICKEN
#882YQ0YR
Co-leader 200 0 0 0 0 5,273 14,077 5,816
#5 Legend League kenvin
#L892C8QP
Co-leader 222 0 0 0 0 5,266 245 8,063
#6 Legend League Mr.Lit
#R0J22JYV
Elder 236 0 0 0 0 5,231 2,889 7,582
#7 Legend League ☘️☘️TIÊN THIÊN
#9JJ20LUP
Leader 201 0 0 0 0 5,012 3,545 3,286
#8 Titan League I Khoai Tay
#9U9CRU2UJ
Elder 189 0 0 0 0 4,894 617 1,463
#9 Titan League I ☘️☘️KIẾP TIÊN
#20LQC9QRR
Member 209 0 0 0 0 4,861 2,681 2,603
#10 Titan League I Gau Family
#2Y2RCUV9C
Member 183 0 0 0 0 4,851 2,286 2,479
#11 Titan League I ☘️☘️DƯỢC PHÀM
#8PYPL8VU
Member 199 0 0 0 0 4,830 2,219 2,677
#12 Titan League I ☘️☘️CHÂN SƯ
#CR9Y0QP8
Member 204 0 0 0 0 4,820 2,326 2,678
#13 Titan League I ☘️☘️TÔN GIẢ☘️☘️
#PVLQ0U9L
Member 206 0 0 0 0 4,695 2,805 2,512
#14 Titan League II BeGaPro
#RGCP0VVV
Elder 218 0 0 0 0 4,620 1,700 3,273
#15 Titan League II *(O_o)*
#L22UGL0V
Member 185 0 0 0 0 4,608 1,993 2,429
#16 Titan League II ☘️☘️LINH HOÀNG
#LUV2208C
Co-leader 218 0 0 0 0 4,553 1,922 2,082
#17 Titan League III ][-][ ][ E U 89
#9UL0RUCY
Member 197 0 0 0 0 4,333 125 353
#18 Titan League III ☄️Saitama︵⁸⁸
#2LCJ0YYYY
Elder 218 0 0 0 0 4,208 683 0
#19 Unranked Thảo Nguyên
#9U82228L9
Member 223 0 0 0 0 3,977 0 0
#20 Champion League I only 2 nốt nhạc
#VLPRPJGP
Member 243 0 0 0 0 3,977 282 78
#21 Champion League I ducônnôngthôn
#82CVVQ88R
Member 236 0 0 0 0 3,879 78 78
#22 Champion League II ☘️☘️ Trúc Cơ
#Y8U02G0PC
Member 144 0 0 0 0 3,699 0 0
#23 Champion League II ☘️☘️ Bá Tống
#YRYLJ0PQ2
Member 141 0 0 0 0 3,673 0 0
#24 Champion League II ☘️ Chân Quân
#YP2J8V9PV
Member 154 0 0 0 0 3,605 0 0
#25 Champion League II ☘️☘️CHIẾN VƯƠNG
#YJ2LP0UYU
Member 156 0 0 0 0 3,601 0 0
#26 Champion League III HUY
#JVLUUYLQ
Member 200 0 0 0 0 3,400 190 231
#27 Champion League III ☘️☘️ THÁNH NHÂN
#YUJLYLLYP
Member 136 0 0 0 0 3,367 0 0
#28 Champion League III ⚡️Hoa Cát⚡️
#JRLGVVV9
Member 188 0 0 0 0 3,326 0 0
#29 Master League I Rush_€€€
#P0VGPLRCG
Member 230 0 0 0 0 2,982 78 76
#30 Master League II ☘️☘️HUYỀN THÁNH
#29RLY22PP
Co-leader 225 0 0 0 0 2,875 2,667 2,125
#31 Master League II ☘️☘️VIÊM ĐẾ☘️☘️
#R2GV2UCQ
Co-leader 229 0 0 0 0 2,844 2,111 2,154
#32 Unranked Grap_bike
#PL2QYC88L
Member 231 0 0 0 0 2,835 0 0
#33 Unranked Black Canary
#VYRY8GRL
Member 177 0 0 0 0 2,651 1,654 0
#34 Master League III CONGLOC
#89LG0J9G
Elder 116 0 0 0 0 2,650 0 459
#35 Crystal League III Dư Hoà
#2PR8UVR9V
Co-leader 197 0 0 0 0 2,092 8,174 0
#36 Unranked MANG XA
#9CUPPCG00
Elder 67 0 0 0 0 802 0 0
#37 Unranked Tiểu Ngư
#YRQUVUJRL
Member 19 0 0 0 0 357 0 0