Menu

Bookmark this clan Forum signature

ﷻᴠᴀᴍᴘɪʀᴇﷻ
#208C922YJ

Bolivia

10,531 5,900

+ more details
Clan War League Clan Capital
10 5 5 5 5 5 5 4 4

Clan Perks

10 minutes 9 troops, 3 spells +2 levels +50% +25%

۸۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫

TH 1 required Español Adult Clan Closed 0 0

129001Not set

Clan Capital Raid Seasons

SeasonLeagueTotal lootOffensive raidsDefensive raidsTotal attacksRewardPlayersTrophiesSeason Trophies
2023
December
from 1 to 4 221,175 3 4 40 - 7 - - Details
November
from 24 to 27 1,616,856 +45,680 17 8 300 1,895 50 5,900 +29 +1,204 Details
from 17 to 20 1,571,176 -43,557 16 9 300 1,775 50 5,871 +21 +1,191 Details
from 10 to 13 1,614,733 +57,704 17 8 300 1,838 50 5,850 +42 +1,204 Details
from 3 to 6 1,557,029 +16,471 16 8 300 1,822 50 5,808 +30 +1,186 Details
October
from 27 to 30 1,540,558 +29,474 16 8 300 1,832 50 5,778 +32 +1,182 Details
from 20 to 23 1,511,084 +58,710 16 8 300 1,789 50 5,746 +24 +1,169 Details
from 13 to 16 1,452,374 -43,238 16 8 300 1,754 50 5,722 -2 +1,143 Details
from 6 to 9 1,495,612 +21,138 19 7 300 1,885 50 5,724 +22 +1,163 Details
September
from 29 to 2 1,474,474 +15,499 18 7 300 1,821 50 5,702 +17 +1,154 Details
from 22 to 25 1,458,975 -22,877 18 7 300 1,812 50 5,685 +11 +1,146 Details
from 15 to 18 1,481,852 +71,521 18 8 300 1,823 50 5,674 +27 +1,157 Details
from 8 to 11 1,410,331 -43,802 17 7 300 1,740 50 5,647 -4 +1,127 Details
from 1 to 4 1,454,133 +50,073 18 7 300 1,826 50 5,651 +19 +1,146 Details
August
from 25 to 28 1,404,060 -62,013 17 8 300 1,798 50 5,632 -3 +1,124 Details
from 18 to 21 1,466,073 +6,210 18 8 300 1,839 50 5,635 +30 +1,151 Details
from 11 to 14 1,459,863 +81,529 18 7 300 1,818 50 5,605 +33 +1,148 Details
from 4 to 7 1,378,334 -21,262 17 8 300 1,753 50 5,572 -3 +1,112 Details
July
from 28 to 31 1,399,596 -7,585 17 7 300 1,752 50 5,575 +9 +1,123 Details
from 21 to 24 1,407,181 -37,306 18 8 300 1,773 50 5,566 +14 +1,125 Details
from 14 to 17 1,444,487 +14,306 18 8 300 1,823 50 5,552 +37 +1,140 Details
from 7 to 10 1,430,181 +3,819 18 8 300 1,770 50 5,515 +40 +1,135 Details
June
from 30 to 3 1,426,362 +30,965 18 9 300 1,791 50 5,475 +47 +1,133 Details
from 23 to 26 1,395,397 +7,902 17 8 300 1,747 50 5,428 +43 +1,120 Details
from 16 to 19 1,387,495 +18,901 17 8 300 1,707 50 5,385 +46 +1,114 Details
from 9 to 12 1,368,594 +6,878 18 12 300 1,801 50 5,339 +50 +1,108 Details
from 2 to 5 1,361,716 +60,324 18 6 300 1,772 50 5,289 +61 +1,107 Details
May
from 26 to 29 1,301,392 -18,002 18 7 300 1,694 50 5,228 +38 +1,076 Details
from 19 to 22 1,319,394 -1,177 18 8 300 1,737 50 5,190 +62 +1,088 Details
from 12 to 15 1,320,571 +33,577 18 9 300 1,711 50 5,128 +77 +1,088 Details
from 5 to 8 1,286,994 +7,873 18 7 300 1,717 50 5,051 +77 +1,072 Details
April
from 28 to 1 1,279,121 +24,855 18 9 300 1,748 50 4,974 +92 +1,069 Details
from 21 to 24 1,254,266 -5,697 18 7 300 1,638 50 4,882 +101 +1,058 Details
from 14 to 17 1,259,963 +32,719 18 5 300 1,665 50 4,781 +130 +1,061 Details
from 7 to 10 1,227,244 -166 17 10 300 1,644 50 4,651 +146 +1,047 Details
March
from 31 to 3 1,227,410 +23,209 18 8 300 1,643 50 4,505 +183 +1,048 Details
from 24 to 27 1,204,201 +70,825 18 7 300 1,522 50 4,107 = +822 Details
from 17 to 20 1,133,376 -4,586 17 6 300 1,451 50 4,107 +227 +1,003 Details
from 10 to 13 1,137,962 +298,302 17 5 300 1,475 50 3,880 +289 +1,008 Details
from 3 to 6 839,660 +11,915 14 8 228 1,476 38 3,591 +180 +863 Details
February
from 24 to 27 827,745 +193,094 14 6 228 1,490 38 3,411 +220 +859 Details
from 17 to 20 634,651 +8,399 12 6 180 1,398 30 3,191 +143 +753 Details
from 10 to 13 626,252 +56,810 12 7 180 1,418 30 3,048 +172 +748 Details
from 3 to 6 569,442 +28,309 11 8 180 1,327 30 2,876 +171 +712 Details
January
from 27 to 30 541,133 -26,337 10 8 180 1,200 30 2,705 +188 +692 Details
from 20 to 23 567,470 +19,762 11 8 180 1,286 30 2,517 +259 +711 Details
from 13 to 16 547,708 +11,790 11 6 180 1,255 30 2,258 +309 +699 Details
from 6 to 9 535,918 +37,577 11 6 180 1,239 30 1,949 +374 +689 Details
2022
December
from December 30, to January 2, 498,341 +47,403 11 5 162 1,359 27 1,575 +445 +671 Details
from 23 to 26 450,938 +28,045 10 5 162 1,158 27 1,130 +513 +637 Details
from 16 to 19 422,893 +241,866 10 6 162 1,131 27 617 +617 +617 Details
from 9 to 12 181,027 +181,027 5 5 73 1,064 13 - Details
from 2 to 5 0 = 0 6 0 - 0 - Details
November
from 25 to 28 0 -34,454 0 6 0 - 0 - Details
from 18 to 21 34,454 -189,959 1 6 11 939 2 - Details
from 11 to 14 224,413 -199,462 6 6 84 1,143 14 - Details
from 4 to 7 423,875 +302,216 11 7 162 1,095 27 - Details
October
from 28 to 31 121,659 -99,589 4 7 46 1,144 8 - Details
from 21 to 24 221,248 +204,036 6 6 91 1,006 16 - Details
from 14 to 17 17,212 -276,720 1 6 6 749 1 - Details
from 7 to 10 293,932 -41,930 8 8 116 1,062 - Details
September
from 30 to 3 335,862 +30,579 9 6 126 1,107 - Details
from 23 to 26 305,283 -117,625 9 6 117 1,154 - Details
from 16 to 19 422,908 +21,930 12 6 162 1,165 - Details
from 9 to 12 400,978 +31,268 12 7 162 1,113 - Details
from 2 to 5 369,710 +40,468 12 5 150 1,017 - Details
August
from 26 to 29 329,242 -8,420 12 9 156 881 - Details
from 19 to 22 337,662 +31,616 12 7 156 893 - Details
from 12 to 15 306,046 -16,631 12 6 150 920 - Details
from 5 to 8 322,677 +38,062 14 7 156 950 - Details
July
from 29 to 1 284,615 -9,327 14 7 150 863 - Details
from 22 to 25 293,942 -246 16 9 155 803 - Details
from 15 to 18 294,188 +85,628 18 10 156 850 - Details
from 8 to 11 208,560 +11,599 16 7 144 627 - Details
from 1 to 4 196,961 +171,922 20 6 144 600 - Details
June
from 24 to 27 25,039 +25,039 3 3 24 23 - Details
from 17 to 20 0 = 0 5 0 - 0 - Details
from 10 to 13 0 = 0 3 0 - 0 - Details
from 3 to 6 0 0 4 0 - 0 - Details

Players

PlayerSeasonsAttacksAttacks bonusLootsAvg. loots/attDistricts destroyedMedals
1 ʙᴀʟʀᴏɢ♦️#Y8RYCY980 56 280 / 280 56 / 56 1,382,264 4,114 88 88,339
2 ɢᴏʟʟᴜᴍ♦️#9RLQPVRJC 55 275 / 275 55 / 55 1,380,352 4,183 107 87,590
3 ZOOT#8L8VVQQP0 54 270 / 270 54 / 54 1,365,866 4,216 111 86,584
4 ᴍ.ᴜ.ᴛ.ᴏ♦️#PVVGL0LJQ 56 280 / 280 56 / 56 1,363,566 4,058 97 88,529
5 ⚫⭕⚫3#QVLQ82LCU 54 270 / 270 54 / 54 1,363,449 4,208 107 86,446
6 ⚀⚁⚂⚃⚄⚅#PJLU09JGL 54 270 / 270 54 / 54 1,362,615 4,206 110 86,584
7 ᴛʜᴏʀ♦️#Y8QJ992JR 55 275 / 275 55 / 55 1,356,450 4,110 103 87,590
8 ⚫⭕⚫4#QCJ2CVP2L 54 270 / 270 54 / 54 1,355,713 4,184 104 86,446
9 ⚫⭕⚫1#QCRU0VRCL 55 273 / 275 55 / 55 1,353,146 4,125 102 87,264
10 ⚫⭕⚫5#QU29PQ2PU 54 270 / 270 54 / 54 1,352,141 4,173 96 86,446
11 tobias#Y88JL2J0U 56 279 / 280 56 / 56 1,351,493 4,034 98 88,399
12 ⚫⭕⚫7#QP8YRUU82 53 265 / 265 53 / 53 1,350,542 4,247 99 85,382
13 ⚫⭕⚫2#QCC8Q9RUP 54 270 / 270 54 / 54 1,332,368 4,112 93 86,446
14 ⚫⭕⚫10#QL0LQ9YL9 52 260 / 260 52 / 52 1,321,871 4,237 97 84,239
15 ⚫⭕⚫12#QJCQJJQ0G 51 255 / 255 51 / 51 1,321,078 4,317 101 83,233
16 ⚫⭕⚫15#G0Y9UP89R 51 255 / 255 51 / 51 1,316,136 4,301 96 83,233
17 ⚫⭕⚫9#QVRR8YUVY 52 260 / 260 52 / 52 1,312,156 4,206 100 84,239
18 ⚫⭕⚫6#QJ9VCUJP8 54 265 / 270 54 / 54 1,308,128 4,101 99 85,701
19 ⚫⭕⚫13#G0Y8UPC9Q 51 255 / 255 51 / 51 1,307,453 4,273 102 83,233
20 ⚫⭕⚫8#QVRGQGPY2 52 260 / 260 52 / 52 1,306,814 4,189 90 84,239
21 ⚫⭕⚫20#QVLR9C0PP 51 255 / 255 51 / 51 1,304,426 4,263 93 83,233
22 ⚫⭕⚫18#G0PR0C99U 51 255 / 255 51 / 51 1,301,424 4,253 99 83,233
23 ⚫⭕⚫14#QCPJQGPJY 51 255 / 255 51 / 51 1,300,822 4,251 92 83,233
24 ⚫⭕⚫16#G00GCQC80 51 255 / 255 51 / 51 1,299,430 4,247 91 83,233
25 ⚫⭕⚫19#QVRJJ0JGU 51 255 / 255 51 / 51 1,289,026 4,213 93 83,233
26 ⚫⭕⚫17#QVLRGGCUP 51 255 / 255 51 / 51 1,286,811 4,205 90 83,233
27 ⚫⭕⚫11#QJP8V0UJY 52 255 / 260 52 / 52 1,283,629 4,181 90 83,534
28 ⚫⭕⚫21#QV2U0UYCQ 47 235 / 235 47 / 47 1,251,872 4,439 98 78,490
29 ⚫⭕⚫23#G0RYU80LP 47 235 / 235 47 / 47 1,229,725 4,361 94 78,490
30 ⚫⭕⚫22#QGULJPG8Q 47 235 / 235 47 / 47 1,204,053 4,270 94 78,490
31 ⚫⭕⚫30#G9V82P9R9 40 200 / 200 40 / 40 1,117,694 4,657 95 69,367
32 ⚫⭕⚫24#G2YU80CLJ 40 200 / 200 40 / 40 1,112,799 4,637 91 69,367
33 ⚫⭕⚫42#G2GQYYGR0 38 190 / 190 38 / 38 1,112,213 4,878 80 66,401
34 ⚫⭕⚫26#G2RL0UULU 40 200 / 200 40 / 40 1,104,650 4,603 90 69,367
35 ⚫⭕⚫43#G2GGQ8J82 37 185 / 185 37 / 37 1,099,028 4,951 71 64,506
36 ⚫⭕⚫31#G2R2LV8YV 40 200 / 200 40 / 40 1,098,907 4,579 90 69,367
37 ⚫⭕⚫27#G2YY99RUC 40 200 / 200 40 / 40 1,094,165 4,559 94 69,367
38 ⚫⭕⚫28#G0YLVRYGG 40 200 / 200 40 / 40 1,091,514 4,548 86 69,367
39 ⚫⭕⚫25#G90QVPQRJ 40 200 / 200 40 / 40 1,088,569 4,536 85 69,367
40 ⚫⭕⚫29#G99RL890G 40 200 / 200 40 / 40 1,086,717 4,528 90 69,367
41 ⚫⭕⚫34#G0RGCVGUY 38 190 / 190 38 / 38 1,073,082 4,706 82 66,401
42 ⚫⭕⚫37#QCVC92QUJ 38 190 / 190 38 / 38 1,070,310 4,694 89 66,401
43 ⚫⭕⚫36#G00VVQV8U 38 190 / 190 38 / 38 1,068,061 4,684 89 66,401
44 ⚫⭕⚫40#G2UP0JV22 38 190 / 190 38 / 38 1,065,860 4,675 85 66,401
45 ⚫⭕⚫38#G0RGURPJ2 38 190 / 190 38 / 38 1,054,979 4,627 89 66,401
46 ⚫⭕⚫41#QVP0C9Y8P 38 190 / 190 38 / 38 1,050,723 4,608 84 66,401
47 ⚫⭕⚫39#G0RRLU29R 38 190 / 190 38 / 38 1,046,721 4,591 88 66,401
48 ⚫⭕⚫33#G2GJVPG2V 38 190 / 190 38 / 38 1,045,384 4,585 85 66,401
49 ⚫⭕⚫35#G2GYR29V9 38 190 / 190 38 / 38 1,043,630 4,577 88 66,401
50 ⚫⭕⚫32#QRYU9YY90 38 190 / 190 38 / 38 1,031,819 4,526 83 66,401
51 YamrajX#LYVGV8VQL 1 5 / 5 1 / 1 34,815 5,802 1 1,895

Trophies

Trophies

Season Trophies

Loots

Total Loots

Average loots per raid

Average loots per attack

Average loots per district (offensive)

Average loots per district (defensive)

Average loots per district and per attack (offensive)

Average loots per district and per attack (defensive)

Players

Players per season

Players loots

Attacks

Average attacks per raid

Average attacks per district (offensive)

Average attacks per district (defensive)